Tag Archief van: autoschade

Fixico: Schademarkt onder “Schot”

Weer een schot, hopelijk een losse flodder
Bericht met actuele inhoud, bron: Aftersales Magazine en Automotive Management.

Als Albert Koops dit soort berichten leest, fronsen zijn wenkbrauwen tot diep in zijn ogen.
Wat zeggen dit soort berichten toch veel over onze huidige samenleving, daarmee dus ook over de huidige werkwijze in onze branche, autoschadeherstel.

“Zomaar outsiders toegang verlenen, of geven, tot jouw zorgvuldig met zweet en tranen opgebouwde netwerk door digitalisering.”  

Met maar één uitkomst, euro’s die maar één kant oprollen, dat is vaak niet de kant waar jij als ondernemer ze graag heen ziet rollen.
Alles in de basis alleen maar gebaseerd op kille euro’s, waarschijnlijk gebeurt dit uit pure angst door de ondernemers/vakmensen zelf, reden hiervoor zou kunnen zijn angst, om nietszeggende omzet te missen.

Wie wil Bram Schot onder schot?
Je ziet dit veel vaker, maar in dit bericht wordt Bram Schot, ex CEO van Audi aangetrokken als adviseur bij FIXICO.
Om waarschijnlijk nogmaals een poging te doen iets creatiefs te bedenken, waardoor ze, in dit geval, de schademarkt onder “Schot” kunnen krijgen.

Met andere woorden, de marges van de MAAK bedrijven, die er bijna niet meer is, digitaal verder afromen en hardwerkende herstellers nog meer onder financiële druk zetten, waardoor ze nog harder moeten werken, voor uiteindelijk minder marge.

Divide et Impera, oftewel verdeel en heers
FIXICO’s gesubsidieerde einddoel zal dus zijn, de MAAK industrie internationaal nog verder digitaliseren en ondernemers zelf tegen elkaar uit laten spelen, voor eigen gewin.

De einduitkomst zal dus ook zijn, (veel) geld verdienen door hardwerkende ondernemers, die zelf helemaal niet bezig zijn, of kunnen zijn met digitalisering van werkstromen, tegen elkaar uit te laten spelen onder het mom dat de klant daarbij gebaat is.

Deze vormen van digitale infiltratie heeft ernstige gevolgen voor algehele prijserosie in de hele branche, helaas mede veroorzaakt door de ondernemers zelf, dankbaar gebruik maken van, heet dat.
Disruptieve innovatie met mooie woorden, gebeurt overigens al jaren.

Waarde verminderende concepten
Hoe kan dan toch nog zo zijn dat er nog zoveel collega’s, nog steeds deelnemen aan dit soort, in de basis “waarde verminderende” concepten.
De hele MAAK industrie, waar bijna geen vakmensen meer zijn, met rekenkracht digitaal financieel nog verder proberen vacuüm te zuigen en alleen voor eigen gewin in euro’s.

In onze multiculturele samenleving heeft iedereen tegenwoordig de mond vol van duurzaam ondernemen, veiligheid, opleiding, milieu, welzijn, sociaal ondernemerschap, maatschappelijk betrokken; Ik zie hier nergens iets van terug!

Onze belangrijke vraag in deze, wij zijn heel erg benieuwd wie straks überhaupt nog auto’s kan en wil herstellen zonder rendement, maar wel met de bijbehorende bijzonder grote risico’s!

Die het weet mag het zeggen, wij in ieder geval niet!
Wij zullen altijd blijven vechten voor duurzaam ondernemen, veiligheid, opleiding, milieu, welzijn, sociaal ondernemerschap en blijven maatschappelijk betrokken.

Ondernemer – onderneem
Want weet je, buiten al deze paden waar de Excel managers de afgelopen jaren op zijn gaan wandelen, is het ook nog steeds fantastisch!
Met als groot voordeel, daar kom je geen Excel managers tegen, die komen daar niet.
Zij wachten slinks af op weer nieuwe paden, die worden gemaakt door de creatieve MAAK industrie.

