Tag Archief van: schadeherstelbedrijf

Omzet geweldig, resultaat (winst) blijft ver achter!

Het einde van het jaar is in zicht.
De agenda zit vol, hoge werkdruk op frontoffice en op de werkvloer.
Menig autoschadeherstelbedrijf hebben de werkplaats vol staan en plannen de reparaties van schade auto’s al in vanaf eind januari 2024.

En dan blijkt dat de omzet geweldig is,
maar je winst ver achterblijft!

Tijd voor het maken van analyses over de behaalde resultaten 2023. Maar je bent continue druk met de (operationele) uitvoering.

Weinig balans 
Ieder mens heeft recht op een goede balans werk/privé. Maar momenteel is de druk op de medewerkers en ook op menig ondernemers te hoog. In veel bedrijven is hier sprake van, en is de balans weg. Medewerkers lopen op hun tenen, en als je niet goed oplet lopen ze je deur uit voor je met je ogen geknipperd hebt.

Bewustwording
Welke factoren hebben gezorgd voor dit resultaat 2023?
Maar nog veel belangrijker, hoe ga je dit omturnen in 2024?!

“Turnaround Traject” speciaal voor schadeherstelbedrijven
Kom in beweging. Het is tijd voor actie. Wil je een goed resultaat behalen, lees: winst, dan begint de samenwerking met turnaround specialist Irene Sommeling met een vrijblijvend gesprek. In dit gesprek kijken we samen naar de huidige situatie en de mogelijke knelpunten in je bedrijf. Als blijkt dat er behoefte is aan ondersteuning, dan ontvang je een offerte voor het turnaround traject.

Van stappenplan naar plan van aanpak waarin duidelijk staat wat er moet gebeuren om het gewenste resultaat te behalen.

Dus wil je als ondernemer van één of meerdere schadeherstelbedrijven weer winst gaan maken en een positief resultaat behalen? Wacht niet tot het komend jaar weer voorbij is, maar kom in beweging, het is tijd voor actie!

Wie is Irene Sommeling
Mijn naam is Irene Sommeling en met ruim 34 jaar ervaring in de schadeherstelbranche durf ik te stellen dat deze branche voor mij geen geheimen meer heeft. Begonnen op de receptie van een groot schadeherstelbedrijf in Utrecht met klanten afspraken inplannen, administratie maar als snel met klanten meelopen, polaroidfoto’s maken en de schades handmatig opschrijven, werkorders maken en de benodigde onderdelen bestellen etc.
Uiteindelijk de werkplaats in als chef werkplaats met 14 man op de werkvloer maar voelde dat ik nog meer in mijn mars had. Ik houd van uitdagingen en vond het heerlijk problemen al op te lossen nog voordat andere ze in de gaten hadden. Door een juiste planning, vooral een perfecte aansturing spuiterij en onderdelen bereik je samen als team goede doorlooptijden.

Maar er moet ook geld verdiend worden onder aan de streep en het bleek dat mijn inzicht niet verkeerd was waardoor ik niet alleen in Nederland maar ook bij onze buurlanden grote schadeherstelbedrijven waaronder niet alleen autoschade, maar ook gecombineerd met vrachtwagenspuiterij erbij goed hebben kunnen omturnen tot gezonde bedrijven met de juiste mensen op de juiste plek. Winst is dan ook echt bittere noodzaak. Je bent tenslotte geen liefdadigheidsinstelling. En je moet appels met appels vergelijken.

In deze periode heb ik binnen deze schadeherstelbedrijven ook afscheid genomen van bepaalde klanten welke continue het werkproces verstoorde en ons vakmanschap (financieel) niet waardeerde. Iedereen in de stress, want het was een grote klant. Maar juist door deze grote klant los te laten, welke telkens je werkproces verstoorde en ook nog eens niet voor kwaliteit wenste te betalen, kwam er ook weer een grote nieuwe klant voor terug. Deze nieuwe klant had op dat moment een probleem. En juist door dat probleem adequaat als team op te lossen, heeft ons in dit bedrijf een trouwe klant opgeleverd, welke kwalitatief goed schadeherstel en vakmanschap (financieel) waardeert.
Deze grote klant (transporteur) is tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn medewerkers die dagelijks op de weg rijden. Het is tenslotte een win-win-win situatie voor alle partijen met respect naar elkaar.

