KALIBRATIE VAN ACC

Dit systeem, zoals alle ADAS moet zeer nauwkeurig afgesteld zijn opdat de correcte werking kan gegarandeerd worden. Daarom moet de radar, die vooraan in de bumper gemonteerd zit, correct gekalibreerd worden. Voor het uitvoeren van zo’n kalibratie moet je een kalibratiepaneel hebben. Van fabriek uit zijn alle ADAS-sensoren gekalibreerd. Een afstelling moet bijvoorbeeld gebeuren als het voertuig een frontale botsing heeft gehad of als de radar vervangen is.

Belangrijk voor de afstelling van een ACC-radar is dat de afstand tussen het kalibreerpaneel en de wagen precies is wat de instructies voorschrijven. Je zorgt bovendien dat de auto recht staat.

Begin steeds met een visuele controle van de sensor met oog op schade. Vervolgens dien je het foutgeheugen van het voertuig uit te lezen en eventuele foutcodes te wissen. Daarna kan je beginnen met de juiste panelen op de juiste plaatsen te monteren. Van zodra dit alles is gebeurd heb je de bijbehorende computer nodig.
Volg de aanwijzingen op het scherm. Het kan zijn dat je nog enkele afstellingen moet doen aan het kalibratiepaneel.

Als alle stappen op de documentatie van de fabrikant en op het computerscherm correct doorlopen zijn, zou de kalibratie voltooid moeten zijn. Het diagnosetoestel zal dit ook bevestigen.