In onze optiek loopt dat ergens dood, zo niet, laat ze dan verdwalen, maar geef je marge niet weg!

Dus ONDERNEMER-ONDERNEEM zelf en laat het ONDERNEMEN niet over aan de Excel managers.
Die kunnen echt niet wat jij kunt, die kunnen alleen creatief zijn met jouw aangeleverde cijfers.

#Tip: boek van Kees Tillema “Ontgroeven” ISBN 9789024439089

foto #actualiteitjunk @van9tot5

 

 

 

Je auto total-loss na blussen met ABC-brandblusser poeder

Onwetendheid
Niet alleen in de schadeherstelbranche, maar ook bij (Nivré) experts blijkt er nog veel onwetendheid over de (gevolg)schade op het moment je auto met ABC-brandbluspoeder geblust is.

Google maar eens “ABC-bluspoeder elektronica” en het is klaar. Dit is niet misschien, maar zeker.
Het bluspoeder stuift overal tussen. En als in alle onwetendheid de auto gewassen wordt bij het schadeherstelbedrijf, door de klant zelf of door een poetsbedrijf, dan vindt het bluspoeder zeker zijn weg.

Schade vaak niet direct zichtbaar
Het is bekend bij specialisten dat ABC-bluspoeder enorme schade aanbrengt aan elektronica en alles opvreet van binnenuit, ook metalen etc. Schade door ABC-bluspoeder is dus onherstelbaar en vaak niet direct zichtbaar na professionele reiniging door poetsbedrijf. Het bluspoeder is soort zout. Dit poeder tast elektronica en printplaten en computers aan, het is een sluipmoordenaar.

En als het met de huid in aanraking komt via de luchtkanalen als kachel, airco etc.  in je auto, dan krijg je ook irritaties als jeuk, brandende ogen, tot zelfs diarree.

 “Blijf met je vingers ervan af, zo’n auto is bijna altijd einde verhaal!”

Gevolgschade zichtbaar binnen periode van maanden tot zo’n 3 jaar na schade
En je wilt toch niet, nadat je toch uit onwetendheid de auto teruggeeft aan de verzekerde, blijkt dat na 6 maanden, 1 jaar of zelfs 3 jaar tijdens een rit op de snelweg met 120 km per uur spontane uitval plaatsvindt met alle gevolgen van dien. Inspuitcomponent kan uitvallen, lambda-sonde weet niet meer wat te doen en alle veiligheidscomponenten kunnen uitvallen te pas en te onpas. Het kan zelfs leiden tot brand.

Na brandblusschade met ABC- brandbluspoeder is niet direct bekend welke schade wordt veroorzaakt in de komen jaren; Hoe groot die schade gaat worden. Het kan zelfs brand veroorzaken. Maar één ding is zeker, de auto is eigenlijk gewoon technisch total loss.

Of het moet zo zijn dat er nieuwe kabelboom in mag met alle computercomponenten en alle andere randverwanten meer. Vaak wordt ABC-bluspoeder vergeleken met het spel Packman. Pacmannetjes die beginnen te knagen en houden niet meer op tot alle stipjes zijn opgegeten.

Total loss met sloopverklaring
Als verzekeraars, experts en schadeherstelbedrijven het weten en snappen, dan is zo’n auto gewoon technisch total loss en dient deze afgevoerd te worden. Maar dan ook zo afgevoerd dat het voertuig niet weer de weg op komt, waar ter wereld. Anders vindt het probleem zijn weg bij een andere eigenaar waar dan ook ter wereld. Total loss met een sloopverklaring is mijns inziens dan ook de oplossing.
Dit moet ook zeker meegenomen worden bijv. de projectgroep RDW, “Veilig voertuig ook na schade”, welke in opdracht van Ministerie van I & W wordt uitgevoerd.
De kans is trouwens groot als niet total loss met sloopverklaring, je twee auto’s afrekent onder aan de streep als verzekeraar.

Garantie geven een verstandige keuze?
Nadat het schadeherstelbedrijf de verzekerde belt dat de auto professioneel gereinigd is word je verzocht je auto op te halen. Is dat een verstandige keuze? Mijns inziens niet gezien bovenstaande.