In 2014 ben ik opnieuw naar de tekentafel gegaan om te kijken wie en wat hebben we nu echt nodig op het moment van schade aan een voertuig. Buiten mijn WFT’s basis, particulier en zakelijk ben ik ook begonnen aan mijn rechtenstudie op de Universiteit. Ik durf keihard te stellen dat ik schadeherstelbedrijven kan helpen weer gezonde resultaten te behalen, mits je openstaat voor veranderingen en deze ook durft door te voeren.
Tenslotte kan ik alleen maar bedrijven helpen die geholpen willen worden. Maar dat is het mooie, ook jij bepaalt hierin!
Dus sta je open voor een turnaround traject en zie ik kansen in je schadeherstelbedrijf (-bedrijven) en je gaat akkoord met het plan van aanpak na het concept stappenplan dan gaan we er vol voor.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek als je echt bereid bent ervoor te gaan!
Irene Sommeling 06-52762087

 

Bronvermelding foto: OMDENKEN

Voorbeeldbrief aan je energieleverancier

Juridische basis voor een prijsverlaging?
Er is immers een overeenkomst en daarop zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Daarin staat zeker dat energiebedrijven het recht hebben hogere tarieven te vragen.

Toelichting beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid
Artikel 6:2 BW bepaalt een norm die voor alle verbintenissen geldt: de norm van redelijkheid en billijkheid. De schuldeiser en de schuldenaar moeten zich in overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid gedragen.
De redelijkheid en billijkheid kunnen een beperkende werking hebben. Dit betekent dat afspraken tussen partijen buiten toepassing kunnen worden gelaten als zij in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Afspraken moeten soms buiten beschouwing blijven als zij naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. 

Voorbeeldbrief aan je energieleverancier 
Vergeet alleen niet om deze wel aangetekend te versturen. Een voorbeeldbrief die je als consument maar m.i. ook als ondernemer in schadeherstelbranche naar je energieleverancier kunt sturen. Daarmee kun je je energieleverancier bewegen het maandbedrag substantieel te verlagen. Maar al is het maar om later nooit tegengeworpen te kunnen krijgen dat je nooit tijdig bezwaar hebt gemaakt. 

** pas onderstaande voorbeeldbrief zelf nog aan waar nodig, in ieder geval de oranje gekleurde teksten **

 

AANGETEKEND

Naam energieleverancier
Postbus …….
Postcode + vestigingsplaats

 

Datum,  .. ………………………….. 2022
Betreft, verhoging van het maandelijkse voorschotbedrag voor energielevering


Geachte heer, mevrouw,

U stuurde mij bericht over de verhoging van het maandelijkse voorschotbedrag voor energielevering. Met 90 %. Dat is buitensporig.

Ik verzoek u het voorschotbedrag vast te stellen op een substantieel lager bedrag.

Het leveringscontract zal vast wel bepalingen bevatten waarom u denkt deze prijsstijging te kunnen doorvoeren. Toch kan dit niet. In de gegeven omstandigheden is dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Relevante omstandigheden:

 • Het contract is eenzijdig opgesteld;
 • Ik kan helemaal niets doen aan de prijs van energie, maar u wel;
 • U heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de levering van energie. Daarom behoort u energie tegen acceptabele prijzen te leveren;
 • U kunt aanzienlijke invloed uitoefenen op de politiek. Als kiesgerechtigde is mijn invloed minimaal;
 • U onderbouwt de verhoging niet, financieel noch juridisch.

Het nieuwe bedrag zal ik wel voldoen, maar onder protest.
Ik ga mij beraden of ik nu een vordering zal instellen of wacht tot de eindafrekening.

Met deze brief stuit ik in ieder geval de verjaring van mijn rechten.

Hoogachtend,

Naam
Naam onderneming

 

Bronvermelding voorbeeldbrief:
Advocaat mr Jan van Duijvendijk, LinkedIn 
& Mr Online 

AVG – ben jij er al klaar voor?

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG de huidige regelgeving. Dit betekent concreet dat er dan 1 privacywet voor de hele Europese Unie is.

De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet. Namen en adressen vallen onder de AVG, maar ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies e.d. vallen onder de wet.
Zelfs als je niet weet wie er schuilgaat achter deze gegevens, moet je ze als privacygevoelig behandelen.

