Tag Archief van: nivre

AUTOSCHADE CALCULEREN TOPSPORT!

Deel 1: CALCULATIEKOSTEN
De calculatiekosten bestaan uit meerdere factoren als tijd/arbeid en de kosten van gebruik van het systeem per nieuw aangemaakt dossier. Dit zijn dus variabele kosten welke op het moment je een nieuwe calculatie aanmaakt/start moet betalen en vormen dan ook net als de benodigde tijd om een schade correct op te schrijven een onderdeel van de schade.
Geen schade is identiek, dus factor tijd/arbeid verschilt per autoschade.

Dit staat trouwens los van de abonnementskosten voor het gebruik van het calculatiesysteem dat je gebruikt als schadeherstelbedrijf. Abonnementskosten zijn vaste kosten en dienen in het uurtarief van het schadeherstelbedrijf verwerkt te zijn.

EXPERTS IN SPAGAAT
Experts hebben al enige tijd moeite met (eind)calculaties. Ze krijgen steeds meer zaken in de schadecalculatie van de schadeherstellers. Omdat experts deze zaken waaronder calculatiekosten klaarblijkelijk niet “verkocht” krijgen aan de opdrachtgevers van de expertisedienst,  reageert de ene expert hier relaxed onder en zegt: “ik begrijp je, je hebt gelijk, kan blijven staan”, terwijl de andere in de emotie schiet en zegt: “haal dat er alsjeblieft uit en schrijf maar een uurtje of zo meer op het herstel” of de ander zegt “doe die reparatietijd omhoog en dat eruit want ik moet rapporteren” en  dan heb je er ook nog die zeggen, “niemand doet dat zo, dus waarom doe jij het zo?”. 

OMGEKEERDE WERELD
Op 21 december 2022 heeft er bij de Rechtbank te Den Haag een uitspraak over het vergoeden van taxatiekosten/begrotingskosten plaatsgevonden.

Wat betekent deze uitspraak voor schadeherstelbranche, experts en schadebehandelaars?
Het draait hier om de zin onderaan in de schadecalculatie:
“incl. begrotingskosten 12 AE”.
Hier wordt wederom bevestigd dat de kosten van het opmaken van de schadecalculatie niet in de schadecalculatie zijn gespecificeerd. De rechter geeft aan dat het duidelijker zou zijn als de kosten voor het maken van de schadecalculatie wel in de schadecalculatie worden uitgesplist. Feitelijk betekent dit dat van deze mogelijkheid in het calculatiesysteem gebruikt gemaakt kan worden.
Als gevolg daarvan ontstaan er veel discussies over de vraag of de taxatiekosten in de schadecalculatie begrepen zijn.

Schadecalculatie inrichten in de lijn met de werkelijke situatie
Als men de schadecalculatie zou inrichten in lijn met de werkelijke situatie, dan zouden de kosten van het aanmaken van een schadecalculatie, de VIN-bevraging (kosten die het schadeherstelbedrijf achteraf betaalt aan de leverancier van het calculatiesysteem) en de tijd/arbeid moeten worden gespecificeerd in de schadecalculatie en vormen zij ook een onderdeel van de schade.

Het advies is dan ook in plaats van begrotingskosten de benaming calculatiekosten te gebruiken omdat deze benaming minder tot verwarring bij experts kan leiden.

Een correcte uitsplitsing is dus mogelijk in het calculatiesysteem om een onduidelijke schadecalculatie te voorkomen.

Cruciaal is dus, dat de door het schadeherstelbedrijf vernoemde calculatiekosten bestaan uit meerdere factoren als tijd/arbeid en de kosten van gebruik van het systeem per aangemaakt dossier en VIN-bevragingen. Dit zijn dus variabele kosten welke op het moment je een calculatie start moet betalen en vormen dan ook net als de benodigde tijd om een schade goed op te schrijven, een onderdeel van deze schade. De arbeid verschilt trouwens per schadevoertuig, daar geen schade(auto) identiek is.

