Tag Archief van: Misstanden

Schadeherstelbranche door Irene Sommeling

Wij zijn de schadeherstelbranche!

Wil je ook dat de schadebranche gaat veranderen, dan zul je eerst zelf moeten veranderen. In plaats van ondernemer zijn velen een medewerker in eigen bedrijf geworden. En wordt er aan de touwtjes getrokken door partijen die geen schades herstellen en er ook geen verstand van hebben. Deze mannen en vrouwen houden de touwtjes strak in handen en spelen in op angst omdat ze jullie doen geloven dat jullie afhankelijk geworden zijn van hun omzet, bedrijfsnaam etc. Het draait niet om de kwaliteit van je werk, het gaat om het gevecht om de klant, de data, en een gigantisch financieel belang. Oneerlijke handelspraktijken zijn aan de orde van de dag in onze branche. Consumenten en ondernemers zijn hier de dupe van. Dit moet stoppen!

Wij zijn de schadeherstelbranche! Wij zijn de vakmensen die betaald moeten krijgen voor onze kennis en vakmanschap. Het is onze verantwoording auto´s goed en veilig te herstellen. Aansprakelijkheid gaat een big issue worden de komende jaren. Zorg dat je de kennis en know how hebt om de auto´s nu maar ook in de toekomst nog te kunnen repareren. Zorg dat je de kennis krijgt zodat je nog aan zet blijft en niet schaakmat wordt gezet. Dit begint bij jezelf als ondernemer maar ook diegene die calculeert en het klantcontact heeft. Kennis is cruciaal.

Helaas zijn er bepaalde partijen die ons belang behoren te dienen maar zich laten (ver)leiden door partijen die een veel groter financieel belang hebben, stakeholders genaamd. Zij roepen dat kwaliteit en veiligheid belangrijk is, maar gaan voorbij aan de zorgplicht. Een ieder weet dat als je voor de huidige gestuurde samenwerkingsafspraken van het gross van de schadeketens met verzekeraars en leasemaatschappijen, maar ook bijvoorbeeld de politietender werkt, er voor deze keten en tender afspraken niet goed gerepareerd wordt, dan wel kan worden. De politie moet voor onze veiligheid zorgen, maar wie zorgt voor de veiligheid van de politie?!

De macht van sturing, extreme prijsdruk, hoge kortingen op onderdelen, bonussen, het afspreken van schadelastgaranties door schadeketens met verzekeraars en leasemaatschappijen moet gestopt worden! Dit om kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen. We moeten met elkaar dit oppakken en een front gaan vormen voor een gezonde schadeherstelbranche. Als echte schadehersteller en ondernemer ben je dit verplicht! Gestuurd of niet gestuurd, we zijn met elkaar de schadeherstelbranche en het wordt tijd dat we ons vakmanschap niet langer meer verloochenen. Alle mee-eters uit de voedingsketen schadeherstel, welke niks toevoegen aan de daadwerkelijk geleverde kwaliteit en veiligheid van het schadeherstel moeten geëlimineerd worden uit onze voedingsketen. Het wordt tijd dat we weer met z´n allen een belegde boterham gaan verdienen en ons vakmanschap niet meer verloochenen. Daarom is het belangrijk dat we met een minimum uurtarief van zo’n € 85,00 gaan werken zodat er geen enkele reden is om niet goed te repareren. Maak jaarlijks een goede exploitatiebegroting en kostprijsprijsberekening en indexeer jaarlijks mee. Maar dan is er ook geen excuus meer om niet te investeren. Zorg dat je zo snel mogelijk up te date bent met de benodigde kennis als ondernemer en je frontoffice personeel, Kennis is macht naar je klant en zorg dat het ook weer jouw klant wordt. Investeer in de juiste apparatuur, en medewerkers. Want als de vakmensen weer vakwerk mogen gaan leveren en hier ook voor betaald krijgen, verlaten ze ook niet onze branche.

Wil je je onderscheiden in de schadeherstelbranche? Wil je een gezond uurtarief en dan maar iets minder omzet maar meer gezonde marges en een positief netto resultaat aan het einde van het jaar, dus winst? Wil je betaald krijgen voor al je services, gewoon omdat je er recht op hebt? Je steelt niet, want gratis bestaat gewoon niet, en kwaliteit kost geld. Wil je meer tijd die je gaat investeren in de kennis welke ik je ga bijbrengen, waarmee je de klanten weer aan je kunt gaan binden? Kennis is macht en kennis delen is kracht. Ik houd je graag die spiegel voor, en geef je die `kick in je ass` als dat nodig is. Maar zorg daarna dat ook dat je frontoffice goed voorbereid wordt door ons.

