Tag Archief van: RDW

Neemt Schadegarant schadeherstelpartners nog wel serieus?

Wat een mooi vooruitzicht zou zijn zo vlak voor kerst 2022, de Stichting Schadegarant heeft haar schadeherstelpartners gevraagd om een offerte uit te brengen. Voor 11 januari diende deze nieuwe offerte binnen te zijn om de eventuele nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 2023 te continueren.

Nog even met de kaasschaaf eroverheen
De offertes zijn in veel gevallen keurig op tijd ingediend, echter rond 2 februari heeft menig schadeherstelpartner een “afwijzingsmail” ontvangen. Schadegarant doet met een simpel briefje nog even een poging om de kaasschaaf over deze ingediende offertes te halen.
In onderstaande twee alinea’s van de afwijzingsmail staat de letterlijke tekst.

Waarom deze vervolgprocedure
“Ten opzichte van uw huidige tarief is uw geoffreerde prijsstijging enorm hoog. Wij gaan hier niet mee akkoord. Daarom vragen wij u middels de vervolgprocedure om een nieuwe en betere aanbieding te doen voor het uurtarief en deze aanbieding te onderbouwen.”

“Daarnaast geldt voor de aangeboden materiaalindex en onderdelenkorting dat de korting die u offreert lager is dan de korting die wij ontvangen van vergelijkbare aanbieders. Ook hiervoor ontvangen wij graag een nieuw voorstel en een onderbouwing van uw voorstel.”

Schadegarant manipuleert
De relatie met Schadegarant is gewoon niet meer van deze tijd. Het is een ongelijke niets toevoegende enkelzijdige relatie. Vanaf mei 2003 tot mei 2015 zwaaide Johan Schoonhoven (ICI Paints) de scepter. Sinds augustus 2015 gebeurt dit onder leiding van Frank van Donk (Delta Lloyd) namens de inkooporganisatie die eigendom is van een aantal Nederlandse schadeverzekeraars.

Schadegarant speelt met deze ongepaste handelswijze al jaren in op de angst van schadeherstelpartners. Angst voor herstellers om het samenwerkingscontract met de kille inkoopcombinatie van verzekeraars te verliezen.
Je wordt min of meer gemanipuleerd, je doet iets wat je absoluut niet wilt (of kunt) maar doet. Ze maken van jouw “nee”, op basis van angst voor het verliezen van werk, een “ja”. Dat je toch lager dan mogelijk in schrijft, men schuwt daarbij geen enkel middel.
Het gros van de schadeherstelpartners schrikt hiervan, kan het werk ook niet missen en voelt daardoor een enorme druk en gaan vervolgens uit angst downsizen!

Schadeherstellers niet als gelijke partners verzekeraar
Maar de verzekeraars vergeten één ding; Zonder schadeherstellers kunnen de voertuigen van verzekerden niet meer gerepareerd worden. Want ruimte om te investeren is er niet meer. Niet in opleiding, niet in equipment, maar ook niet om te verduurzamen (gas, elektra).
Dit alles druist in tegen hoe de inkooporganisatie van verzekeraars zich in de markt presenteert, Schadegarant Position Paper “Botsing tussen kwaliteit en kosten” (oktober 2020).

Door op deze wijze te handelen creëert Schadegarant een conflictsituatie met betrekking tot kwaliteit en veiligheid, dit zou ontoelaatbaar moeten zijn.

Wiens brood men eet diens woord men spreekt
Om manipulatie plaats te laten vinden zijn er minimaal twee partijen nodig. Eén manipulerende partij en partijen die hierin meegaan, oftewel zich laten manipuleren. Schadegarant weet hier feilloos op in te spelen, dit is vaak het zwakste punt van een schadeherstelpartner, die eigenlijk alleen maar schades veilig wil en moet herstellen.
RDW faciliteert in opdracht van het Ministerie I & W de projectgroep “Veilig voertuig ook na schade”.
Het wordt dan ook de hoogste tijd dat er door het Ministerie van I & W serieus naar wordt gekeken. Wat zijn de mogelijke gevolgen die onder druk van onderlinge belangen ontstaan. Het zijn tenslotte krachtige stakeholders in deze projectgroep die samen zorg moeten dragen voor een veilig voertuig na schade en schadeherstel.