Het zijn kosten die je maakt per calculatie en deze kosten vormen een onderdeel van de schade en zullen dus ook betaald moeten worden. Dit staat los van de abonnementskosten (vaste kosten) welke in het uurtarief van een schadeherstelbedrijf verwerkt zijn.

Daarom is het belangrijk om zoals uit de uitspraak ook blijkt deze separaat in Audatex (Solera) met “code 1000 benaming calculatiekosten” te bereken in elke schadecalculatie, zodat het transparant is voor iedereen en dit niet tot nog meer onnodige discussies gaat leiden.

Je zou toch verwachten dat iedereen hier blij mee zal zijn en dit zal omarmen?!

Hoe calculatiekosten verwerken in rapport
Audatex:
In Audatex altijd eerst de begrotingskosten code 90 – 12 AE verwijderen uit je schadecalculatie en checken dat het nergens meer onderaan de pagina’s van je schadecalculatie vermeld staat, voordat je deze verzendt of mailt naar de expert.

SilverDAT:
Bij het calculatiesysteem SilverDAT kun je per dossier verwijderen, waarbij je scherp moet zijn daar bij opening dossier dit weer elke keer terug staat in je calculatietekst; Tenzij je deze permanent laat verwijderen door de helpdeskmedewerker van SilverDAT! Ik adviseer je dit laatste dan ook te doen.

Handmatig calculeren:
Gebruik je helemaal geen calculatiesysteem maar calculeer je handmatig, dan kun je bij overige kosten gewoon calculatiekosten opvoeren zoals in dit artikel vermeld.

Nu kun je per dossier in de gebruikte calculatiemethode de besteedde tijd (AE’s) invoeren en de kosten voor dit dossier en VIN-bevraging opvoeren (€). Deze laatste zijn de kosten welke achteraf per maand aan de hand van het aantal aangemaakte schadecalculaties van die periode aan het schadeherstelbedrijf worden gefactureerd en kunnen dus als er handmatig gecalculeerd wordt, niet meegenomen worden daar deze laatste kosten dan niet gemaakt worden/zijn.

Borging – het is goed of niet goed
Experts zijn de ogen voor de opdrachtgevers in het veld. Het is belangrijk dat de kosten die een schadehersteller moet maken om uiteindelijk tot een correcte schadevaststelling en reparatie te komen, waarin borging kwaliteit, veiligheid en correcte schadeloosstelling, het allerbelangrijkste onderdeel zijn van de schadevaststelling en het schadeherstel en dus ook zo meegenomen moeten worden in de afwikkeling van de schade door elke schadehersteller, expert, maar ook door de opdrachtgevers, zoals verzekeraar en leasemaatschappijen. Borging mag niet in gesneden worden en dient altijd goed te zijn. Het is goed of niet goed, een middenweg is er niet; dus vakmensen vergeet dit niet! Laat iemand anders je niet anders doen laten geloven.

Bovendien de Gedragscode schade expertiseorganisatie, spec. 3. Basisregels Gedragscode schade-expertiseorganisaties, waarin de volgende belangrijkste kernwaarden zijn verwerkt: Betrouwbaarheid, Professionaliteit, Kennis en Kunde, Helderheid, Communicatie en Efficiency, Integriteit en Objectiviteit, en dient een expertisebureau en diens expert zich hier ook aan te houden.

PRAKTIJK
Het is dan ook bijzonder dat er in de praktijk door experts, al dan niet in opdracht van hun organisatie of “broodheer”, voorbij wordt gegaan aan deze uitspraak en dat men zonder enige- of geen goede uitleg, soms zelfs weigerend, de eindcalculatie van de schadehersteller voor akkoord door te zetten naar de opdrachtgever.
Maar er zijn ook experts die eigenhandig SilverDAT calculaties (moeten) omzetten; En/of ingebrachte uitvoeringen worden door de expert gewijzigd om af te kunnen rapporteren en soms wordt het schadeherstelbedrijf daarvan niet eens op de hoogte gesteld. Met als gevolg dat in dit soort niet incidentele gevallen de uitkering aan de klant te kort wordt uitgekeerd en de klant niet correct schadeloos wordt gesteld. Dit staat lijnrecht tegenover de gedragscodes Schade expertiseorganisatie.

