Tag Archief van: verbond van verzekeraars

Ombudsvrouw Schadeherstel

Ombudsvrouw Schadeherstel roept (schadeherstel)ondernemers en verzekerden op zich te melden wanneer zij bij schadeherstel te maken krijgen met mogelijke oneerlijke of misleidende handelspraktijken.

Momenteel hanteren drie grote verzekeraars een ontmoedigingsbeleid ten opzichte van haar verzekerden en schadeherstelbedrijven. Deze verzekeraars wanen zich haast onaantastbaar. Immers, de macht der grootste doet zich laten gelden. Er wordt bijvoorbeeld domweg na schadeherstel niet of gedeeltelijk uitgekeerd als je niet doet wat de verzekeraar zegt. Dit is onterecht en vaak een dwangmiddel waarmee ook nog eens verwarring wordt gezaaid tussen de vaak onwetende verzekerde en het schadeherstelbedrijf. Dit kan zelfs tot imagoschade lijden.
Er wordt voorbij gegaan aan de getekende acte van sessie van verzekerde, dit terwijl verzekerde expliciet opdracht geeft om de schadepenningen rechtstreeks over te dragen aan het schadeherstelbedrijf.

Denk aan het verstrekken van misleidende incorrecte informatie aan verzekerden, het onder financiële druk zetten van ondernemers en verzekerden of acties van verzekeraars waarbij de schijn wordt gewekt dat er mogelijk sprake is van onderlinge afspraken (kartelvorming of koppelverkoop).

“Je bijt niet in de hand die je voedt”
Deze verzekeraars zijn opdrachtgever van grote expertisebureau’s, maar ook eigen interne experts krijgen een duidelijke boodschap mee. Er ontstaat een conflictsituatie aangezien experts zich te houden hebben aan de Gedragscodes en regels van het Verbond van Verzekeraars inzake onder andere Integriteit en Objectiviteit.
Veel experts worden op deze manier gedwongen, en staan niet achter de nieuwe werkwijze welke wordt opgedrongen van hogere hand. Er ontstaan conflictsituaties en ze staan in een spagaat, je bijt tenslotte niet in de hand die je voedt.

Ongeacht de uitkomst, er moet duidelijkheid gecreëerd worden voor alle partijen
Dit zijn handelspraktijken waar je als schadehersteller niet in mee zou moeten gaan. Jij bent namelijk degene die de auto repareert en de garantie geeft. En als verzekeraar heb je het belang van je verzekerde toch voorop te stellen en niet het eigen belang en dat van de aandeelhouders.

Heb je als verzekerde, (schadeherstel)ondernemer of expert misstanden te melden, praktijkvoorbeelden of voel je jezelf of als klant, ondernemer of expert onder druk gezet, meld je verhaal.
Melden kan via Whatsapp 06-52762087 , via Meldpunt Misstanden of via jijbepaalt.nl.