What you allow to happen is what will continue to happen!

Lees hier eerder verschenen artikelen:

http://schadeherstelbranche.nl/schadegarant-offerteronde-2019/

http://schadeherstelbranche.nl/bereken-je-uurtarief-2020/

http://schadeherstelbranche.nl/houdbaarheidsdatum-massa-is-kassa-is-verstreken/

 

Het kost wat het kost

In reactie op de brief van Peter Hubregtse, directeur van ASN Schadeherstel vindt Irene Sommeling, Ombudsvrouw SchadeHerstel, ook dat er wat moet gebeuren. Ze roept dat al jaren.
Vandaar ook het initiatief jijbepaalt, dat de schademarkt verbindt met de schadeherstelbranche, door middel van juridische- en specialistische kennis en kunde.

Hierdoor zorgt Irene Sommeling dat de ondernemers en vakmensen weer kunnen doen waar ze goed in zijn én goed betaald krijgen. En dat ook de extra diensten en services gewoon netjes betaald worden.

Wie heb je nu echt nodig voor het herstel van autoschade?
Je hebt de consument of ondernemer met schade aan zijn/haar auto nodig.
En voor het herstel heb je het schadeherstelbedrijf met de vakmensen op de werkvloer nodig.

Alle andere partijen zijn niet verplicht en niet bepalend!

Met de branche in gesprek
Waarom zijn er schadeherstelbedrijven die uurtarieven kunnen hanteren van dik in de € 90,00 excl. btw, die ook nog jaarlijks via de CPI-index worden verhoogd in bijvoorbeeld Dispatch? Terwijl de schadebedrijven in de sturing al jaren niets meer kunnen doorberekenen.
En schadeherstelbedrijven met een onderbouwd uurtarief krijgen netjes betaald.

En komt er een enkele keer een expert, die namens de verzekeraar vraagt het uurtarief te verlagen, dan verwijs je deze expert naar de gedragscodes. Zij dienen tenslotte onafhankelijk en integer te handelen.

Het verbaast mij sowieso dat experts bepaalde schadereparaties goedkeuren tegen beter weten in!

Maar de werkelijke kosten moeten doorbelast worden, zo simpel is het. Het kost wat het kost! Of je nu schadehersteller, expert, verzekeraar, leasemaatschappij of tussenpersoon bent.

Dat de prijzen stijgen is een feit. Een schadeherstelbedrijf zal de werkelijke kosten dan ook zelf jaarlijks in kaart moeten brengen en met een winstopslag doorbelasten. Dan kun je ook, zoals nu, sneller doorschakelen en je tarief verhogen. Elektriciteits- en gasprijzen zijn immers een feit, maar vergeet ook niet de andere kosten, want dat gaat ook allemaal keihard door.

In 2000 was het gemiddelde uurtarief voor arbeid € 56,15 en spuitwerk € 58,29. De prijzen moesten in de loop der jaren flink naar beneden in de keten gelieerde schadeherstelbedrijven. Dat heeft geleid tot een prijserosie die deze schadeherstelbedrijven nu, in 2022, nog steeds niet te boven zijn. Maar ook andere schadeherstelbedrijven staat het water tot de lippen. Omdat ze onder druk van partijen ook de tarieven naar beneden hebben gezet, bang anders helemaal niks meer te mogen repareren.

Onder de kostprijs
We willen bewerkstelligen dat een opdrachtgever erkent dat schadeherstelbedrijven door de ketenafspraken onder de kostprijs werken. Daardoor kan er vaak niet goed hersteld worden.
Immers de bedongen uurtarieven, kortingen, bonussen, niet originele onderdelen en facturen voor systemen zijn al jaren niet meer toereikend om goed vakmanschap te kunnen leveren. En dat heeft er de laatste jaren toe geleid dat goede vakmensen uit de branche zijn gegaan. Ze konden niet meer achter hun werk staan. En als ze er wat van zeiden, konden ze vertrekken.

