Tag Archief van: schade-expertise

Prijsdruk en tijdsdruk in expertiseland

Expert afgerekend op omzet
Target Scorekaart koppelt een jaarlijke omzet die door elke expert gerealiseerd moet worden. Maandelijks ontvangt de expert het overzicht van zijn scorekaart. Groen betekent dat hij goed in lijn der verwachtingen loopt. Oranje en rood betekent dat je als expert achter blijft op je omzet. En tja, dat wordt dan weer een uitnodiging om op kantoor te komen voor de inmiddels bekende target-preek.

Maar als expert heb je geen invloed op je te behalen omzet. Harder werken gaat tenslotte niet. Het ziekteverzuim is al hoog. Zo extreem hoog zelfs, dat vorig jaar de “Commissie Werkdruk” in het leven is geroepen. De Arbeidsdienst heeft ook een verzuimcoach ingeschakeld. Deze moet het ziekteverzuim van dik 12 % onderzoeken en aanpakken.

Fysieke expertise voor € 30,-
Stichting Schadegarant betaalt bijvoorbeeld € 30,- exclusief BTW per fysieke opdracht (2016). In net 40 minuten moet de expert de opdracht binnenhalen, het schadeherstelbedrijf bezoeken, het voertuig ter plekke bekijken, de (administratieve) afwikkelingen bij bijvoorbeeld Total Loss, rapporteren, goedkeuren en afwikkelen. Het lijkt echter dat er voorbij gegaan wordt aan de huidige infrastructuur. Wat gebeurt er als een expert structureel zo’n 12 tot 16 opdrachten mee krijgt?
Wie maakt deze afspraken over de tarieven en kan hier nog wel goede kwaliteit voor geleverd worden?

Basis goed schadeherstel is een correcte schadecalculatie
De basis van een schadereparatie zoals ’t hoort, is immers een juiste schadecalculatie. De (technische) vakkennis en de reparatievoorschriften van Autofabrikanten zijn de basis voor een juiste vaststelling van een schade (calculatie). Calculaties opgesteld, waar samenwerkingsafspraken tussen schadeketens/individuele schadeherstelbedrijven met verzekeraars de basis zijn, leiden geregeld tot niet goed schadeherstel.

Laat het niet zover komen dat een reparatiebeslissing genomen wordt gebaseerd op wat wel en niet betaald wordt
Experts hebben een onpartijdige controlerende functie en moeten schadeherstelbedrijven scherp houden dat zij goed calculeren zoals het een vakman betaamd.
Hiervoor zijn gedragsregels opgesteld:
gedragscode Schade-expertise organisatie  (o.a. artikel 3.4 Integriteit en objectiviteit,
sub b en c)
gedragsregels bij expertise motorrijtuigen (o.a. artikel 2.b)
gedragsregels Nivre

Neem eens de tijd om de gedragscode en gedragsregels door te lezen en houdt deze in je achterhoofd bij een volgende schade die je afwikkelt.
De zorg om een voertuig weer veilig en betrouwbaar op de weg te krijgen ligt niet alleen bij schadeherstellers, maar ook bij verzekeraars en experts.