Tag Archief van: ROI

Voorbeeldbrief aan je energieleverancier

Juridische basis voor een prijsverlaging?
Er is immers een overeenkomst en daarop zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Daarin staat zeker dat energiebedrijven het recht hebben hogere tarieven te vragen.

Toelichting beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid
Artikel 6:2 BW bepaalt een norm die voor alle verbintenissen geldt: de norm van redelijkheid en billijkheid. De schuldeiser en de schuldenaar moeten zich in overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid gedragen.
De redelijkheid en billijkheid kunnen een beperkende werking hebben. Dit betekent dat afspraken tussen partijen buiten toepassing kunnen worden gelaten als zij in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Afspraken moeten soms buiten beschouwing blijven als zij naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. 

Voorbeeldbrief aan je energieleverancier 
Vergeet alleen niet om deze wel aangetekend te versturen. Een voorbeeldbrief die je als consument maar m.i. ook als ondernemer in schadeherstelbranche naar je energieleverancier kunt sturen. Daarmee kun je je energieleverancier bewegen het maandbedrag substantieel te verlagen. Maar al is het maar om later nooit tegengeworpen te kunnen krijgen dat je nooit tijdig bezwaar hebt gemaakt. 

** pas onderstaande voorbeeldbrief zelf nog aan waar nodig, in ieder geval de oranje gekleurde teksten **

 

AANGETEKEND

Naam energieleverancier
Postbus …….
Postcode + vestigingsplaats

 

Datum,  .. ………………………….. 2022
Betreft, verhoging van het maandelijkse voorschotbedrag voor energielevering


Geachte heer, mevrouw,

U stuurde mij bericht over de verhoging van het maandelijkse voorschotbedrag voor energielevering. Met 90 %. Dat is buitensporig.

Ik verzoek u het voorschotbedrag vast te stellen op een substantieel lager bedrag.

Het leveringscontract zal vast wel bepalingen bevatten waarom u denkt deze prijsstijging te kunnen doorvoeren. Toch kan dit niet. In de gegeven omstandigheden is dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Relevante omstandigheden:

  • Het contract is eenzijdig opgesteld;
  • Ik kan helemaal niets doen aan de prijs van energie, maar u wel;
  • U heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de levering van energie. Daarom behoort u energie tegen acceptabele prijzen te leveren;
  • U kunt aanzienlijke invloed uitoefenen op de politiek. Als kiesgerechtigde is mijn invloed minimaal;
  • U onderbouwt de verhoging niet, financieel noch juridisch.

Het nieuwe bedrag zal ik wel voldoen, maar onder protest.
Ik ga mij beraden of ik nu een vordering zal instellen of wacht tot de eindafrekening.

Met deze brief stuit ik in ieder geval de verjaring van mijn rechten.

Hoogachtend,

Naam
Naam onderneming

 

Bronvermelding voorbeeldbrief:
Advocaat mr Jan van Duijvendijk, LinkedIn 
& Mr Online 

Bereken je uurtarief 2020

Click op de link naar het PDF bestand met de autoschadehersteltarieven exclusief BTW per uur van onze Duitse collega’s 2014 t/m 2019.

Zoals je kunt zien ligt het gemiddelde carrosserietarief boven de € 100,- en het spuittarief rond de € 120,- en het werkplaatstarief net onder de € 100,- per uur, exclusief BTW. Controleer eens de stijgingen bij onze buren van 2014 tot nu 2019.
En kijk dan eens naar de stijgingen van je eigen uurtarieven, waar al eerder door ons over is geschreven.
In de sturing zijn de tarieven in ons land, zeker in sturing vergeleken met 2014 bijna gelijk gebleven aan 2014.
Check hier de link naar de landkaart met de uurtarieven autoschadeherstel in Duitsland

Angst overheerst – Lef en doen is het toverwoord en gezond verstand
Laat je niet gek maken dat je te duur bent. Er kan er maar één de goedkoopste zijn. Dat wil jij toch niet zijn?
Ga eindelijk eens van je eigen kracht uit, maar zorg tegelijkertijd ook dat je de juiste reparatiemethoden kiest en correct herstelt.
Dus, hoe ga je de salarisstijgingen voor de komende 2 jaar zo’n 10 % in je nieuwe uurtarief voor 2020 meenemen?
En de belastingen op energie, milieu-investeringen, prijsstijgingen leveranciers, denk aan de lakprijzen.

Training Kostprijs en exploitatie-analyse
Schrijf je nu in voor de training kostprijs en exploitatie-analyse en investeer in jezelf en je onderneming.
Deze training betreft een dag of een middag en avond in de maanden maart, april en mei 2020.
Meld je aan via info@schadeherstelbranche.nl.

Omzet maar geen gezonde Return On Investment
Als ondernemer draag je zelf de verantwoordelijk voor een gezond verdienmodel.
Hiervoor is het belangrijk om je kostprijs correct uit te rekenen en een winstmarge waar je niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn kunt functioneren en investeren.
Voor iedere ondernemer klein of groot, moet het verdienmodel en wat er onder aan de streep bij elke schadedossier overblijft het focuspunt zijn.
Dit bepaalt tenslotte je uiteindelijke bestaansrecht.