Het is aan de ondernemer om het aantrekkelijk te maken voor zijn medewerkers, de vakmensen.
Dit doet hij door correct te betalen voor goed schadeherstel. Dat betekent niet kijken naar het klantenboek maar uurtarieven correct uitrekenen naar de huidige kosten anno 2022. Waarbij ook investeringen in opleidingen en apparatuur, om überhaupt nog auto’s nu en in de toekomst te repareren, meegenomen dienen te worden. Laat angst niet regeren, maar maak gezonde keuzes.

Door zelf als ondernemer weer de regie te nemen over het schadeherstel, en alle daarbij komende handelingen en dossiervorming.

Zorg dat de klant jouw klant is
Zorg dat je als schadeherstelbedrijf weer geld gaat verdienen op een zuivere manier, waarbij de vakmensen weer auto’s kunnen repareren zoals het hoort en er ook weer correct voor betaald krijgen.

Stop met de regie aan verzekeraars, schadeketens en andere partijen te geven die geen auto’s repareren. Wordt weer baas in eigen zaak, waardoor je uiteindelijk weer bestaansrecht voor nu en de toekomst hebt en krijgt.

En maak je eigen kostprijsberekening voor 2022. Hiervoor lever ik graag de kostprijsberekening Excel sheet aan.
Daarbovenop zet je een gezonde winstmarge. Dit bepaal je als ondernemer zelf.

En ga met elkaar in gesprek. We moeten terug naar de basis. Het kost wat het kost, zo krijgen we ook weer een gezonde branche.
Ik kom graag met jullie in gesprek.

Zie dan ook eerder verschenen artikelen:

http://schadeherstelbranche.nl/schadegarant-offerteronde-2019/

http://schadeherstelbranche.nl/bereken-je-uurtarief-2020/

en voor de liefhebbers nog andere artikelen zoals:

http://schadeherstelbranche.nl/houdbaarheidsdatum-massa-is-kassa-is-verstreken/

http://schadeherstelbranche.nl/ondernemers-schadeherstelbedrijven-wordt-weer-baas-in-eigen-zaak/

http://schadeherstelbranche.nl/wij-zijn-de-schadeherstelbranche/

Je auto total-loss na blussen met ABC-brandblusser poeder

Onwetendheid
Niet alleen in de schadeherstelbranche, maar ook bij (Nivré) experts blijkt er nog veel onwetendheid over de (gevolg)schade op het moment je auto met ABC-brandbluspoeder geblust is.

Google maar eens “ABC-bluspoeder elektronica” en het is klaar. Dit is niet misschien, maar zeker.
Het bluspoeder stuift overal tussen. En als in alle onwetendheid de auto gewassen wordt bij het schadeherstelbedrijf, door de klant zelf of door een poetsbedrijf, dan vindt het bluspoeder zeker zijn weg.

Schade vaak niet direct zichtbaar
Het is bekend bij specialisten dat ABC-bluspoeder enorme schade aanbrengt aan elektronica en alles opvreet van binnenuit, ook metalen etc. Schade door ABC-bluspoeder is dus onherstelbaar en vaak niet direct zichtbaar na professionele reiniging door poetsbedrijf. Het bluspoeder is soort zout. Dit poeder tast elektronica en printplaten en computers aan, het is een sluipmoordenaar.

En als het met de huid in aanraking komt via de luchtkanalen als kachel, airco etc.  in je auto, dan krijg je ook irritaties als jeuk, brandende ogen, tot zelfs diarree.

 “Blijf met je vingers ervan af, zo’n auto is bijna altijd einde verhaal!”

