Tag Archief van: tele-experts

Tele-experts zorgen voor Wild-West praktijken Schadeherstelbranche

Tele-experts Achmea hebben van hogere hand gedicteerd gekregen de aangeboden calculaties in Dispatch af te wijzen en niet te accorderen. Volgens verschillende buitendienst-experts is het een probeersel om te kijken hoe de niet gestuurde schadeherstelbedrijven hierop reageren.

Deze schadeherstelbedrijven worden geconfronteerd met discussies die niet meer over de reparatie of de calculatie gaan. De verzekeraar vindt gewoon het schadebedrag te hoog. Discussies leiden uiteindelijk toch tot accordering, maar schadeherstellers verliezen met deze tactiek een hoop tijd.

Achmea zet deze nieuwe tactiek in om controle te krijgen over de niet gestuurde schadeherstelbedrijven.
Via deze nieuwe ontmoedigingstactieken probeert Achmea goedkoper schadeherstel in te kopen.

Tele-experts van Achmea deinzen nergens voor terug. Er wordt aangekondigd een brief naar de klant te sturen dat je als  schadeherstelbedrijf een buitensporig tarief hanteert.
Verzekerden worden vooraf zelfs gebeld met de vraag waarom zij de auto juist bij dit specifieke schadeherstelbedrijf brengen voor schadeherstel.

Het is dus belangrijk om als schadeherstelbedrijf hier niet in mee te gaan!
Geen contractreparateur? Jij bepaalt je eigen uurtarief, en niet de verzekeraar.
Als je zwicht onder de druk van de verzekeraar dan is er geen weg meer terug, ondanks eerder ingediende calculaties.

Elk schadeherstelbedrijf dat geconfronteerd wordt met deze tactiek of misstanden, verzoek ik dit te melden.
Het Meldpunt Misstanden Schadeherstelbranche pakt deze misstanden aan!

Hoe groot het probleem ook is, het wordt kleiner als je het samen aanpakt.
Wij zijn met elkaar de schadeherstelbranche!