Tag Archief van: SOS International

Melding SER en ledenbijeenkomst De Unie

De SER heeft inmiddels melding gemaakt dat BlackFin Capital Partners SAS de zeggenschap zal verkrijgen over CED Holding B.V..
Deze overname zal betekenen dat BlackFin de enige respectievelijk grootaandeelhouder wordt van CED.

CED geeft aan dat er op korte termijn geen grote gevolgen zullen zijn.
In beginsel zal CED niet worden geïntegreerd met andere organisaties, en dus een “stand alone” blijven.

BlackFin onderschrijft het ondernemingsplan en de toekomstvisie van CED.
De verandering van eigenaar heeft daarmee geen directe gevolgen voor het ondernemingsbeleid van CED of de operationele bedrijfsvoering.
De overname zal ook niet leiden tot gedwongen ontslagen, of tot wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Het gaat niet goed met SOS International heeft men eind vorig jaar al laten weten. Ruimte voor loonontwikkeling zit daar dan ook niet in.
Dit ondanks de wens om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren, lijkt er nu juist een groter gat gecreëerd te worden.

Al met al is CED niet heel erg voornemens om haar medewerkers in 2018 en de jaren erna veel te belonen. SOS International al helemaal niet.

De Unie wil daarom Unie-leden horen hoe gezien alle omstandigheden, zij tegen de hele situatie aankijken. Met name de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden.

Op 15 januari 2018 van 17:00 – 19:00 uur zal in Culemborg voor de leden van De Unie een bijeenkomst plaats vinden om van gedachten te wisselen over de gehele situatie en onderhandelingen.

Foto: CED Group