Gevolgschade zichtbaar binnen periode van maanden tot zo’n 3 jaar na schade
En je wilt toch niet, nadat je toch uit onwetendheid de auto teruggeeft aan de verzekerde, blijkt dat na 6 maanden, 1 jaar of zelfs 3 jaar tijdens een rit op de snelweg met 120 km per uur spontane uitval plaatsvindt met alle gevolgen van dien. Inspuitcomponent kan uitvallen, lambda-sonde weet niet meer wat te doen en alle veiligheidscomponenten kunnen uitvallen te pas en te onpas. Het kan zelfs leiden tot brand.

Na brandblusschade met ABC- brandbluspoeder is niet direct bekend welke schade wordt veroorzaakt in de komen jaren; Hoe groot die schade gaat worden. Het kan zelfs brand veroorzaken. Maar één ding is zeker, de auto is eigenlijk gewoon technisch total loss.

Of het moet zo zijn dat er nieuwe kabelboom in mag met alle computercomponenten en alle andere randverwanten meer. Vaak wordt ABC-bluspoeder vergeleken met het spel Packman. Pacmannetjes die beginnen te knagen en houden niet meer op tot alle stipjes zijn opgegeten.

Total loss met sloopverklaring
Als verzekeraars, experts en schadeherstelbedrijven het weten en snappen, dan is zo’n auto gewoon technisch total loss en dient deze afgevoerd te worden. Maar dan ook zo afgevoerd dat het voertuig niet weer de weg op komt, waar ter wereld. Anders vindt het probleem zijn weg bij een andere eigenaar waar dan ook ter wereld. Total loss met een sloopverklaring is mijns inziens dan ook de oplossing.
Dit moet ook zeker meegenomen worden bijv. de projectgroep RDW, “Veilig voertuig ook na schade”, welke in opdracht van Ministerie van I & W wordt uitgevoerd.
De kans is trouwens groot als niet total loss met sloopverklaring, je twee auto’s afrekent onder aan de streep als verzekeraar.

Garantie geven een verstandige keuze?
Nadat het schadeherstelbedrijf de verzekerde belt dat de auto professioneel gereinigd is word je verzocht je auto op te halen. Is dat een verstandige keuze? Mijns inziens niet gezien bovenstaande.

Maar FOCWA-garantie of BOVAG-garantie zijn toch minimaal 4 jaar?! Dit risico mag en moet je niet willen lopen. Zorg dat je samen een expert dit soort schades niet onderschat.

Krijg je zo’n auto binnen, en je komt er niet uit met de klant, expert of verzekeraar, neem dan contact met Irene Sommeling.

 

Schadevakmensen als RDW-controleurs

Is de pap al gestort?
In het artikel WOK-erkenning opent deur voor meer omzet schadebedrijf Automotive Online laat Femke Teeling Focwa weten dat er sprake van is dat de RDW-schadekeuring mogelijk deels naar de schadeherstelmarkt gaat.

Maar RDW geeft duidelijk aan dat het niet voorbehouden is aan alleen Focwa- of BOVAG leden, want de markt behelst meer dan deze 2 doelgroepen.
Het gaat erom dat partijen die aan bepaalde doelstellingen voldoen deel kunnen nemen. Dus, ook de niet gebonden schadebedrijven.

Meten is weten
Een goed schadeherstelbedrijf zonder enig meetsysteem en/of niet de kennis in huis heeft om hiermee correct om te gaan, is in het huidige tijdperk net “Russisch roulette”. Je zult je moeten blijven onderscheiden als vakmensen. Dat doe je met kennis, kunde, equipment en gezond verstand.

Als voorbeeld pak ik even de Point X (zie foto), deze zou zeer gebruiksvriendelijk zijn hiervoor. Het is een investering die zich snel terugverdient en je biedt als snel onderscheidend vermogen, want meten is weten en dat is de basis bij schadeherstel.

Focwa en/of Bovag kunnen samen binnen de Stichting branchenormering de regelgeving omtrent het afgeven en intrekken van een WOK ondersteunen met kennis en kunde aan leden. Maar daar houdt het dan ook bij op. Want het afgeven van een WOK is en blijft een regulering van de overheid en dus een taak welke onder supervisie van de RDW is en hoort te blijven.

