Tag Archief van: videopname

Overtreding Privacywet in uw werkplaats door non stop dashcam opnames

Dit is een scenario wat elke ondernemer kan overkomen. U wordt geconfronteerd met oneigenlijk opgenomen en gebruik van opgenomen beeldmateriaal door een klant. Gedurende een reparatie aan zijn auto in uw werkplaats, zijn er door de dashcam van de klant non stop opnames gemaakt. Uw medewerkers zijn vol in beeld te zien en kentekens van auto’s van klanten zijn duidelijk leesbaar.

Helaas is dit recent waarheid geworden voor een autoschadeherstelbedrijf in het midden van het land. De directeur kreeg na reparatie van de auto door de klant filmpjes toegezonden met opmerkingen erbij.

Lees hieronder welke stappen je moet volgen, maar nog beter, hoe dit simpel is te voorkomen.

Zonder gerechtvaardigde grondslag
Zonder medeweten dan wel toestemming heeft de klant bewust en zonder gerechtvaardigde grondslag beeldmateriaal verzameld in uw werkplaats van medewerkers maar ook van auto’s van andere klanten, welke te identificeren zijn aan de hand van de goed leesbare kentekens.

Privacywetgeving AVG
De klant maakt zich hier strafbaar door het overtreden van de AVG- Privacywet.
De beelden zijn immers onrechtmatig verkregen, zonder de toestemming van u als eigenaar, directeur of vestigingsmanager.

Hoe te handelen na overtreding privacywet
U dient de klant officieel in kennis te stellen dat u als goed werkgever wettelijke verplicht bent om hier een officiële melding van te maken bij het Informatie Meldpunt Privacy. In dit dossier is er eerst telefonisch contact geweest met Autoriteit Persoonsgegevens.

In een aangetekende brief aan de klant wijst u de klant erop  dat de beelden, onrechtmatig opgenomen en bekeken door klant en wellicht door derden, volledig onder de AVG vallen.
Vermeld dat gebruik van deze beelden niet is toegestaan en dat deze vernietigd dan wel volledig gewist dienen te worden (artikel 12 en 17 van de Algemene verordening).

U bent verplicht medewerkers en klanten te informeren
Door het onrechtmatig handelen van uw klant bent u nu verplicht om medewerkers en klanten in kennis te stellen dat er zonder uw toestemming oneigenlijk beeldmateriaal is opgenomen in uw werkplaats, en dat zij mogelijk zijn geschaad in hun rechten.
Ben duidelijk dat u niet van tevoren in kennis bent gesteld door klant dat in zijn auto een dashcam non stop opnames maakt. Had de klant het aangegeven had u hier immers geen toestemming voor verleend.

Beter voorkomen dan genezen
Vraag tijdens de intake aan de klant of er een dashcam of ander apparaat in de auto is geplaatst welke non stop of tijdens rijden opnames maakt. Vermeld in een standaardzin op de reparatieopdracht dat in verband met de Privacywet het niet toegestaan is dat er filmopnames dan wel geluidopnames gemaakt worden in uw bedrijf zonder uitdrukkelijke toestemming. Vraag de klant de dashcam te verwijderen alvorens hij de auto ter reparatie aanbiedt.

Met dank aan medewerkers Autoriteit Persoonsgegevens, 088-1805250

Voorbeeldbrief ontvangen?
Dit kan via ons contactformulier.