Tag Archief van: Natinonale Nederlanden

Pilot Fixico en Nationale Nederlanden, Schadegarant verzekeraar

Sinds januari 2018 vindt een pilot plaats tussen de Schadegarant verzekeraar Nationale Nederlanden en herstelveiling Fixico.

Op het moment dat een verzekerde van Nationale Nederlanden schade heeft veroorzaakt aan een ander voertuig wordt aan deze tegenpartij voorgesteld om de schade via Fixico te laten herstellen.

Fixico stuurt de foto’s naar een aantal geselecteerde herstellers waarna een offerte volgt.
De door de schadeafdeling van Nationale Nederlanden benaderde tegenpartij kiest hieruit zijn schadehersteller en laat zijn voertuig herstellen.
Nationale Nederlanden zorgt dan voor de volledige financiële afwikkeling.

CED  Mobility heeft van Nationale Nederlanden de opdracht gekregen het verschil tussen een Audatex calculatie en de offerte van de Fixico hersteller inzichtelijk te maken. Tevens voert CED tegelijkertijd een kwaliteit controle uit om vast te stellen of het herstel goed uitgevoerd is.

De opdracht die de CED experts mee hebben gekregen is duidelijk:
niet de naam van Nationale Nederlanden te noemen.
De experts mogen alleen aangeven dat het om een Fixico steekproef gaat.

De opdracht van Nationale Nederlanden aan CED samengevat:
De controle dient zo laat mogelijk op de dag plaats te vinden, zodat de werkzaamheden zijn afgerond.
Als het schadebedrijf vragen stelt, aangeven dat het om een Fixico steekproef gaat.
Nationale Nederlanden mag niet genoemd worden!
Kwaliteit van het herstel controleren en dit dient vermeld te worden in het rapport
Een Audatex calculatie aan de hand van de foto’s maken en in het rapport het verschil aangeven tussen de Fixico offerte en de Audatex calculatie.