Winst bittere noodzaak
Return on Investment (ROI) is voor de schadeherstelbedrijven bittere noodzaak.
Zonder winst is er geen stabiel vooruitzicht mogelijk om te plannen op (middel)lange termijn.
Laat staan een pensioen voor jezelf of een gezond eigen vermogen in het lokale schadeherstelbedrijf op te bouwen.
En ook al heb je een gezond uurtarief, maar met een paar net iets te verkeerde schades is het ondernemersrendement van de lopende boekmaand weer weg.

Liever meer winst en minder omzet
Ben niet bang dat je afscheid moet gaan nemen van klanten.
Of dat ze dreigen naar de concurrent te gaan voor paar euro korting meer.
Wat heb je aan klanten die je niet correct willen betalen. Gun je concurrent het verlies.
Ga van je eigen kracht uit en neem afscheid van klanten die continue je proces verstoren,
of je niet eens correct willen betalen. Of je moet 3 maanden wachten op dat uitgeknepen tarief.

Focus en daadkracht
Omwille van de volumes en de afhankelijkheid van deze volumes willen we blijkbaar niet veranderen. Geen verandering betekent dat de neergaande spiraal voortschrijdt en indexeren van kosten er niet bij is.
Huidige prijsafspraken, lees uurtarieven, kortingen, gratis services en gemiddelde schadelast zorgen er nog steeds voor dat in de onderneming en op de werkvloer het ambachtelijk werken niet altijd meer leuk is.
En wie is nu daadwerkelijk je klant?  Wie geeft de reparatieopdracht? Wie is verantwoordelijk voor goed herstel, garantie en eventuele aansprakelijkheid?
Gaan we weer met de juiste focus ondernemen met elkaar of blijven we in gelatenheid en berusten ons erin?

Bronvermelding en foto:
Dekra, Color News, Schaden.news

Keuzestress in schadeland?

Schadeherstel draait om vakmanschap
De schadeherstelbranche weet dat vakmanschap vooral staat voor: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”.
Maar de echte vakmensen zeggen: “Vakmanschap laat zich niet sturen door economisch gewin, daarom wordt er niet gesneden in kwaliteit en veiligheid!”

De verantwoording ligt bij de ondernemers
Waarom staan jullie als schadeherstel ondernemers toe dat je reparaties netjes uitvoert, maar klaarblijkelijk geen geld meer mag verdienen?
Je hebt omzet, maar geen rendement.

Angst afhankelijkheid van “gestuurde omzet”
Verzekeraars en leasemaatschappijen maken gebruik van angst.
Angst de “gestuurde” reparatieomzet kwijt te raken.
Maar wat heb je aan gestuurde omzet als je keihard werkt,
maar onder aan de streep nog maar net een “droge boterham” overhoudt?

Er kan er maar één de goedkoopste zijn
In de schadeherstelbranche probeert men elkaar weg te concurreren, maar er kan er maar één de goedkoopste zijn. Neem het omvallen van CARe als voorbeeld. Door kortingsafspraken en bedrijfsvoering is deze “marktleider” omgevallen met alle gevolgen van dien.

Hoe trouw is een verzekeraar en leasemaatschappij?
Verzekeraars en leasemaatschappijen zijn niet trouw.
Ze creëren angst waardoor je nog dieper gaat.
En ook al sloof je je helemaal uit voor deze klanten, het kan zomaar zijn dat je in 2020 niet meer mee mag spelen.

Bewust je eigen keuzes maken
Een reparateur die zijn vakmanschap verloochent, is in mijn optiek geen ondernemer, maar een verkapte “marionette-pop”. Maar ja, ook jij bepaalt.
“Ik werk hier niet meer aan mee”, is immers ook een antwoord.

Graaicultuur
Er wordt met zoveel geld geschoven en iedereen handelt met geld van anderen. Verzekeraars zonder winstbejag; maar het zijn vaak de “bestuurders” die het in “de zak steken”.
Handel in geld is te ziek voor woorden. Het is graaien, en men wordt beïnvloed door deze graaicultuur. Kijk maar eens goed naar de financiële wereld en de onderlinge verbanden.

Schadeherstel begint met kennis en kunde en een goede zuivere calculatie. Zorg dan ook dat het schadeherstel gebeurt op de werkvloer. Zorg dan ook dat het geld verdient wordt op de werkvloer, maar ook weer besteed wordt op de werkvloer. Want als je het niet meer kunt verdienen op de werkvloer, dan kun je beter stoppen.

Upgrade jezelf als ondernemer
Vanuit een hernieuwd ondernemeringsplan kun je niet alleen meer vat krijgen op je rendement, maar ook onderzoeken wie je nu echt als klant wilt bedienen. Met een gezond ROI op de werkvloer, gericht op bruto winst minus kosten en goed budgetteren, kan de schademarkt weer gezond gemaakt worden.
En met een beetje geluk en wijsheid er is dan ook weer wat meer ruimte voor een fatsoenlijk salaris voor de medewerkers.

Met de basistraining “weer aan zet of schaakmat” en de vervolgtraining “weer aan zet of schaakmat” in combinatie met de workshop “Kostprijs en Exploitatieanalyse” upgrade je jezelf als schadeherstel ondernemer.

Schroom niet en upgrade je ondernemerschap
Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.