Dan nodig ik je uit contact met me op te nemen. En nee, wij sturen geen werk. We zijn geen keten, maar geven je alle handvatten om weer baas in eigen zaak te worden en weer marge te gaan draaien. Kennis, het draait om kennis welke werkt in de praktijk. Je moet alleen het lef hebben om de eerste stap te zetten en het ook daadwerkelijk te doen. En dan is het een kwestie van vlieguren maken en genieten van je succesjes. Investeer in jezelf en de mensen met het klantcontact, wat heb je te verliezen?

En ondertussen pak ik met mijn team alle oneerlijke en niet transparantie misstanden aan zodat stapje voor stapje onze schadeherstelbranche weer gezond wordt. Want zoals jullie al wel weten, maak ik me hard voor de schadeherstelmarkt. Deze moet veranderen. Mijn visie erop wordt in de praktijk door schadeherstelondernemers zowel gestuurd als niet gestuurd, maar ook merkdealers getest, EN HET WERKT, sterker nog ze worden en zijn inmiddels razend enthousiast! Diegene die ja zeggen maar het niet in de praktijk waarmaken dan wel brengen door angst of …… , ja, daar zal het niet voor werken.

Ik hoor graag van je. Dit kan via een berichtje of je belt me gewoon even 06-52762087

Irene Sommeling

“Prijs van schadeherstel? Daar gaan wij niet over!”

Na FOCWA neemt nu ook de BOVAG in persoon van Toine Beljaars, voorzitter afdeling schadeherstel, deze stelling in: “Prijs van schadeherstel? Daar gaan wij niet over!”
Maar welk belang bedienen deze brancheorganisaties uiteindelijk dan nog voor de ondernemers van schadeherstelbedrijven? Als deze ondernemers en uiteindelijk de consumenten niet geholpen worden met de ‘’oneerlijke handelspraktijken’’, dan hebben we toch als Schadeherstelbranche te maken met een immens probleem?!

Het wordt tijd dat er nu daadwerkelijk eens met de vuist op tafel wordt geslagen en alle misstanden, oneerlijke handelspraktijken en niet transparante “malafide” verdienmodellen van leasemaatschappijen en verzekeraars, keihard worden aangepakt.

Wat is de betekenis van een brancheorganisatie?
“Een brancheorganisatie is een bundeling van meerdere bedrijven uit één branche. Een brancheorganisatie, vaak een stichting of een vereniging, kan verschillende doelen nastreven: de behartiging van de collectieve belangen van de aangesloten leden, de behartiging van deelbelangen van groepen leden en de behartiging van individuele belangen van leden. Daartoe verrichten zij activiteiten als lobby, CAO-onderhandeling, het opzetten van innovatieprojecten, het geven van juridisch advies, het organiseren van bijeenkomsten, collectieve inkoop, etc. Een brancheorganisatie kan aangesloten zijn bij een werkgeverskoepel, zoals MKB-Nederland of VNO-NCW.” (Bronvermelding Wikipedia!)

Dus het komt er op neer dat het belang van de leden, de ondernemers van de schadeherstelbedrijven dus behartigd dient te worden.

Waar ontstaat het conflict over het behartigen van belangen?
FOCWA welke niet met de vuist op tafel durft te slaan en heeft te maken met een conflictsituatie. Welk belang gaan ze nu behartigen? Het belang van de schadeketens en haar gelieerde schadeherstelbedrijven en haar stakeholders, onder andere de verzekeraars, of het belang van de onafhankelijke schadeherstelbedrijven die niet meegaan in de prijzenoorlog. Samen gaat dit niet; de belangen liggen te ver uit elkaar.

Of BOVAG, wiens naambekendheid sterk is bij consumenten, maar wel 100 % BOVEMIJ. Dus wat krijg je dan?
Een verzekeraar die de belangen van de Schadeherstelbranche gaat behartigen!
Waarbij opgemerkt moet worden dat zo’n 10.000 autobedrijven/dealers lid zijn van de BOVAG  tegenover een kleine 200 schadeherstelbedrijven. De schadeherstel-afdeling zal dan meer geënt zijn op schade-/merksturing specifiek naar de BOVAG leden.

Is een brancheorganisatie dan nog noodzakelijk voor de Schadeherstelbranche?
Je zou haast denken van niet, als niet de belangen van de ondernemers van schadeherstelbedrijven, maar die van de opdrachtgevers (lees: leasemaatschappijen en verzekeraars) worden behartigd en er niet keihard opgetreden wordt tegen de misstanden en malafide handelspraktijken waar ondernemers al wat jaren mee te maken hebben.

Schadeherstellers,  is uw brancheorganisatie nog wel uw brancheorganisatie ondanks dat uw belangen niet of niet voldoende behartigd worden?

