VERKEERSBORDHERKENNING

Op drukke stadswegen kan het soms moeilijk zijn om alles tegelijkertijd te zien. Hoewel ze essentieel zijn voor het autorijden, zien bestuurders niet altijd de verkeersborden staan. Borden die de maximum toegelaten snelheid aanduiden zijn zeer belangrijk voor jouw veiligheid en die van andere weggebruikers. Om de bestuurder te helpen specifieke verkeersborden te zien hebben autofabrikanten een Verkeersbordherkenningssysteem in hun voertuigen gestoken, Traffic Sign Recognition.

Het geheel bestaat allereerst uit een camera, die de borden leest. Het beeld dat deze sensor opvangt gaat door een herkenningssoftware zodat de bestuurder het correcte verkeersteken te zien krijgt op zijn instrumentencluster of head-up display.

Het systeem herkent voornamelijk verboden richtingsborden, snelheidsbeperkingen, inhaalverboden en het einde ervan. Aangezien TSR met een camera werkt om de verkeersborden te detecteren is de correcte werking van dit rijhulpsysteem afhankelijk van externe factoren.