RADAR

Bij een radar oftewel Radio Detection And Ranging kunnen we een onderscheid maken tussen een langeafstandsradar en een midden-/korte afstandsradar. Een langeafstandsradar dient voornamelijk voor Adaptieve Cruise Control (ACC). De korte afstandsradar wordt dan weer voor Front & Rear Cross Traffic Alert,
Blind Spot Monitoring en Front & Rear Collision Warning gebruikt.

Voor een ACC-sensor is het vanzelfsprekend van groot belang dat de radar met een voldoende lange range werkt. Een langeafstandsradar werkt op een frequentie van 77GHz en kan radiogolven tot 200 meter ver uitsturen. Bij een korte afstandsradar (op 24 GHz) is het voldoende dat dit +/- 10 meter is. Daarom wordt deze sensor voornamelijk gebruikt voor Botsingswaarschuwing- en Dodehoekwaarschuwingssystemen.  

Een radar werkt als volgt: de radar-module zendt radiogolven uit. Deze elektromagnetische golven zullen op objecten in de omgeving weerkaatsen en terug gaan naar de radarsensor. Afhankelijk van de snelheid, hoek en richting kan de rekeneenheid bepalen waar het object dat de radiogolven heeft teruggekaatst naar de ontvanger zich bevindt in de ruimte.