Maar FOCWA-garantie of BOVAG-garantie zijn toch minimaal 4 jaar?! Dit risico mag en moet je niet willen lopen. Zorg dat je samen een expert dit soort schades niet onderschat.

Krijg je zo’n auto binnen, en je komt er niet uit met de klant, expert of verzekeraar, neem dan contact met Irene Sommeling.

 

Focus waar je goed in bent, schadeherstel

Beste schadeherstellers,

Het begint erop te lijken dat je als schadehersteller steeds drukker bent met je facturen betaald te krijgen via de verzekeraars en tussenpersonen, dan met het daadwerkelijke schadeherstel. Steeds meer correspondentie heen en weer is nodig, ergernis. Je kunt bijna spreken van een ware ontmoedigingsstrijd. Als schadehersteller zit je natuurlijk hier uiteraard niet op te wachten.

Daarom is het belangrijk dat we één vuist blijven maken voor zaken waar  je als schadehersteller daadwerkelijk recht op hebt.
Denk hierbij aan expertisekosten, huur (inzet) vervangend vervoer, stallingskosten, e.d. Kosten die je moet maken om de schade van je klant te herstellen dan wel af te wikkelen, mogen door belast worden mits redelijk, onderbouwd en in opdracht klant.

Zorg dus altijd dat je een opdracht van de klant hebt, acte van sessie, en een getekende huurovereenkomst waarin duidelijk staat vermeld wat de dagprijs is voor de vervangende auto. Datum in, datum uit en km-standen vermelden bij in en uit.

Verder volgt hier nog een artikel uit het Burgerlijk Wetboek waar naar verwezen kan worden.

Nederlandse Wet, Artikel 6:96 Burgerlijk wetboek:
Wanneer u schade lijdt door een onrechtmatige daad (schuld) van een ander (veroorzaker), dan moet die veroorzaker ook de kosten betalen die u moet maken om uw schade te laten begroten (expertisekosten), én ter verkrijging van uw schade.

Als je met een expert discussie krijg over onderstaande punten, dan kun je verwijzen naar het studiemateriaal Nivre Expert hoofdstuk Materieel.

Als een expert, een verzekeraar of tussenpersoon een andere mening is toegedaan, verzoek dan om onderbouwing en verwijzing op grond waarvan zij afwijzen en dat zij dit per mail aan je  bevestigen en stuur dit door naar schade@jijbepaalt.nl.

Huur (inzet) van een vervangend voertuig bij autoschade:
Indien door een onrechtmatige daad van een ander (de veroorzaker),  jij als benadeelde je voertuig moet missen (door schade), dan mag een vervangend voertuig worden gehuurd. Uiteraard mag benadeelde dit op kosten van de veroorzaker van de onrechtmatige daad doen.

Het feit dat benadeelde vóór de schade een voertuig bezit, welke gerepareerd moet worden na het schadevoorval, is voldoende rechtvaardiging om tot de huur van een vervangende voertuig over te gaan.

Wel kan ter controle van het feit dat de huur nodig was, een kopie van de reparatienota opgevraagd worden. In principe mag de huurtermijn van het vervangend vervoer zich over de duur van de reparatie uitstrekken.

Huurtermijn (inzet) vervangend voertuig:
Benadeelde moet ten alle tijden de huurtermijn zoveel mogelijk beperken.

Als het voertuig reparabel is:

 • De dagen die nodig zijn geweest om een eventuele expertise te regelen en uit te voeren, mogen bij de reparatiedagen opgeteld worden.
 • Een schadehersteller kan soms in afwachting van de expert alvast beginnen met de reparatie. De vervangen onderdelen dienen dan bewaard te worden.
 • Als in de praktijk feestdagen vallen in de periode waarin de expertise en/of reparatie plaats vindt, verlengen deze dagen de huurtermijn. (mits niet rijdbaar en/of doorrijden technisch onverantwoord is) Deze verlenging kom voor rekening van de aansprakelijke partij!
 • Het aantal dagen dat aan de reparatie is verbonden, wordt in het expertiserapport door de schadehersteller vermeld. Dit is heel belangrijk bij het indienen van het schaderapport! Advies: vermeld datum in, datum uit en bijzonderheden desnoods in de voortekst.
 • Als het expertiserapport ontbreekt, wordt aan de hand van de factuur schadeherstel het aantal uren arbeidsloon berekend, waaruit blijkt hoe lang de reparatie heeft mogen duren.

