Tag Archief van: garantie

Je auto total-loss na blussen met ABC-brandblusser poeder

Onwetendheid
Niet alleen in de schadeherstelbranche, maar ook bij (Nivré) experts blijkt er nog veel onwetendheid over de (gevolg)schade op het moment je auto met ABC-brandbluspoeder geblust is.

Google maar eens “ABC-bluspoeder elektronica” en het is klaar. Dit is niet misschien, maar zeker.
Het bluspoeder stuift overal tussen. En als in alle onwetendheid de auto gewassen wordt bij het schadeherstelbedrijf, door de klant zelf of door een poetsbedrijf, dan vindt het bluspoeder zeker zijn weg.

Schade vaak niet direct zichtbaar
Het is bekend bij specialisten dat ABC-bluspoeder enorme schade aanbrengt aan elektronica en alles opvreet van binnenuit, ook metalen etc. Schade door ABC-bluspoeder is dus onherstelbaar en vaak niet direct zichtbaar na professionele reiniging door poetsbedrijf. Het bluspoeder is soort zout. Dit poeder tast elektronica en printplaten en computers aan, het is een sluipmoordenaar.

En als het met de huid in aanraking komt via de luchtkanalen als kachel, airco etc.  in je auto, dan krijg je ook irritaties als jeuk, brandende ogen, tot zelfs diarree.

 “Blijf met je vingers ervan af, zo’n auto is bijna altijd einde verhaal!”

Gevolgschade zichtbaar binnen periode van maanden tot zo’n 3 jaar na schade
En je wilt toch niet, nadat je toch uit onwetendheid de auto teruggeeft aan de verzekerde, blijkt dat na 6 maanden, 1 jaar of zelfs 3 jaar tijdens een rit op de snelweg met 120 km per uur spontane uitval plaatsvindt met alle gevolgen van dien. Inspuitcomponent kan uitvallen, lambda-sonde weet niet meer wat te doen en alle veiligheidscomponenten kunnen uitvallen te pas en te onpas. Het kan zelfs leiden tot brand.

Na brandblusschade met ABC- brandbluspoeder is niet direct bekend welke schade wordt veroorzaakt in de komen jaren; Hoe groot die schade gaat worden. Het kan zelfs brand veroorzaken. Maar één ding is zeker, de auto is eigenlijk gewoon technisch total loss.

Of het moet zo zijn dat er nieuwe kabelboom in mag met alle computercomponenten en alle andere randverwanten meer. Vaak wordt ABC-bluspoeder vergeleken met het spel Packman. Pacmannetjes die beginnen te knagen en houden niet meer op tot alle stipjes zijn opgegeten.

Total loss met sloopverklaring
Als verzekeraars, experts en schadeherstelbedrijven het weten en snappen, dan is zo’n auto gewoon technisch total loss en dient deze afgevoerd te worden. Maar dan ook zo afgevoerd dat het voertuig niet weer de weg op komt, waar ter wereld. Anders vindt het probleem zijn weg bij een andere eigenaar waar dan ook ter wereld. Total loss met een sloopverklaring is mijns inziens dan ook de oplossing.
Dit moet ook zeker meegenomen worden bijv. de projectgroep RDW, “Veilig voertuig ook na schade”, welke in opdracht van Ministerie van I & W wordt uitgevoerd.
De kans is trouwens groot als niet total loss met sloopverklaring, je twee auto’s afrekent onder aan de streep als verzekeraar.

Garantie geven een verstandige keuze?
Nadat het schadeherstelbedrijf de verzekerde belt dat de auto professioneel gereinigd is word je verzocht je auto op te halen. Is dat een verstandige keuze? Mijns inziens niet gezien bovenstaande.

Maar FOCWA-garantie of BOVAG-garantie zijn toch minimaal 4 jaar?! Dit risico mag en moet je niet willen lopen. Zorg dat je samen een expert dit soort schades niet onderschat.