Ombudsvrouw Schadeherstel

Ombudsvrouw Schadeherstel roept (schadeherstel)ondernemers en verzekerden op zich te melden wanneer zij bij schadeherstel te maken krijgen met mogelijke oneerlijke of misleidende handelspraktijken.

Momenteel hanteren drie grote verzekeraars een ontmoedigingsbeleid ten opzichte van haar verzekerden en schadeherstelbedrijven. Deze verzekeraars wanen zich haast onaantastbaar. Immers, de macht der grootste doet zich laten gelden. Er wordt bijvoorbeeld domweg na schadeherstel niet of gedeeltelijk uitgekeerd als je niet doet wat de verzekeraar zegt. Dit is onterecht en vaak een dwangmiddel waarmee ook nog eens verwarring wordt gezaaid tussen de vaak onwetende verzekerde en het schadeherstelbedrijf. Dit kan zelfs tot imagoschade lijden.
Er wordt voorbij gegaan aan de getekende acte van sessie van verzekerde, dit terwijl verzekerde expliciet opdracht geeft om de schadepenningen rechtstreeks over te dragen aan het schadeherstelbedrijf.

Denk aan het verstrekken van misleidende incorrecte informatie aan verzekerden, het onder financiële druk zetten van ondernemers en verzekerden of acties van verzekeraars waarbij de schijn wordt gewekt dat er mogelijk sprake is van onderlinge afspraken (kartelvorming of koppelverkoop).

“Je bijt niet in de hand die je voedt”
Deze verzekeraars zijn opdrachtgever van grote expertisebureau’s, maar ook eigen interne experts krijgen een duidelijke boodschap mee. Er ontstaat een conflictsituatie aangezien experts zich te houden hebben aan de Gedragscodes en regels van het Verbond van Verzekeraars inzake onder andere Integriteit en Objectiviteit.
Veel experts worden op deze manier gedwongen, en staan niet achter de nieuwe werkwijze welke wordt opgedrongen van hogere hand. Er ontstaan conflictsituaties en ze staan in een spagaat, je bijt tenslotte niet in de hand die je voedt.

Ongeacht de uitkomst, er moet duidelijkheid gecreëerd worden voor alle partijen
Dit zijn handelspraktijken waar je als schadehersteller niet in mee zou moeten gaan. Jij bent namelijk degene die de auto repareert en de garantie geeft. En als verzekeraar heb je het belang van je verzekerde toch voorop te stellen en niet het eigen belang en dat van de aandeelhouders.

Heb je als verzekerde, (schadeherstel)ondernemer of expert misstanden te melden, praktijkvoorbeelden of voel je jezelf of als klant, ondernemer of expert onder druk gezet, meld je verhaal.
Melden kan via Whatsapp 06-52762087 , via Meldpunt Misstanden of via jijbepaalt.nl.

Tele-experts zorgen voor Wild-West praktijken Schadeherstelbranche

Tele-experts Achmea hebben van hogere hand gedicteerd gekregen de aangeboden calculaties in Dispatch af te wijzen en niet te accorderen. Volgens verschillende buitendienst-experts is het een probeersel om te kijken hoe de niet gestuurde schadeherstelbedrijven hierop reageren.

Deze schadeherstelbedrijven worden geconfronteerd met discussies die niet meer over de reparatie of de calculatie gaan. De verzekeraar vindt gewoon het schadebedrag te hoog. Discussies leiden uiteindelijk toch tot accordering, maar schadeherstellers verliezen met deze tactiek een hoop tijd.

Achmea zet deze nieuwe tactiek in om controle te krijgen over de niet gestuurde schadeherstelbedrijven.
Via deze nieuwe ontmoedigingstactieken probeert Achmea goedkoper schadeherstel in te kopen.

Tele-experts van Achmea deinzen nergens voor terug. Er wordt aangekondigd een brief naar de klant te sturen dat je als  schadeherstelbedrijf een buitensporig tarief hanteert.
Verzekerden worden vooraf zelfs gebeld met de vraag waarom zij de auto juist bij dit specifieke schadeherstelbedrijf brengen voor schadeherstel.

Het is dus belangrijk om als schadeherstelbedrijf hier niet in mee te gaan!
Geen contractreparateur? Jij bepaalt je eigen uurtarief, en niet de verzekeraar.
Als je zwicht onder de druk van de verzekeraar dan is er geen weg meer terug, ondanks eerder ingediende calculaties.

Elk schadeherstelbedrijf dat geconfronteerd wordt met deze tactiek of misstanden, verzoek ik dit te melden.
Het Meldpunt Misstanden Schadeherstelbranche pakt deze misstanden aan!

Hoe groot het probleem ook is, het wordt kleiner als je het samen aanpakt.
Wij zijn met elkaar de schadeherstelbranche!