Wanneer noodreparatie uitvoeren en mogen de kosten ingediend worden als noodreparatie:
Als in afwachting van de reparatie een noodreparatie mogelijk is, waardoor benadeelde toch tot de reparatie(datum) gebruik kan blijven maken van het beschadigde voertuig, dan maken de kosten van deze noodreparatie deel uit van de vergoeding die de aansprakelijke partij moet betalen. Duidelijk als noodreparatie opvoeren in de calculatie met totaalbedrag voor de noodreparatie.

Wat als de benodigde onderdelen niet direct beschikbaar zijn:
De benadeelde kan dit niet worden aangerekend, mits benadeelde het voertuig laat repareren bij een dealer/garage die het desbetreffende merk voert. Wordt het voertuig niet bij een merk gespecialiseerde reparateur hersteld, wordt het benadeelde tegengeworpen dat de onderdelen niet direct beschikbaar zijn.

Inzake bovenstaande gaan wij vragen stellen namens de schadeherstellers bij het Nivre.

Tot de tijd dat dit aangepast is, is het van essentieel belang de volgende stappen uit te voeren bij onderdelen welke in back-order of niet direct leverbaar zijn, en klant kan niet met de auto rijden.

 • De leverancier waar de originele onderdelen besteld zijn, per mail vragen waarom de onderdelen niet direct leverbaar zijn, en wanneer de verwachte leverdatum is. Dit dient per mail door de merkdealer of leverancier van originele onderdelen bevestigd worden.
 • Via de leverancier of dealer van de onderdelen vragen om schriftelijk bericht van de importeur van de merkonderdelen. In deze berichtgeving dient door de importeur informatie verstrekt te worden over de reden van niet verkrijgbaar zijn van de betreffende onderdelen.
  Vraag aan je leverancier deze bevestiging van importeur, eventueel via de merkdealer, aan je toe te mailen.

Wat als de auto een WOK-registratie heeft en er een keuring RDW moet plaatsvinden voordat auto weer de weg op mag:
Het RDW eist als er technische reparatie heeft plaats gevonden, soms een keuring van het voertuig, voordat deze weer de weg op mag. RDW informeert de eigenaar van de auto per brief als er een WOK op de auto is gezet.
De (wacht)termijn voor deze keuring, valt qua kosten vervangende auto, nog steeds voor kosten van de aansprakelijke partij, de veroorzaker.

Spelregels over termijn vervangend vervoer bij Total loss:

 • Op grond van het principe dat de concrete wachttermijn uitgangspunt is voor de duur van de vergoeding van autohuur, betekent dit dat de aansprakelijke partij gedurende de hele wachttermijn de autohuur moet vergoeden.
 • Voor een voertuig welke total loss is gereden, mag benadeelde een vervangend voertuig huren gedurende de periode die hiermee gepaard gaat qua wachttermijn.
 • Nieuwe voertuigen zijn nog wel eens niet direct leverbaar. Levertermijnen van 8 – 12 weken zijn geen uitzondering meer. Controle bij dealer/importeur kan opheldering leveren.
 • Na total loss schade is het de bedoeling dat benadeelde een gelijkwaardig voertuig terugkoopt. Wordt de wachttermijn langer omdat benadeelde een ander, duurder type voertuig aangeschaft, komt deze wachttijd niet voor rekening van de aansprakelijke partij.

Stallingskosten:
Bij schade of totaal verlies stallingskosten € 12,50 excl. BTW per dag (buiten).
Bij stalling binnen € 17,50 excl. BTW per dag.