Soms blijven expertiserapporten hierdoor ongewild liggen en worden deze schades financieel niet, dan wel veel te laat afgewikkeld. Dit resulteert dan weer in geen, dan wel dat er veel te laat en/of een niet correcte schade-uitkeringen plaatsvindt en de autobezitter met schade dus niet correct schadeloos wordt gesteld. Dit is een onwenselijke situatie voor alle partijen waarbij communicatie cruciaal is!

MASSA IS KASSA RIJMT NIET MET VAKMANSCHAP
Schadeherstel is vakmanschap en geen schade is identiek, dus stop met het vakmanschap verloochen. Ga ook als expert staan voor je vak, vakmanschap en de borging van kwaliteit, veiligheid en correcte schadeloossteling. Dit wordt van je verwacht! Dus laat je niet onder druk zetten of “manipuleren”.

Alles moet goedkoper in een wereld die alleen maar duurder wordt

Ik vraag me af of we niet al jaren kunnen stellen dat de grootste expertisediensten in hetzelfde schuitje als de schadeherstelbedrijven in de sturing zitten.

Stop hiermee en blijf trouw aan je vakmanschap.
Uiteindelijk ben je allemaal verantwoordelijk voor,

Borging van kwaliteit en veiligheid en een correcte schadeloosstelling!  

 

Voor een gezonde discussie of vragen hieromtrent mag je altijd contact met mij opnemen.

 

 

Gratis lesmateriaal over elektrische auto’s

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Stichting EV Kenniscentrum gratis lesmateriaal over elektrische auto’s beschikbaar gesteld voor de mobiliteitssector en onderwijsinstellingen. Dit om een kennisachterstand te minimaliseren daar de ontwikkelingen op dit vlak razendsnel gaan. De kans is aanwezig dat bestaand materiaal vaak onvolledig of achterhaald is.

Basiskennis van accu- en waterstof-elektrische auto’s is essentieel, net als kennis van laadpalen, accu’s en belangrijke technologische ontwikkelingen.

Het lesmateriaal is modulair ingedeeld en bestaat uit 6 thema’s:
Thema 1 Algemene Kennis
beschrijft het hoe en waarom: waarom is de transitie belangrijk, welke doelstellingen zijn er en wat is de actuele stand van zaken.

Thema 2 EV in gebruik
beschrijft de praktijk zoals de verschillen van alle typen voertuigen en de voor- en nadelen.

Thema 3 en 4 Elektriciteit en Laadinfrastructuur
wordt zowel praktisch als technisch ingegaan op laden, laadpalen, vermogen, gelijk- en wisselstroom, laadpalen en snelladen onderweg.

Thema 5 Waterstof
staat helemaal in het teken van waterstofauto’s, inclusief de onderliggende techniek en complexiteit, maar ook de verschillen ten opzichte van batterij-elektrische auto’s.

Thema 6 Subsidie en fiscale regelingen
gaat over het fiscale deel en omvat onder meer vrijstellingen en subsidies. Alle thema’s sluiten af met links voor meer verdiepende informatie, opdrachten voor leerlingen en quizvragen.

Het lesmateriaal is gratis te downloaden via www.evlesmateriaal.nl als Powerpoint en als PDF en kan vrij gebruikt worden door docenten en leerlingen.
In de toekomst zal het verder worden uitgebreid en geactualiseerd.

Kennissessies  Marina van Helvoort van het EV Kenniscentrum
Dinsdag 31-01-2023 t-m donderdag 02-02-2023 DOME A
16:30 uur | Alles wat komt kijken bij Elektrisch rijden.

Over het lesmateriaal
Het lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van I&W speciaal voor MBO-opleidingen. Het is ontwikkeld in samenspraak met een brede werkgroep van EV-experts binnen de EV-sector, inclusief docenten van de opleiding adviseur/verkoper in de mobiliteitsbranche. Bij de opzet van het lesmateriaal is uitgegaan van het vernieuwde Kwalificatiedossier MBO (After)Sales in de mobiliteitsbranche.