De regie hoort bij de RDW te blijven, dus de schadevakmensen die WOK-erkenning krijgen horen te blijven onder supervisie van de RDW inclusief steekproeven etc. vergelijkbaar met de huidige APK-regels.

Gelijke kansen niet FOCWA of BOVAG lid
Niet aangesloten bij brancheorganisatie Focwa of Bovag wil dus niet zeggen dat je niet kunt voldoen aan de RDW eisen voor WOK-erkenning schadeherstel.  Het pakket van eisen dient transparant te zijn en voor iedere schadevakman of -vrouw toegankelijk te zijn zodat een vrije marktwerking ongeacht schadeketen of brancheorganisatie gewaarborgd kan blijven.

WOK schade
Als kooiconstructie of as-geometrie gerelateerde zaken beschadigd zijn dan zal er een wok gezet worden. Immers de as-geometrie is de basis van een goed ADAS-proces.

Schade-APK door RDW-controleur
Het moet niet zijn dat elke garagehouder die nu op dit moment apk uitvoert verplicht lid moet zijn van de brancheorganisatie BOVAG. Je hebt apk-garages die doen onderhoud en controle.
Schadeherstelbedrijven die een wok schade hersteld conform OE(M) norm en controleert, zoals ik al eerder geschreven heb in het artikel machtsstrijd over voertuigdata, dan wordt het niet meer als een nieuwe schade-APK; Of je het nu wok- of schade-APK noemt, het traject is en komt op hetzelfde neer qua inhoud.

 

Focus waar je goed in bent, schadeherstel

Beste schadeherstellers,

Het begint erop te lijken dat je als schadehersteller steeds drukker bent met je facturen betaald te krijgen via de verzekeraars en tussenpersonen, dan met het daadwerkelijke schadeherstel. Steeds meer correspondentie heen en weer is nodig, ergernis. Je kunt bijna spreken van een ware ontmoedigingsstrijd. Als schadehersteller zit je natuurlijk hier uiteraard niet op te wachten.

Daarom is het belangrijk dat we één vuist blijven maken voor zaken waar  je als schadehersteller daadwerkelijk recht op hebt.
Denk hierbij aan expertisekosten, huur (inzet) vervangend vervoer, stallingskosten, e.d. Kosten die je moet maken om de schade van je klant te herstellen dan wel af te wikkelen, mogen door belast worden mits redelijk, onderbouwd en in opdracht klant.

Zorg dus altijd dat je een opdracht van de klant hebt, acte van sessie, en een getekende huurovereenkomst waarin duidelijk staat vermeld wat de dagprijs is voor de vervangende auto. Datum in, datum uit en km-standen vermelden bij in en uit.

Verder volgt hier nog een artikel uit het Burgerlijk Wetboek waar naar verwezen kan worden.

Nederlandse Wet, Artikel 6:96 Burgerlijk wetboek:
Wanneer u schade lijdt door een onrechtmatige daad (schuld) van een ander (veroorzaker), dan moet die veroorzaker ook de kosten betalen die u moet maken om uw schade te laten begroten (expertisekosten), én ter verkrijging van uw schade.

Als je met een expert discussie krijg over onderstaande punten, dan kun je verwijzen naar het studiemateriaal Nivre Expert hoofdstuk Materieel.

Als een expert, een verzekeraar of tussenpersoon een andere mening is toegedaan, verzoek dan om onderbouwing en verwijzing op grond waarvan zij afwijzen en dat zij dit per mail aan je  bevestigen en stuur dit door naar schade@jijbepaalt.nl.

Huur (inzet) van een vervangend voertuig bij autoschade:
Indien door een onrechtmatige daad van een ander (de veroorzaker),  jij als benadeelde je voertuig moet missen (door schade), dan mag een vervangend voertuig worden gehuurd. Uiteraard mag benadeelde dit op kosten van de veroorzaker van de onrechtmatige daad doen.