Nogmaals:
Loop je bij een expert, verzekeraar of tussenpersoon tegen weerstand aan, omdat zij een andere mening zijn toegedaan, verzoek hun dan om je per mail in die zaak een goede en duidelijke onderbouwing en verwijzing op grond waarvan zij afwijzen toe te sturen.
Stuur deze mail naar schade@jijbepaalt.nl.

 

 

 

Verzekeraar Aegon zegt alle partnercontracten op

Op vrijdagmiddag 29 september 2017 hebben alle contractpartners, lees: schadeherstelbedrijven uit het AEGON Schadeherstelnetwerk, per mail te horen gekregen dat de samenwerking met Aegon op 31 december 2017 is beëindigd.

De kaarten worden weer geschut
In 2011 is Aegon uit Stichting Schadegarant gestapt en gestart met een eigen netwerk van autoschadeherstellers.
Ondanks dat Aegon aangeeft tevreden te zijn over de samenwerking met deze schadeherstellers omdat het aantoont dat vrijheid in uurloontarieven niet leidt tot een hogere schadelast maar wel tot een partnership, trekt Aegon éénzijdig de stekker uit dit partnership.

Aegon deelt mede verder te gaan met een groep schadeherstellers waarbij gestuurd gaat worden op cosmetisch, complex en merk erkend schadeherstel.
AMWeb plaatste afgelopen week het artikel: “Aegon haalt bezem door managementlagen”.

“Divide et impera”
Voor veel van deze schadeherstelbedrijven betekent dit de komende 3 maanden grote onzekerheid. De kans is groot dat je niet opnieuw partner wordt, waardoor de “afgesproken” sturing omzet schadeherstel wegvalt. Dit kan weer leiden tot het moeten nemen van radicale beslissingen zoals het afscheid nemen van één of meerdere van je vakmensen op de werkvloer. Angst gaat weer overheersen.
Zuur, omdat deze schadeherstelpartners altijd voor haar klanten en die van Aegon klaar hebben gestaan. Maar er is ook goede nieuws. Dit hoeft niet het scenario te zijn.
Niet contractpartners van Aegon repareren al jaren de schades aan auto’s van Aegon verzekerde.

AEGON verzekerd en autoschade?  Geen probleem!
De boodschap voor de verzekerde moet duidelijk zijn. Autoschade? Ga naar het schadeherstelbedrijf van uw keuze en laat dit schadeherstelbedrijf contact met uw verzekeraar opnemen.  Schadeherstellers kunnen de schade rechtstreeks met uw verzekeraar regelen.
Alles wordt door het schadeherstelbedrijf voor u geregeld, van inzet vervangend vervoer tot garantie op het geleverde werk. Zij kunnen ook gelijk al uw vragen beantwoorden en u ontzorgen met de afwikkeling door middel van een akte van sessie.

Mocht uw verzekeraar toch niet meewerken? Dan kan het schadeherstelbedrijf met haar klant contact opnemen met jijbepaalt.nl.

Het schadeherstelbedrijf heeft de kennis, repareert en geeft de garantie
Een verzekerde betaalt de verzekeraar premie om een risico af te dekken, niet meer en niet minder.
De verzekeraar dient de verzekerde bij autoschade volledig schadeloos te stellen, oftewel te vergoeden in haar geleden vermogenssituatie. Hierbij mag een verzekeraar de polisvoorwaarden niet boven de wet verheven. Op het moment van schade bepaalt de eigenaar van de auto wie repareert. Het is tenslotte  zijn/haar auto en investering.

Samen met het schadeherstelbedrijf wordt de schade met de verzekeraar geregeld. Het schadeherstelbedrijf behartigt de belangen van haar klant en zorgt dat de verzekerde krijgt waar die recht op heeft, een goed herstelde auto en de garantie op het herstelwerk. Niet uw verzekeraar.

Blijf bepalen in het spel en zorg dat je niet schaakmat wordt gezet
Goed nieuws ook voor o.a. de AEGON-schadeherstelbedrijven en haar klanten.
Schadeherstel is net schaken. Blijf bepalen in het spel en zorg dat je niet schaakmat wordt gezet.
Meer informatie hierover volgt 1e week oktober. Houd je mail in de gaten.