KALIBRATIE LDWS/TSR

De camera in de voorruit ter hoogte van de interieurspiegel dient niet enkel voor de Lane Assist. Andere ADAS, zoals verkeersbordherkenning en geautomatiseerde grootlichten maken gebruik van deze sensor. Een kalibratie is bijvoorbeeld nodig na het vervangen van de voorruit of als er foutcodes in het voertuig zijn die dit aanbevelen.

Alvorens aan de uitlijning te beginnen, moet je zorgen dat de voorruit schoongemaakt is. Zorg vooral dat het glas in de buurt van de camera grondig gereinigd wordt. Daarnaast dient de kalibratie te gebeuren in bepaalde omstandigheden. Ten eerste mag er niemand in het voertuig zitten. Ten tweede mag de bagage in het voertuig niet meer wegen dan 5 kilogram. Ten derde moet het voertuig op een vlakke waterpas ondergrond staan.
Gebruik eventueel een waterpas om zeker te zijn. Als voorlaatste is het belangrijk dat de kalibratie gebeurt
onder normale belichting (dagrijverlichting inschakelen!). Ten slotte moet de bandenspanning juist zijn.
In de bestuurdersdeur vind je vaak de voorgeschreven bandendruk. 

Als aan al deze voorwaarden voldaan zijn, kan je beginnen aan het plaatsen van het kalibratiedoel. Het is belangrijk dat de hoogte ten opzichte van de grond en de afstand ten opzichte van het voertuig juist is.
De hoogte wordt in dit voorbeeld ingesteld op 90,5 centimeter en de afstand tussen het doel en het voertuig bedraagt 29 centimeter. Op beide afstanden is een kleine tolerantie voorzien.

Als het doel correct is opgesteld kan je de kalibratie starten op de diagnosetool. Volg de instructies op het scherm. Als de kalibratie correct is uitgevoerd zal er een bericht op het scherm verschijnen.