Het feit dat benadeelde vóór de schade een voertuig bezit, welke gerepareerd moet worden na het schadevoorval, is voldoende rechtvaardiging om tot de huur van een vervangende voertuig over te gaan.

Wel kan ter controle van het feit dat de huur nodig was, een kopie van de reparatienota opgevraagd worden. In principe mag de huurtermijn van het vervangend vervoer zich over de duur van de reparatie uitstrekken.

Huurtermijn (inzet) vervangend voertuig:
Benadeelde moet ten alle tijden de huurtermijn zoveel mogelijk beperken.

Als het voertuig reparabel is:

 • De dagen die nodig zijn geweest om een eventuele expertise te regelen en uit te voeren, mogen bij de reparatiedagen opgeteld worden.
 • Een schadehersteller kan soms in afwachting van de expert alvast beginnen met de reparatie. De vervangen onderdelen dienen dan bewaard te worden.
 • Als in de praktijk feestdagen vallen in de periode waarin de expertise en/of reparatie plaats vindt, verlengen deze dagen de huurtermijn. (mits niet rijdbaar en/of doorrijden technisch onverantwoord is) Deze verlenging kom voor rekening van de aansprakelijke partij!
 • Het aantal dagen dat aan de reparatie is verbonden, wordt in het expertiserapport door de schadehersteller vermeld. Dit is heel belangrijk bij het indienen van het schaderapport! Advies: vermeld datum in, datum uit en bijzonderheden desnoods in de voortekst.
 • Als het expertiserapport ontbreekt, wordt aan de hand van de factuur schadeherstel het aantal uren arbeidsloon berekend, waaruit blijkt hoe lang de reparatie heeft mogen duren.

Wanneer noodreparatie uitvoeren en mogen de kosten ingediend worden als noodreparatie:
Als in afwachting van de reparatie een noodreparatie mogelijk is, waardoor benadeelde toch tot de reparatie(datum) gebruik kan blijven maken van het beschadigde voertuig, dan maken de kosten van deze noodreparatie deel uit van de vergoeding die de aansprakelijke partij moet betalen. Duidelijk als noodreparatie opvoeren in de calculatie met totaalbedrag voor de noodreparatie.

Wat als de benodigde onderdelen niet direct beschikbaar zijn:
De benadeelde kan dit niet worden aangerekend, mits benadeelde het voertuig laat repareren bij een dealer/garage die het desbetreffende merk voert. Wordt het voertuig niet bij een merk gespecialiseerde reparateur hersteld, wordt het benadeelde tegengeworpen dat de onderdelen niet direct beschikbaar zijn.

Inzake bovenstaande gaan wij vragen stellen namens de schadeherstellers bij het Nivre.

Tot de tijd dat dit aangepast is, is het van essentieel belang de volgende stappen uit te voeren bij onderdelen welke in back-order of niet direct leverbaar zijn, en klant kan niet met de auto rijden.

 • De leverancier waar de originele onderdelen besteld zijn, per mail vragen waarom de onderdelen niet direct leverbaar zijn, en wanneer de verwachte leverdatum is. Dit dient per mail door de merkdealer of leverancier van originele onderdelen bevestigd worden.
 • Via de leverancier of dealer van de onderdelen vragen om schriftelijk bericht van de importeur van de merkonderdelen. In deze berichtgeving dient door de importeur informatie verstrekt te worden over de reden van niet verkrijgbaar zijn van de betreffende onderdelen.
  Vraag aan je leverancier deze bevestiging van importeur, eventueel via de merkdealer, aan je toe te mailen.

Wat als de auto een WOK-registratie heeft en er een keuring RDW moet plaatsvinden voordat auto weer de weg op mag:
Het RDW eist als er technische reparatie heeft plaats gevonden, soms een keuring van het voertuig, voordat deze weer de weg op mag. RDW informeert de eigenaar van de auto per brief als er een WOK op de auto is gezet.
De (wacht)termijn voor deze keuring, valt qua kosten vervangende auto, nog steeds voor kosten van de aansprakelijke partij, de veroorzaker.