Dit lesmateriaal wordt actueel gehouden, zodat het  multi-inzetbaar is voor meerdere bedrijfssectoren en opleidingsrichtingen.
Zonder voldoende kennis en inzicht dreigt er een achterstand te komen, waardoor ook de energietransitie in gevaar kan worden gebracht. De ontwikkelingen gaan immers enorm snel.

Op verzoek van de werkgroep is ieder EV-thema opgezet om als losse module te gebruiken binnen het MBO-onderwijs.
Download via deze link:

Betrokken partijen:
Bovag, MBO Raad, Innovam, Summa College, OOMT, Milieu Centraal en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bron:
AutoProf 2023  ook voor gratis toegang tickets tot de AutoProf 2023 in Gorinchem

 

Schadebegroting, laat jij als schadehersteller ook geld liggen?!

Als afsluiter van het jaar 2022 wil ik nog wat belangrijke informatie met vakmensen werkzaam in de schadeherstelbranche delen.
Want wellicht laat je als schadehersteller geld liggen, terwijl je hier (mogelijk) recht op hebt. Elke schadehersteller kan hiermee zelf onderzoeken, waar ze zichzelf tekortdoen.
Dit betekent handelingen die je daadwerkelijk uitgevoerd hebt per dossier, maar welke bijvoorbeeld niet automatisch doorberekend worden in het door jullie gebruikte calculatiesysteem.
Per dossier bekijk je of deze zaken een onderdeel van het herstelproces zijn geweest. Zo ja, dan dien je deze ook daadwerkelijk handmatig of met bepaalde codes op te voeren in je calculatie. Krijg je hier discussies over, vraag dan of ze dit per mail aan je willen bevestigen en stuur deze dan door naar: irene@schadeherstelbranche.nl.

In elke calculatie die wordt opgesteld door het schadeherstelbedrijf staat onderaan bij de eindcalculatie:

“INCL. BEGROTINGSKOSTEN REPARATEURS; AANTAL AE  12.00 -“. 

Om te zien waar het staat, klik dan op de foto boven dit artikel als voorbeeld. Maar waar kan je die 12 AE van je uurtarief als zijnde de begrotingskosten daadwerkelijk in de door jullie opgestelde calculaties als uitkomst vinden? Nergens dus!

Solera verklaart dat met tekstzonecode 90 een bedrag voor begrotingskosten reparateur kan worden opgegeven. En verwijst vervolgens naar de nieuwe Gedragsregels voor Expertise, punt 8., opgesteld door de BOVAG, FOCWA, NIVRE en NVVA, waarin het volgende staat vermeld:

“Bij opdracht tot expertise en het daaropvolgende besluit tot het niet repareren van de schade aan het voertuig, worden de werkelijke kosten die gemaakt zijn ter vaststelling van het schadeherstelbedrag met een minimum van 12 arbeidseenheden in rekening gebracht aan de eigenaar van het voertuig.
Deze kosten zijn bij schaderegeling op basis van reparatie inbegrepen in het schadebedrag en kunnen maar éénmaal in rekening worden gebracht.”

Doordat de begrotingskosten reparateur zijn opgenomen in het schadebedrag staan ze dus volgens Solera niet apart vermeld, maar met een regel onderaan de eindcalculatie.
Nieuw zijn deze Gedragsregels voor Expertise trouwens niet; De laatste versie is van 17 mei 2005.

Maar klopt dit wel?!
Laten we daarvoor teruggaan naar de basis van autoschade en waardeherstel.

Basisproces – onderzoek van een beschadigd voertuig:

 1. De buitenkant moet vóór de inspectie van een voertuig worden gewassen en gereinigd;
 2. De inspectie moet alle gebreken omvatten, van de primaire impactschade, de secundaire impactschade maar ook de impactschade van eerdere gelegenheden en normaal weggebruik;
 3. De inspectie bij het voertuig duurt in de meeste gevallen max. 30 minuten;
 4. Dit wordt meegenomen in het calculatieproces en beperkt de aansprakelijkheid van zowel het schadeherstelbedrijf als ook de verzekeringsmaatschappij.