Krijg je zo’n auto binnen, en je komt er niet uit met de klant, expert of verzekeraar, neem dan contact met Irene Sommeling.

 

Verzekeraar Aegon zegt alle partnercontracten op

Op vrijdagmiddag 29 september 2017 hebben alle contractpartners, lees: schadeherstelbedrijven uit het AEGON Schadeherstelnetwerk, per mail te horen gekregen dat de samenwerking met Aegon op 31 december 2017 is beëindigd.

De kaarten worden weer geschut
In 2011 is Aegon uit Stichting Schadegarant gestapt en gestart met een eigen netwerk van autoschadeherstellers.
Ondanks dat Aegon aangeeft tevreden te zijn over de samenwerking met deze schadeherstellers omdat het aantoont dat vrijheid in uurloontarieven niet leidt tot een hogere schadelast maar wel tot een partnership, trekt Aegon éénzijdig de stekker uit dit partnership.

Aegon deelt mede verder te gaan met een groep schadeherstellers waarbij gestuurd gaat worden op cosmetisch, complex en merk erkend schadeherstel.
AMWeb plaatste afgelopen week het artikel: “Aegon haalt bezem door managementlagen”.

“Divide et impera”
Voor veel van deze schadeherstelbedrijven betekent dit de komende 3 maanden grote onzekerheid. De kans is groot dat je niet opnieuw partner wordt, waardoor de “afgesproken” sturing omzet schadeherstel wegvalt. Dit kan weer leiden tot het moeten nemen van radicale beslissingen zoals het afscheid nemen van één of meerdere van je vakmensen op de werkvloer. Angst gaat weer overheersen.
Zuur, omdat deze schadeherstelpartners altijd voor haar klanten en die van Aegon klaar hebben gestaan. Maar er is ook goede nieuws. Dit hoeft niet het scenario te zijn.
Niet contractpartners van Aegon repareren al jaren de schades aan auto’s van Aegon verzekerde.

AEGON verzekerd en autoschade?  Geen probleem!
De boodschap voor de verzekerde moet duidelijk zijn. Autoschade? Ga naar het schadeherstelbedrijf van uw keuze en laat dit schadeherstelbedrijf contact met uw verzekeraar opnemen.  Schadeherstellers kunnen de schade rechtstreeks met uw verzekeraar regelen.
Alles wordt door het schadeherstelbedrijf voor u geregeld, van inzet vervangend vervoer tot garantie op het geleverde werk. Zij kunnen ook gelijk al uw vragen beantwoorden en u ontzorgen met de afwikkeling door middel van een akte van sessie.

Mocht uw verzekeraar toch niet meewerken? Dan kan het schadeherstelbedrijf met haar klant contact opnemen met jijbepaalt.nl.

Het schadeherstelbedrijf heeft de kennis, repareert en geeft de garantie
Een verzekerde betaalt de verzekeraar premie om een risico af te dekken, niet meer en niet minder.
De verzekeraar dient de verzekerde bij autoschade volledig schadeloos te stellen, oftewel te vergoeden in haar geleden vermogenssituatie. Hierbij mag een verzekeraar de polisvoorwaarden niet boven de wet verheven. Op het moment van schade bepaalt de eigenaar van de auto wie repareert. Het is tenslotte  zijn/haar auto en investering.

Samen met het schadeherstelbedrijf wordt de schade met de verzekeraar geregeld. Het schadeherstelbedrijf behartigt de belangen van haar klant en zorgt dat de verzekerde krijgt waar die recht op heeft, een goed herstelde auto en de garantie op het herstelwerk. Niet uw verzekeraar.

Blijf bepalen in het spel en zorg dat je niet schaakmat wordt gezet
Goed nieuws ook voor o.a. de AEGON-schadeherstelbedrijven en haar klanten.
Schadeherstel is net schaken. Blijf bepalen in het spel en zorg dat je niet schaakmat wordt gezet.
Meer informatie hierover volgt 1e week oktober. Houd je mail in de gaten.