Tag Archief van: polisvoorwaarden

Handhaving branchenorm autoruitherstel niet waterdicht

“Is de branchenorm voor ruitherstel wel een afgeleide van de OE(M) voorschriften? En hoe borg je de voorgeschreven kwaliteit?”

Met 18 vestigingen heeft Kwik-Fit nu een aspirant lidmaatschap bij Focwa. Dit betekent mijns inziens dat ze met verzekeraars mogen factureren die Focwa/Bovag lidmaatschap als harde voorwaarden in hun polisvoorwaarden hebben staan zoals onder andere ANWB/Unigarant en Achmea.
Hun verzekerden kunnen nu bij 180 vestigingen Kwik-Fit sterretjes laten repareren terwijl er maar 18 Kwik-Fit vestigingen zijn aangesloten. De rest van de ruitvervangingen worden door mobiele ruitservice opgevangen. Hiermee wek je de illusie dat je een landelijk dekkend netwerk hebt. Ik ben benieuwd, maar in alle waarschijnlijkheid zal alleen in de 18 aangesloten vestigingen ADAS apparatuur ter beschikking komen. De rest is dan mogelijk vogelvrij.

De kans is groot dat ook Kwik-Fit mobiel gaat kalibreren.
Recent hebben we in Aftersalesmagazine kunnen lezen dat Autoglaz een andere Focwa aangesloten autoruitherstelketen, eveneens het mobiel kalibreren promoot.
Ook Van Mossel Autoschadegroep is al enige tijd langs de weg te vinden om mobiel te kalibreren.

“Is mobiel kalibreren wel volgens de richtlijnen van de automobielfabrikanten?”

Schadenet, met ruim 120 vestigingen, is voor ruitherstel niet aangesloten bij de branchenorm ruitherstel. De formule Glassdrive, welke wordt geëxploiteerd over alle Schadenet-vestigingen, is ook niet aangesloten bij Bovag of Focwa Autoruitherstel. Hoe is dit mogelijk?

Als vanuit Schadenet bijvoorbeeld een factuurtje naar Achmea wordt gestuurd voor een ruitvervanging, dan wordt deze door Achmea betaald.
Maar als vanuit Glassdrive de factuur wordt ingestuurd, dan zal deze waarschijnlijk niet door Achmea betaald worden.
Er wordt dan immers niet voldaan aan de harde voorwaarden Bovag/Focwa lidmaatschap in de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Eigenlijk is de conclusie dat er dus geen controle is op de branchenorm Autoruitherstel. Waartoe dient deze dan?
Ik begin het idee te krijgen dat de branche voor ruitherstel mogelijk een nog groter “wespennest” is als de branche voor carrosserieherstel?

“Je zou haast gaan denken dat het lidmaatschap van een brancheorganisatie niet gebaseerd is op wat je doet maar bij welke “clubje” je hoort.”

Ik vraag me serieus af waar het met deze brancheontwikkelingen naartoe moet.
Het valt me op dat richtlijnen van automobielfabrikanten, mogelijk omwille van commerciële ontwikkelingen, zelfs niet door merkerkende herstellers worden opgevolgd.

De borging van branchegenormeerd schadeherstel is blijkbaar niet vanzelfsprekend met een schildje van Focwa, Bovag of merkerkende uitingen aan je muur.
Brancheorganisaties dienen dit te handhaven. Focwa treedt zelfs met trots in de publiciteit om “dubieuze” ontwikkelen te promoten, en heeft het mogelijk niet eens in de gaten. Sorry?

“Kom op Focwa en Bovag, gaat het jullie nu om kwaliteit en veiligheid of het aantal leden?”
Wie moet er gaan handhaven als de brancheorganisaties zichzelf niet eens kunnen handhaven?
Ontbreekt het mogelijk zelfs bij de brancheorganisaties aan voldoende kennis?

“Uitbesteden aan niet genormeerde bedrijven is volgens het algemene branche reglement niet toegestaan.”

Lees hier meer over de benodigde kenniscertificaten betreffende ruitherstel.

merkherkend vs merkerkend

Schadeherstel probleem – oplossing!

De kern van het probleem
Er wordt “gesjoemeld” en dat gaat twee kanten uit.
Verzekeraars forceren in de schadeafhandeling en vragen onmogelijke dingen.
Schadeketens gaan hierin mee om eigen bestaansrecht te verzekeren.
Deze afspraken zijn dwingend voor de schadeherstelbedrijven, die om nog enigszins voldoende werk af te leveren gaan “sjoemelen”.
Niet keten gebonden schadeherstelbedrijven voelen zich gedwongen uit concurrentieoverwegingen en omwille van hun bestaansrecht.

Verzekeraars lokken willens en wetens schadeherstelbedrijven uit tot niet goed repareren, maar te “sjoemelen”.
Schadeherstelondernemers houden rug niet recht, stellen zich te zwak op, zijn vaak geen ondernemer meer.
De schadeketens maken afspraken met verzekeraars en leasemaatschappijen en “dwingen” de ondernemers voor deze tarieven te werken.

Een verzekeraar verkoopt iets wat hij niet altijd bij claimen schade levert
Verzekeraars verkopen een allriskdekking, maar verzekerde krijgt bij het claimen van zijn schade niet de volledige correcte waarde terug.

De verzekeraar verkoopt een allriskdekking, past tussendoor de polisvoorwaarden éénzijdig aan, waardoor de verzekerde ervan uit gaat goed verzekerd te zijn, maar bij schade niet krijgt waar hij voor heeft betaald.

De verzekeraar behandelt de auto bij schade als zijnde haar auto, terwijl we het hier over het bezit en investering van de verzekerde hebben. De verzekeraar speelt met het geld van de verzekerde.
Het is tenslotte het geld van de verzekerde!

Wat is de oplossing van het probleem?
Aanpak verzekeraars, schadeketens, leasemaatschappijen, zodat deze “schuldigen” het niet meer doen.

Omstandigheden weer gezond maken zodat eenieder zijn vak weer naar behoren kan uitvoeren in de voedingsketen van schadeherstelbedrijven, expertisebureau ’s, tussenpersonen en letseladvocaten.

De verzekerde moet weten waar hij recht op heeft en wat er gebeurt bij schade, en vooral bij het claimen van de schade.

Wat is er nodig om tot oplossing te komen

1. Ombudsvrouw Schadeherstel
Alles wat er gebeurt, alles wat er is, gaan we aan de kaak stellen.
Blijf vooral misstanden melden via Meldpunt Misstanden of neem contact op met Ombudsvrouw Schadeherstel of bel 06-52762087.

2. Auto Schade Keuring
Het overtuigend bewijs voor de verzekerde dat de auto goed hersteld is.

3. Claimservice Jijbepaalt – rechtstreeks vorderingsrecht!
Door rechtstreeks vorderingsrecht toe te passen draai je het om,
en is er geen enkel excuus meer om niet te herstellen zoals ’t hoort!
Op het moment dat de klant krijgt waar hij recht op heeft,
heeft de schadehersteller de mogelijkheid te repareren zoals ’t hoort.
En is er dan ook geen reden meer, om concessies te doen in kwaliteit dan wel veiligheid.

Klant heeft schade aan zijn auto,
Klant is eigenaar van de auto,
Klant is opdrachtgever,
Klant dient schadeloos gesteld te worden
En volledig vergoed te worden in zijn geleden vermogenssituatie.
Verzekeraar dient schadeloos te stellen
Niet meer en niet minder.
Het toverwoord hiervoor is rechtstreeks vorderingsrecht!
Interesse in de training waar je dit leert, check hier