Eindproces – na de reparatie van het beschadigd voertuig:

 1. De buitenkant moet vóór de inspectie worden gewassen en gereinigd;
 2. De inspectie dient alle gebreken te onderzoeken om de juiste kwaliteit te waarborgen;
 3. De inspectie duurt in de meeste gevallen max. 30 minuten.

Neem jij vanaf basis- tot eindproces deze uitgevoerde handelingen met AE’s of vast bedrag mee in de schadecalculatie?

 • Wassen voertuig om schade te kunnen inspecteren;
 • Tijd inspecteren schadevoertuig;
 • Kosten gebruik van calculatiesysteem (lees: niet je abonnement, maar kosten per calculatie);
 • Tijd opstellen reparatieplan en eventueel communicatie diverse systemen als Dispatch, eXperate etc.;
 • Eventueel de- en monteren om schade goed vast te kunnen stellen bij alleen expertise;
 • Tijd bestellen onderdelen voor aanvang herstel en controleren van onderdelen bij binnenkomst;
 • Transportkosten onderdelen (code 60 Audatex);
 • Transportkosten carrosserie of cabine (code 61 Audatex);
 • OEM reparatievoorschriften voor de reparatie opvragen;
 • Tijd benodigd voor verpakkingsmateriaal onderdelen af te kunnen voeren;
 • Daadwerkelijke tijd benodigd door vakmensen alvorens te starten met reparatie zich eerst moeten inlezen OEM reparatievoorschriften.

Deze handelingen worden niet automatisch gegenereerd in de calculatiesystemen.
Het zijn immers variabele kosten, welke niet in je uurtarief verwerkt kunnen zijn.

Werkzaamheden in de voorbewerkingstijd verwerkt zijn (Solera):

 • Voertuig en voertuigdelen verplaatsing;
 • Gereedschap, hulpmiddelen voorbereiden, reinigen en opruimen;
 • Materialen voorbereiden en opruimen;
 • Kleur mengen (standaard);
 • Kleurstaal/stalen maken;
 • Oppervlakte controle;
 • Spuitcabine klaarmaken en opruimen;
 • Beschermkleding aan- en uittrekken;
 • Uitdamptijden;
 • Voertuigdeel (-delen) afdekken;
 • Finish uitvoeren, omdat:
  • spuitnevel verwijderen;
  • schuurstof verwijderen
  • afplaksporen en afplaklijnen bij sponningen en (fels)randen verwijderen;
  • kleine lakzakkers m.b.v. schuren/polijsten verwijderen.

De volgende uitgevoerde handelingen dien je dus zelf in de schadecalculatie op te nemen:

 • Voertuig wassen;
 • Voertuig interieur reinigen;
 • Voertuig voorbereidingswerkzaamheden  en/of polijsten van aangrenzende delen.

Maar denk ook eens aan de volgende zaken die je wellicht laat liggen:

 • Opslag voor gebruik van duurdere kleuren in kleurrecept – laat je kleurmaker/autospuiter uitprinten of foto toevoegen wat het bedrag paint daadwerkelijk is voor de aangemaakte verf voor dit specifieke schadedossier(voertuigschade). Deze is vaak zichtbaar op de digitale weegschaal;
 • Zelfdrogende lakproducten, welke nu aangeboden worden in verband met hoge energiekosten, zijn gemiddeld 30 % duurder. Hoe heb je dit verwerkt in je calculatie?
 • Energietoeslag – schadeherstelbedrijven die te maken hebben met deze (extreem) hogere energiekosten, heeft recht om energietoeslag per schadedossier, ook als je geen schadeherstelpartner bent van een verzekeraar.

Regionale kennisbijeenkomsten Schadeherstelbranche.nl 2023:
Dit is een klein stukje van specifieke kennis die gedeeld wordt met leden van de schadeherstelbranche.nl. Wil je ook deelnemen aan één van de regionale kennisbijeenkomsten welke 3 x per jaar worden gehouden? Neem dan contact op via whatsapp: 06-52762087.

