Tag Archief van: veilig voertuig na schade

Je auto total-loss na blussen met ABC-brandblusser poeder

Onwetendheid
Niet alleen in de schadeherstelbranche, maar ook bij (Nivré) experts blijkt er nog veel onwetendheid over de (gevolg)schade op het moment je auto met ABC-brandbluspoeder geblust is.

Google maar eens “ABC-bluspoeder elektronica” en het is klaar. Dit is niet misschien, maar zeker.
Het bluspoeder stuift overal tussen. En als in alle onwetendheid de auto gewassen wordt bij het schadeherstelbedrijf, door de klant zelf of door een poetsbedrijf, dan vindt het bluspoeder zeker zijn weg.

Schade vaak niet direct zichtbaar
Het is bekend bij specialisten dat ABC-bluspoeder enorme schade aanbrengt aan elektronica en alles opvreet van binnenuit, ook metalen etc. Schade door ABC-bluspoeder is dus onherstelbaar en vaak niet direct zichtbaar na professionele reiniging door poetsbedrijf. Het bluspoeder is soort zout. Dit poeder tast elektronica en printplaten en computers aan, het is een sluipmoordenaar.

En als het met de huid in aanraking komt via de luchtkanalen als kachel, airco etc.  in je auto, dan krijg je ook irritaties als jeuk, brandende ogen, tot zelfs diarree.

 “Blijf met je vingers ervan af, zo’n auto is bijna altijd einde verhaal!”

Gevolgschade zichtbaar binnen periode van maanden tot zo’n 3 jaar na schade
En je wilt toch niet, nadat je toch uit onwetendheid de auto teruggeeft aan de verzekerde, blijkt dat na 6 maanden, 1 jaar of zelfs 3 jaar tijdens een rit op de snelweg met 120 km per uur spontane uitval plaatsvindt met alle gevolgen van dien. Inspuitcomponent kan uitvallen, lambda-sonde weet niet meer wat te doen en alle veiligheidscomponenten kunnen uitvallen te pas en te onpas. Het kan zelfs leiden tot brand.

Na brandblusschade met ABC- brandbluspoeder is niet direct bekend welke schade wordt veroorzaakt in de komen jaren; Hoe groot die schade gaat worden. Het kan zelfs brand veroorzaken. Maar één ding is zeker, de auto is eigenlijk gewoon technisch total loss.

Of het moet zo zijn dat er nieuwe kabelboom in mag met alle computercomponenten en alle andere randverwanten meer. Vaak wordt ABC-bluspoeder vergeleken met het spel Packman. Pacmannetjes die beginnen te knagen en houden niet meer op tot alle stipjes zijn opgegeten.

Total loss met sloopverklaring
Als verzekeraars, experts en schadeherstelbedrijven het weten en snappen, dan is zo’n auto gewoon technisch total loss en dient deze afgevoerd te worden. Maar dan ook zo afgevoerd dat het voertuig niet weer de weg op komt, waar ter wereld. Anders vindt het probleem zijn weg bij een andere eigenaar waar dan ook ter wereld. Total loss met een sloopverklaring is mijns inziens dan ook de oplossing.
Dit moet ook zeker meegenomen worden bijv. de projectgroep RDW, “Veilig voertuig ook na schade”, welke in opdracht van Ministerie van I & W wordt uitgevoerd.
De kans is trouwens groot als niet total loss met sloopverklaring, je twee auto’s afrekent onder aan de streep als verzekeraar.

Garantie geven een verstandige keuze?
Nadat het schadeherstelbedrijf de verzekerde belt dat de auto professioneel gereinigd is word je verzocht je auto op te halen. Is dat een verstandige keuze? Mijns inziens niet gezien bovenstaande.

Maar FOCWA-garantie of BOVAG-garantie zijn toch minimaal 4 jaar?! Dit risico mag en moet je niet willen lopen. Zorg dat je samen een expert dit soort schades niet onderschat.

Krijg je zo’n auto binnen, en je komt er niet uit met de klant, expert of verzekeraar, neem dan contact met Irene Sommeling.

 

Schadevakmensen als RDW-controleurs

Is de pap al gestort?
In het artikel WOK-erkenning opent deur voor meer omzet schadebedrijf Automotive Online laat Femke Teeling Focwa weten dat er sprake van is dat de RDW-schadekeuring mogelijk deels naar de schadeherstelmarkt gaat.

Maar RDW geeft duidelijk aan dat het niet voorbehouden is aan alleen Focwa- of BOVAG leden, want de markt behelst meer dan deze 2 doelgroepen.
Het gaat erom dat partijen die aan bepaalde doelstellingen voldoen deel kunnen nemen. Dus, ook de niet gebonden schadebedrijven.

Meten is weten
Een goed schadeherstelbedrijf zonder enig meetsysteem en/of niet de kennis in huis heeft om hiermee correct om te gaan, is in het huidige tijdperk net “Russisch roulette”. Je zult je moeten blijven onderscheiden als vakmensen. Dat doe je met kennis, kunde, equipment en gezond verstand.

Als voorbeeld pak ik even de Point X (zie foto), deze zou zeer gebruiksvriendelijk zijn hiervoor. Het is een investering die zich snel terugverdient en je biedt als snel onderscheidend vermogen, want meten is weten en dat is de basis bij schadeherstel.

Focwa en/of Bovag kunnen samen binnen de Stichting branchenormering de regelgeving omtrent het afgeven en intrekken van een WOK ondersteunen met kennis en kunde aan leden. Maar daar houdt het dan ook bij op. Want het afgeven van een WOK is en blijft een regulering van de overheid en dus een taak welke onder supervisie van de RDW is en hoort te blijven.

De regie hoort bij de RDW te blijven, dus de schadevakmensen die WOK-erkenning krijgen horen te blijven onder supervisie van de RDW inclusief steekproeven etc. vergelijkbaar met de huidige APK-regels.

Gelijke kansen niet FOCWA of BOVAG lid
Niet aangesloten bij brancheorganisatie Focwa of Bovag wil dus niet zeggen dat je niet kunt voldoen aan de RDW eisen voor WOK-erkenning schadeherstel.  Het pakket van eisen dient transparant te zijn en voor iedere schadevakman of -vrouw toegankelijk te zijn zodat een vrije marktwerking ongeacht schadeketen of brancheorganisatie gewaarborgd kan blijven.

WOK schade
Als kooiconstructie of as-geometrie gerelateerde zaken beschadigd zijn dan zal er een wok gezet worden. Immers de as-geometrie is de basis van een goed ADAS-proces.

Schade-APK door RDW-controleur
Het moet niet zijn dat elke garagehouder die nu op dit moment apk uitvoert verplicht lid moet zijn van de brancheorganisatie BOVAG. Je hebt apk-garages die doen onderhoud en controle.
Schadeherstelbedrijven die een wok schade hersteld conform OE(M) norm en controleert, zoals ik al eerder geschreven heb in het artikel machtsstrijd over voertuigdata, dan wordt het niet meer als een nieuwe schade-APK; Of je het nu wok- of schade-APK noemt, het traject is en komt op hetzelfde neer qua inhoud.