Spelregels over termijn vervangend vervoer bij Total loss:

 • Op grond van het principe dat de concrete wachttermijn uitgangspunt is voor de duur van de vergoeding van autohuur, betekent dit dat de aansprakelijke partij gedurende de hele wachttermijn de autohuur moet vergoeden.
 • Voor een voertuig welke total loss is gereden, mag benadeelde een vervangend voertuig huren gedurende de periode die hiermee gepaard gaat qua wachttermijn.
 • Nieuwe voertuigen zijn nog wel eens niet direct leverbaar. Levertermijnen van 8 – 12 weken zijn geen uitzondering meer. Controle bij dealer/importeur kan opheldering leveren.
 • Na total loss schade is het de bedoeling dat benadeelde een gelijkwaardig voertuig terugkoopt. Wordt de wachttermijn langer omdat benadeelde een ander, duurder type voertuig aangeschaft, komt deze wachttijd niet voor rekening van de aansprakelijke partij.

Stallingskosten:
Bij schade of totaal verlies stallingskosten € 12,50 excl. BTW per dag (buiten).
Bij stalling binnen € 17,50 excl. BTW per dag.

Nogmaals:
Loop je bij een expert, verzekeraar of tussenpersoon tegen weerstand aan, omdat zij een andere mening zijn toegedaan, verzoek hun dan om je per mail in die zaak een goede en duidelijke onderbouwing en verwijzing op grond waarvan zij afwijzen toe te sturen.
Stuur deze mail naar schade@jijbepaalt.nl.

 

 

 

merkherkend vs merkerkend

2e Brainstormsessie Schadeherstel

Op 25 augustus heeft voor de tweede keer een brainstormsessie voor schadeherstel plaatsgevonden in Noordwijk. Tijdens deze sessie discussieert een kerngroep van partijen werkzaam of gelieerd aan de schadeherstelbranche over actuele zaken en pijnpunten.

HOE DRINGEN WE GEBRUIK GESTOLEN ONDERDELEN TERUG IN DE SCHADEHERSTELBRANCHE?
Deze vraag is niet simpel te beantwoorden en valt grofweg uiteen in twee verschillende onderwerpen:

1 – Ontbreken WOK-meldingen:
Van de jaarlijks 50.000 tot 60.000 WOK-waardige voertuigen krijgt slecht de 30% een WOK. Politie laat dit achterwege door andere prioriteitstellingen en/of onvoldoende kennis. Verzekeraars “vergeten” dit vanwege de daling van de verhandelwaarde en zijn gekleurd door het directe financiële belang. Door het ontbreken van een WOK-melding is er geen controle door de RDW na schadeherstel op de maten van de carrosserie (oorspronkelijke fabrieksgegevens), wieluitlijning en het mogelijk gebruik van gestolen onderdelen.

Oplossing:
Bergers zijn als 1e ter plaatse na een ongeval. Als bergers foto’s aan hun dossiers toevoegen die inzichtelijk zijn voor schadehersteller, expert en RDW, dan kan in gezamenlijkheid een evenwichtige afweging worden gemaakt of er wel een WOK op moet of niet. Leidraad moet altijd technisch zijn en niet financieel of schade versus dagwaarde.

2- Effecten schadesturing:
De onderlinge concurrentie tussen verzekeraars zet de relatie (lees tarieven) tussen verzekeraars en de schadeherstellers al jaren onder druk. Gevolg is dat verzekeraars en leasemaatschappijen afspraken maken met schadeketens over uurtarieven, kortingen, bonussen, schadelastgaranties en gratis services. Doe je niet mee? Dan krijg je geen werk meer. Gevolg de kwaliteitsnorm is veranderd van goed naar voldoende, magere voldoende tot zelfs slecht. Schadeherstellers die kwaliteit willen leveren en toch deelnemen aan schadesturing teren in op eigen vermogen of gaan zelfs failliet. Door margedruk en het gebruik van de “optimalisatieknop” in Audatex, wordt meer gerepareerd in plaats van vervangen. Om maar “uit het rood te blijven” worden gebruikte- of niet originele onderdelen gemonteerd of onderdelen met een duistere herkomst en als nieuwe geclaimd. Of er worden meer uren geclaimd ter compensatie van het veel te lage uurtarief.