In januari 2023 op dinsdagavond vanaf 18.30 uur in de regio Rotterdam.
In februari 2023 zal de eerste regionale kennisbijeenkomst plaatsvinden in de regio Drenthe.
In maart 2023 zal de eerste regionale kennisbijeenkomst plaatsvinden in de regio Midden in Dreumel.
En bij genoeg animo kan een kennissessie ook georganiseerd worden in regio Zuid/België.

Bijgaand tref je de Audatex Codekaart 03112020 Solera aan.

*** Wens alle vakmensen werkzaam in de schadeherstelbranche, verzekeraars, schadebehandelaars, experts, medewerkers brancheorganisaties en alle anderen werkzaam in onze mooie branche een heel gezellig uiteinde en een sprankelend, succesvol, winstgevend 2023 toe in goede gezondheid! ***

Je auto total-loss na blussen met ABC-brandblusser poeder

Onwetendheid
Niet alleen in de schadeherstelbranche, maar ook bij (Nivré) experts blijkt er nog veel onwetendheid over de (gevolg)schade op het moment je auto met ABC-brandbluspoeder geblust is.

Google maar eens “ABC-bluspoeder elektronica” en het is klaar. Dit is niet misschien, maar zeker.
Het bluspoeder stuift overal tussen. En als in alle onwetendheid de auto gewassen wordt bij het schadeherstelbedrijf, door de klant zelf of door een poetsbedrijf, dan vindt het bluspoeder zeker zijn weg.

Schade vaak niet direct zichtbaar
Het is bekend bij specialisten dat ABC-bluspoeder enorme schade aanbrengt aan elektronica en alles opvreet van binnenuit, ook metalen etc. Schade door ABC-bluspoeder is dus onherstelbaar en vaak niet direct zichtbaar na professionele reiniging door poetsbedrijf. Het bluspoeder is soort zout. Dit poeder tast elektronica en printplaten en computers aan, het is een sluipmoordenaar.

En als het met de huid in aanraking komt via de luchtkanalen als kachel, airco etc.  in je auto, dan krijg je ook irritaties als jeuk, brandende ogen, tot zelfs diarree.

 “Blijf met je vingers ervan af, zo’n auto is bijna altijd einde verhaal!”

Gevolgschade zichtbaar binnen periode van maanden tot zo’n 3 jaar na schade
En je wilt toch niet, nadat je toch uit onwetendheid de auto teruggeeft aan de verzekerde, blijkt dat na 6 maanden, 1 jaar of zelfs 3 jaar tijdens een rit op de snelweg met 120 km per uur spontane uitval plaatsvindt met alle gevolgen van dien. Inspuitcomponent kan uitvallen, lambda-sonde weet niet meer wat te doen en alle veiligheidscomponenten kunnen uitvallen te pas en te onpas. Het kan zelfs leiden tot brand.

Na brandblusschade met ABC- brandbluspoeder is niet direct bekend welke schade wordt veroorzaakt in de komen jaren; Hoe groot die schade gaat worden. Het kan zelfs brand veroorzaken. Maar één ding is zeker, de auto is eigenlijk gewoon technisch total loss.

Of het moet zo zijn dat er nieuwe kabelboom in mag met alle computercomponenten en alle andere randverwanten meer. Vaak wordt ABC-bluspoeder vergeleken met het spel Packman. Pacmannetjes die beginnen te knagen en houden niet meer op tot alle stipjes zijn opgegeten.

Total loss met sloopverklaring
Als verzekeraars, experts en schadeherstelbedrijven het weten en snappen, dan is zo’n auto gewoon technisch total loss en dient deze afgevoerd te worden. Maar dan ook zo afgevoerd dat het voertuig niet weer de weg op komt, waar ter wereld. Anders vindt het probleem zijn weg bij een andere eigenaar waar dan ook ter wereld. Total loss met een sloopverklaring is mijns inziens dan ook de oplossing.
Dit moet ook zeker meegenomen worden bijv. de projectgroep RDW, “Veilig voertuig ook na schade”, welke in opdracht van Ministerie van I & W wordt uitgevoerd.
De kans is trouwens groot als niet total loss met sloopverklaring, je twee auto’s afrekent onder aan de streep als verzekeraar.