De AVG dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen. De nadruk van de verordening ligt op het aantonen dat je je aan de wet houdt. De verordening sluit beter aan bij de eisen van de huidige, digitale tijd.

Je schadeherstelbedrijf op tijd voorbereiden op de AVG

De nieuwe Europese wetgeving gaat in per 25 mei 2018.
Begin op tijd met voorbereidingen zodat jij en je bedrijf er op tijd klaar voor zijn.

 1. Bewustwording
  Zorg dat iedereen in je schadeherstelbedrijf bekend is met de nieuwe privacyregels.
 2. Rechten van betrokkenen
  Houd alvast rekening met de extra privacy-rechten die personen krijgen zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering.
 3. Overzicht verwerkingen
  Maak inzichtelijk welke persoonsgegevens worden gebruikt, met welk doel, waar ze worden opgeslagen en wie er toegang tot deze gegevens hebben.
 4. Data protection impact assesment (DPIA)
  Maak een data protection impact assesment en voldoe aan de verplichting om vooraf de risico’s van gegevensverwerking in kaart te brengen.
 5. Privacy by design en privacy by default
  Houd bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van privacygevoelige informatie. Verwerk alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.
 6. Functionaris gegevensbescherming
  De AVG verplicht grootschalige gegevensverwerkers een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Inventariseer of dat voor jouw organisatie van toepassing is.
 7. Meldplicht datalekken
  Herijk je procedures voor het vastleggen en melden van datalekken. In de AVG wordt de meldplicht uitgebreid met de verplichting om alle datalekken te documenteren.
 8. Bewerkersovereenkomsten
  Zorg ervoor dat je een bewerkersovereenkomst hebt met iedere organisatie die persoonsgegevens voor je verwerkt. Controleer of bestaande overeenkomsten voldoen aan de AVG.
 9. Leidende toezichthouder bepalen
  Als je organisatie in meerdere EU-landen actief is, hoef je maar met één privacy toezichthouder, bijvoorbeeld Autoriteit Persoonsgegevens, zaken te doen; de leidende toezichthouder.
 10. Toestemming
  De nieuwe wetgeving stelt strengere eisen aan de toestemming die personen moeten geven voor het verwerken van gegevens. Evalueer daarom de manieren waarop je toestemming vraagt, krijgt en registreert. Je moet kunnen aantonen dat er geldige toestemming is verkregen.

Ook AVG Proof? Stuur een mailtje naar irene@schadeherstelbranche.nl en je wordt via “Irene’s Schadebulletin” op de hoogte gehouden!

Bron: KvK, AVG, Autoriteit Persoonsgegevens

 

Zekerheid en Vertrouwen, AutoSchadeKeuring

 

Je staat als schadeherstelbedrijf voor vakmanschap,
voor de kwaliteit van het geleverde werk.
De AutoSchadeKeuring levert het ultieme bewijs.

“Wij kijken dwars door de lak heen!”

De consument wil 100 % zekerheid dat z’n auto na de schade goed hersteld is.
Als schadeherstelbedrijf lever je het overtuigende bewijs.

De AutoSchadeKeuring is de enige zekerheid voor autobezitter of leaserijder,
dat de auto waarin zij rijden na een schade hersteld is zoals ’t hoort.
Met geen enkel ander label laat je zien hoe de auto daadwerkelijk is hersteld.

Als schadeherstelbedrijf straal je met de AutoSchadeKeuring vertrouwen uit,
je staat tenslotte volledig achter je afgeleverde werk.
Jij wilt toch ook 100 % zekerheid en een klant voor het leven?!
Vertrouwen en een klant voor ’t leven krijg je door overtuigend bewijs.

Als verkoper of koper geef je met de AutoSchadeKeuring het overtuigende
bewijs dat consumenten geen “kat in de zak” kopen,
maar investeren in een waardevolle belegging.
Een vakkundig gerestaureerde oldtimer, is tenslotte “waardevast”.

Als verkoper toon je met de AutoSchadeKeuring aan
dat deze (exclusieve) auto nooit schade heeft gehad.
En als de auto een schadeverleden heeft, dat het goed hersteld is.

