Tag Archief van: jijbepaalt.nl

Verzekeraar Aegon zegt alle partnercontracten op

Op vrijdagmiddag 29 september 2017 hebben alle contractpartners, lees: schadeherstelbedrijven uit het AEGON Schadeherstelnetwerk, per mail te horen gekregen dat de samenwerking met Aegon op 31 december 2017 is beëindigd.

De kaarten worden weer geschut
In 2011 is Aegon uit Stichting Schadegarant gestapt en gestart met een eigen netwerk van autoschadeherstellers.
Ondanks dat Aegon aangeeft tevreden te zijn over de samenwerking met deze schadeherstellers omdat het aantoont dat vrijheid in uurloontarieven niet leidt tot een hogere schadelast maar wel tot een partnership, trekt Aegon éénzijdig de stekker uit dit partnership.

Aegon deelt mede verder te gaan met een groep schadeherstellers waarbij gestuurd gaat worden op cosmetisch, complex en merk erkend schadeherstel.
AMWeb plaatste afgelopen week het artikel: “Aegon haalt bezem door managementlagen”.

“Divide et impera”
Voor veel van deze schadeherstelbedrijven betekent dit de komende 3 maanden grote onzekerheid. De kans is groot dat je niet opnieuw partner wordt, waardoor de “afgesproken” sturing omzet schadeherstel wegvalt. Dit kan weer leiden tot het moeten nemen van radicale beslissingen zoals het afscheid nemen van één of meerdere van je vakmensen op de werkvloer. Angst gaat weer overheersen.
Zuur, omdat deze schadeherstelpartners altijd voor haar klanten en die van Aegon klaar hebben gestaan. Maar er is ook goede nieuws. Dit hoeft niet het scenario te zijn.
Niet contractpartners van Aegon repareren al jaren de schades aan auto’s van Aegon verzekerde.

AEGON verzekerd en autoschade?  Geen probleem!
De boodschap voor de verzekerde moet duidelijk zijn. Autoschade? Ga naar het schadeherstelbedrijf van uw keuze en laat dit schadeherstelbedrijf contact met uw verzekeraar opnemen.  Schadeherstellers kunnen de schade rechtstreeks met uw verzekeraar regelen.
Alles wordt door het schadeherstelbedrijf voor u geregeld, van inzet vervangend vervoer tot garantie op het geleverde werk. Zij kunnen ook gelijk al uw vragen beantwoorden en u ontzorgen met de afwikkeling door middel van een akte van sessie.

Mocht uw verzekeraar toch niet meewerken? Dan kan het schadeherstelbedrijf met haar klant contact opnemen met jijbepaalt.nl.

Het schadeherstelbedrijf heeft de kennis, repareert en geeft de garantie
Een verzekerde betaalt de verzekeraar premie om een risico af te dekken, niet meer en niet minder.
De verzekeraar dient de verzekerde bij autoschade volledig schadeloos te stellen, oftewel te vergoeden in haar geleden vermogenssituatie. Hierbij mag een verzekeraar de polisvoorwaarden niet boven de wet verheven. Op het moment van schade bepaalt de eigenaar van de auto wie repareert. Het is tenslotte  zijn/haar auto en investering.

Samen met het schadeherstelbedrijf wordt de schade met de verzekeraar geregeld. Het schadeherstelbedrijf behartigt de belangen van haar klant en zorgt dat de verzekerde krijgt waar die recht op heeft, een goed herstelde auto en de garantie op het herstelwerk. Niet uw verzekeraar.

Blijf bepalen in het spel en zorg dat je niet schaakmat wordt gezet
Goed nieuws ook voor o.a. de AEGON-schadeherstelbedrijven en haar klanten.
Schadeherstel is net schaken. Blijf bepalen in het spel en zorg dat je niet schaakmat wordt gezet.
Meer informatie hierover volgt 1e week oktober. Houd je mail in de gaten.