Garantie geven een verstandige keuze?
Nadat het schadeherstelbedrijf de verzekerde belt dat de auto professioneel gereinigd is word je verzocht je auto op te halen. Is dat een verstandige keuze? Mijns inziens niet gezien bovenstaande.

Maar FOCWA-garantie of BOVAG-garantie zijn toch minimaal 4 jaar?! Dit risico mag en moet je niet willen lopen. Zorg dat je samen een expert dit soort schades niet onderschat.

Krijg je zo’n auto binnen, en je komt er niet uit met de klant, expert of verzekeraar, neem dan contact met Irene Sommeling.

 

Prijsdruk en tijdsdruk in expertiseland

Expert afgerekend op omzet
Target Scorekaart koppelt een jaarlijke omzet die door elke expert gerealiseerd moet worden. Maandelijks ontvangt de expert het overzicht van zijn scorekaart. Groen betekent dat hij goed in lijn der verwachtingen loopt. Oranje en rood betekent dat je als expert achter blijft op je omzet. En tja, dat wordt dan weer een uitnodiging om op kantoor te komen voor de inmiddels bekende target-preek.

Maar als expert heb je geen invloed op je te behalen omzet. Harder werken gaat tenslotte niet. Het ziekteverzuim is al hoog. Zo extreem hoog zelfs, dat vorig jaar de “Commissie Werkdruk” in het leven is geroepen. De Arbeidsdienst heeft ook een verzuimcoach ingeschakeld. Deze moet het ziekteverzuim van dik 12 % onderzoeken en aanpakken.

Fysieke expertise voor € 30,-
Stichting Schadegarant betaalt bijvoorbeeld € 30,- exclusief BTW per fysieke opdracht (2016). In net 40 minuten moet de expert de opdracht binnenhalen, het schadeherstelbedrijf bezoeken, het voertuig ter plekke bekijken, de (administratieve) afwikkelingen bij bijvoorbeeld Total Loss, rapporteren, goedkeuren en afwikkelen. Het lijkt echter dat er voorbij gegaan wordt aan de huidige infrastructuur. Wat gebeurt er als een expert structureel zo’n 12 tot 16 opdrachten mee krijgt?
Wie maakt deze afspraken over de tarieven en kan hier nog wel goede kwaliteit voor geleverd worden?

Basis goed schadeherstel is een correcte schadecalculatie
De basis van een schadereparatie zoals ’t hoort, is immers een juiste schadecalculatie. De (technische) vakkennis en de reparatievoorschriften van Autofabrikanten zijn de basis voor een juiste vaststelling van een schade (calculatie). Calculaties opgesteld, waar samenwerkingsafspraken tussen schadeketens/individuele schadeherstelbedrijven met verzekeraars de basis zijn, leiden geregeld tot niet goed schadeherstel.

Laat het niet zover komen dat een reparatiebeslissing genomen wordt gebaseerd op wat wel en niet betaald wordt
Experts hebben een onpartijdige controlerende functie en moeten schadeherstelbedrijven scherp houden dat zij goed calculeren zoals het een vakman betaamd.
Hiervoor zijn gedragsregels opgesteld:
gedragscode Schade-expertise organisatie  (o.a. artikel 3.4 Integriteit en objectiviteit,
sub b en c)
gedragsregels bij expertise motorrijtuigen (o.a. artikel 2.b)
gedragsregels Nivre

Neem eens de tijd om de gedragscode en gedragsregels door te lezen en houdt deze in je achterhoofd bij een volgende schade die je afwikkelt.
De zorg om een voertuig weer veilig en betrouwbaar op de weg te krijgen ligt niet alleen bij schadeherstellers, maar ook bij verzekeraars en experts.