Wil je meer weten?
Irene Sommeling
06-52762087

Verzekeraar Aegon zegt alle partnercontracten op

Op vrijdagmiddag 29 september 2017 hebben alle contractpartners, lees: schadeherstelbedrijven uit het AEGON Schadeherstelnetwerk, per mail te horen gekregen dat de samenwerking met Aegon op 31 december 2017 is beëindigd.

De kaarten worden weer geschut
In 2011 is Aegon uit Stichting Schadegarant gestapt en gestart met een eigen netwerk van autoschadeherstellers.
Ondanks dat Aegon aangeeft tevreden te zijn over de samenwerking met deze schadeherstellers omdat het aantoont dat vrijheid in uurloontarieven niet leidt tot een hogere schadelast maar wel tot een partnership, trekt Aegon éénzijdig de stekker uit dit partnership.

Aegon deelt mede verder te gaan met een groep schadeherstellers waarbij gestuurd gaat worden op cosmetisch, complex en merk erkend schadeherstel.
AMWeb plaatste afgelopen week het artikel: “Aegon haalt bezem door managementlagen”.

“Divide et impera”
Voor veel van deze schadeherstelbedrijven betekent dit de komende 3 maanden grote onzekerheid. De kans is groot dat je niet opnieuw partner wordt, waardoor de “afgesproken” sturing omzet schadeherstel wegvalt. Dit kan weer leiden tot het moeten nemen van radicale beslissingen zoals het afscheid nemen van één of meerdere van je vakmensen op de werkvloer. Angst gaat weer overheersen.
Zuur, omdat deze schadeherstelpartners altijd voor haar klanten en die van Aegon klaar hebben gestaan. Maar er is ook goede nieuws. Dit hoeft niet het scenario te zijn.
Niet contractpartners van Aegon repareren al jaren de schades aan auto’s van Aegon verzekerde.

AEGON verzekerd en autoschade?  Geen probleem!
De boodschap voor de verzekerde moet duidelijk zijn. Autoschade? Ga naar het schadeherstelbedrijf van uw keuze en laat dit schadeherstelbedrijf contact met uw verzekeraar opnemen.  Schadeherstellers kunnen de schade rechtstreeks met uw verzekeraar regelen.
Alles wordt door het schadeherstelbedrijf voor u geregeld, van inzet vervangend vervoer tot garantie op het geleverde werk. Zij kunnen ook gelijk al uw vragen beantwoorden en u ontzorgen met de afwikkeling door middel van een akte van sessie.

Mocht uw verzekeraar toch niet meewerken? Dan kan het schadeherstelbedrijf met haar klant contact opnemen met jijbepaalt.nl.

Het schadeherstelbedrijf heeft de kennis, repareert en geeft de garantie
Een verzekerde betaalt de verzekeraar premie om een risico af te dekken, niet meer en niet minder.
De verzekeraar dient de verzekerde bij autoschade volledig schadeloos te stellen, oftewel te vergoeden in haar geleden vermogenssituatie. Hierbij mag een verzekeraar de polisvoorwaarden niet boven de wet verheven. Op het moment van schade bepaalt de eigenaar van de auto wie repareert. Het is tenslotte  zijn/haar auto en investering.

Samen met het schadeherstelbedrijf wordt de schade met de verzekeraar geregeld. Het schadeherstelbedrijf behartigt de belangen van haar klant en zorgt dat de verzekerde krijgt waar die recht op heeft, een goed herstelde auto en de garantie op het herstelwerk. Niet uw verzekeraar.

Blijf bepalen in het spel en zorg dat je niet schaakmat wordt gezet
Goed nieuws ook voor o.a. de AEGON-schadeherstelbedrijven en haar klanten.
Schadeherstel is net schaken. Blijf bepalen in het spel en zorg dat je niet schaakmat wordt gezet.
Meer informatie hierover volgt 1e week oktober. Houd je mail in de gaten.

In één middag 1 miljoen verliezen!

Het verhaal

Schadeherstelbedrijf John Eagle in Texas USA is aangeklaagd voor meer dan $1 miljoen. De directeur van dit merkdealer gelieerd schadeherstelbedrijf heeft erkend dat bij een hagelschade aan een Honda Fit 2010, de nieuwe dakplaat niet volgens de fabrieksspecificaties van Honda is vernieuwd.

Lees meer