Adaptive Cruise Control

Het is zo dat standaard Cruise Control niet ontworpen is om te anticiperen in het verkeer.

Deze variant bestaat onder de naam Adaptive Cruise Control (ACC). Deze intelligente snelheidsregelaar heeft wél de mogelijkheid om zich te gaan aanpassen aan veranderende verkeerssituaties. Als je de ACC inschakelt kan het voertuig zelf versnellen en vertragen.

Bij Adaptive Cruise Control stel je zoals bij gewone Cruise Control een snelheid in die de wagen zal aanhouden. Omdat het hier gaat om een intelligent systeem dat uitgerust is met camera’s en radarsensoren is de wagen in staat om informatie te halen uit zijn omgeving en te anticiperen op vertragend verkeer. Bij ACC kan naast de gewoonlijke instellingen ook de volgafstand ten opzichte van de voorligger ingesteld worden. Kort, gemiddeld en lang zijn de meest courante drie mogelijkheden. Van zodra je alles ingesteld en ingeschakeld hebt zal het voertuig zelf de snelheid kunnen regelen naargelang het andere verkeer. 

Voorbeeldsituatie
Je stelt de snelheid in op 120km/h, maar je voorligger rijdt 110km/h. Jouw voertuig zal de snelheid van het voertuig voor je meten en detecteren dat jij sneller rijdt dan je voorganger.
 Het voertuig met ACC zal dan automatisch vertragen naar 110km/h zodat een veilige afstand tussen jou en jouw voorligger blijft behouden. Op het moment dat je besluit om je voorligger in te halen en dus opschuift naar een lege inhaalstrook zal het voertuig ‘’zien” dat er geen voorligger meer is en vanzelf terug naar de op voorhand ingestelde 120km/h accelereren en deze snelheid aanhouden.

Sommige ACC-systemen zijn in staat om volledig tot stilstand te remmen, dit is echter niet bij alle intelligente Cruise Controls. Het hangt er bijvoorbeeld van af of je voertuig een manuele of automatische versnellingsbak heeft. Voor je als bestuurder besluit om het systeem eens uit te proberen, raadpleeg je altijd eerst de handleiding van jouw voertuig om te controleren of het voertuig zelfstandig tot stilstand komt of dat de bestuurder dit zelf moet doen.

Vandaag de dag zijn we hoe langer hoe meer bezig met hoe we voertuigen en hun uitstoot milieuvriendelijker kunnen maken. (Adaptive) Cruise Control kan hier ook een belangrijke rol in spelen. Doordat het voertuig eenzelfde snelheid aanhoudt wordt er minder op de rem en het gaspedaal geduwd wat de emissie van de motor (CO2, roet, NOx …) en de remvoeringen (remstof) ten goede komt. Uiteraard is dit dan ook weer positief voor het brandstofverbruik van het voertuig. Door de volgafstand te verhogen kan de ACC ook beter anticiperen op veranderingen.

Het voertuig heeft bijvoorbeeld meer ruimte om zonder de remmen aan te sturen uit te bollen. Als je de volgafstand laag instelt heeft het voertuig die ruimte niet en zal deze dus sneller de remmen van de wagen gaan aansturen.