CRUISE CONTROL

Cruise Control is een comfortsysteem waarbij je een bepaalde snelheid instelt en het voertuig deze zal aanhouden. Je hoeft als bestuurder zelf niet meer het gaspedaal in te duwen. Deze functie dient voornamelijk voor snelwegen.

De bediening van Cruise Control bestaat uit: Schakelaar om het systeem aan of uit te zetten
SET-knop: Als de bestuurder deze knop indrukt zal het voertuig de huidige snelheid meten en aanhouden RES-knop: Als de bestuurder deze knop indrukt zal het voertuig teruggaan
naar de snelheid die de laatste keer is ingesteld. Het systeem zal er vervolgens ook voor zorgen dat diezelfde snelheid wordt aangehouden. Deze schakelaar kan je vergelijken met een geheugenfunctie. +/- knop: Als de Cruise Control is ingeschakeld, dat wil zeggen het voertuig houdt een vooraf gekozen snelheid aan, kan je de ingestelde snelheid verhogen of verlagen.

Het is dus niet meteen de bedoeling dat je bij elke wijziging van de ingestelde snelheid de Cruise Control uitschakelt, versnelt of vertraagt en dan het systeem terug inschakelt. Gas-/ rempedaal: Bij een noodgeval waarbij de bestuurder plots het rem- of gaspedaal intrapt zal de Cruise Control automatisch uitschakelen zodat een eventueel gevaar kan worden geweken.
Om het systeem weer in te schakelen kan je weer de SET/RES-schakelaars bedienen.

De meeste systemen zijn eveneens uitgerust met een Snelheidsbegrenzingsfunctie. De manier van instellen is vergelijkbaar met die van de Cruise Control. Het grote verschil is dat een snelheidsbegrenzer niet de bedoeling heeft om eenzelfde snelheid aan te houden. Dit systeem zorgt enkel dat een vooraf ingestelde snelheid niet overschreden kan worden. Bovendien zal een snelheidsbegrenzer in de meeste gevallen niet automatisch uitgeschakeld worden wanneer je het gaspedaal fors intrapt. Om te wisselen tussen Cruise Control en Snelheidsbegrenzer druk je op de MODE-knop.