Oplossing:
Rol verzekeraars moet zijn risicoafdekking en “de klant moet hersteld worden door de verzekeraar in zijn vermogenssituatie”. De eigenaar van het voertuig is je opdrachtgever. Schadeherstellers zijn de vakmensen voor het herstel en in het kader van de circulaire economie zou hergebruik van originele onderdelen (herleidbare herkomst) moeten worden gestimuleerd. Schadeherstellers dienen reparatiebeslissing te nemen op kennis gecombineerd met reparatieadviezen autofabrikant en niet op wat wel en niet betaald wordt. De Auto Schade Keuring (jijbepaalt.nl) gaat de klant de zekerheid geven dat zijn/haar voertuig goed en veilig hersteld is.

3 – BPM-korting import schadevoertuigen:
Elke schade op een geïmporteerd voertuig verlaagd de te betalen BPM (dagwaarde). Deze handel snijdt aan meerdere kanten: schadeauto’s kosten minder, BPM-korting drukt de prijs en het herstel met gestolen onderdelen geeft echt een “dikke kers op de taart” (Swalmen).

Oplossing:
BPM blijft een prikkel om te rommelen met de dagwaarde van een voertuig. Reden te meer voor de RDW om meer te weten te komen over de herkomst en het (schade)verleden van een voertuig in het buitenland. Nationaal moet de WOK-schadekeuring van RDW naar een hoger niveau. Afstemming noodzakelijk tussen RDW, Schadeherstelbranche, verzekeraars, autofabrikanten, etc.

Resumé: aanpak WOK-problematiek is geen wens, maar noodzaak!
Het achterwege blijven van WOK en de door de verzekeraars en leasemaatschappijen geïntroduceerde ‘gestuurde schadestroom’ leiden tot onveilige en slecht herstelde voertuigen, waarvan Swalmen (2016) een voorbeeld is.  Aanpak van deze problematiek is dus geen wens, maar een noodzaak. Brancheverenigingen moeten hierbij het voortouw nemen en zich niet alleen laten sturen door de financiële- maar ook door kwaliteits-, veiligheids- en morele aspecten.

Aanrijtijden bergers, een kwestie van leven/dood bij bepaalde ongevallen
Recentelijk heeft de plaatselijke politie Friesland nog haar bezorgdheid geuit over de gang van zaken in de bergingswereld, en dit kenbaar gemaakt bij de gemeente. Dit naar aanleiding van een recent ongeluk waarbij een auto te water is geraakt met 6 inzittenden. Langere aanrijtijden hebben ertoe geleid dat de berging later op gang is gekomen met alle gevolgen van dien.
Verzekeraars hebben de afgelopen jaren de bergingsgebieden centraal aanbesteed en verwachten van de bergingsbedrijven een collectie aanmelding. Hierdoor wordt gewerkt met te weinig bergers en is de aanrijtijd te lang. Identiek als in de schadesturing gaan volgens de aanwezigen de verzekeraars bepalen wie een auto mag bergen en tegen welke prijs.

AANSPRAKELIJKHEID EN KWALITEIT VAN SCHADEHERSTEL
Als laatste is gesproken over de kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid van schadeherstel.  Na een schade moet een auto worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat, maar door prijsdruk gebeurt dit vaak niet. Bij de volgende Brainstormsessie op vrijdag 24 november 2017, wordt onder andere gediscussieerd over de aansprakelijkstelling bij niet adequate reparatie. Hier zal ook de Auto Schade Keuring aan bod komen.