AUTOSCHADE CALCULEREN TOPSPORT!

Deel 1: CALCULATIEKOSTEN
De calculatiekosten bestaan uit meerdere factoren als tijd/arbeid en de kosten van gebruik van het systeem per nieuw aangemaakt dossier. Dit zijn dus variabele kosten welke op het moment je een nieuwe calculatie aanmaakt/start moet betalen en vormen dan ook net als de benodigde tijd om een schade correct op te schrijven een onderdeel van de schade.
Geen schade is identiek, dus factor tijd/arbeid verschilt per autoschade.

Dit staat trouwens los van de abonnementskosten voor het gebruik van het calculatiesysteem dat je gebruikt als schadeherstelbedrijf. Abonnementskosten zijn vaste kosten en dienen in het uurtarief van het schadeherstelbedrijf verwerkt te zijn.

EXPERTS IN SPAGAAT
Experts hebben al enige tijd moeite met (eind)calculaties. Ze krijgen steeds meer zaken in de schadecalculatie van de schadeherstellers. Omdat experts deze zaken waaronder calculatiekosten klaarblijkelijk niet “verkocht” krijgen aan de opdrachtgevers van de expertisedienst,  reageert de ene expert hier relaxed onder en zegt: “ik begrijp je, je hebt gelijk, kan blijven staan”, terwijl de andere in de emotie schiet en zegt: “haal dat er alsjeblieft uit en schrijf maar een uurtje of zo meer op het herstel” of de ander zegt “doe die reparatietijd omhoog en dat eruit want ik moet rapporteren” en  dan heb je er ook nog die zeggen, “niemand doet dat zo, dus waarom doe jij het zo?”. 

OMGEKEERDE WERELD
Op 21 december 2022 heeft er bij de Rechtbank te Den Haag een uitspraak over het vergoeden van taxatiekosten/begrotingskosten plaatsgevonden.

Wat betekent deze uitspraak voor schadeherstelbranche, experts en schadebehandelaars?
Het draait hier om de zin onderaan in de schadecalculatie:
“incl. begrotingskosten 12 AE”.
Hier wordt wederom bevestigd dat de kosten van het opmaken van de schadecalculatie niet in de schadecalculatie zijn gespecificeerd. De rechter geeft aan dat het duidelijker zou zijn als de kosten voor het maken van de schadecalculatie wel in de schadecalculatie worden uitgesplist. Feitelijk betekent dit dat van deze mogelijkheid in het calculatiesysteem gebruikt gemaakt kan worden.
Als gevolg daarvan ontstaan er veel discussies over de vraag of de taxatiekosten in de schadecalculatie begrepen zijn.

Schadecalculatie inrichten in de lijn met de werkelijke situatie
Als men de schadecalculatie zou inrichten in lijn met de werkelijke situatie, dan zouden de kosten van het aanmaken van een schadecalculatie, de VIN-bevraging (kosten die het schadeherstelbedrijf achteraf betaalt aan de leverancier van het calculatiesysteem) en de tijd/arbeid moeten worden gespecificeerd in de schadecalculatie en vormen zij ook een onderdeel van de schade.

Het advies is dan ook in plaats van begrotingskosten de benaming calculatiekosten te gebruiken omdat deze benaming minder tot verwarring bij experts kan leiden.

Een correcte uitsplitsing is dus mogelijk in het calculatiesysteem om een onduidelijke schadecalculatie te voorkomen.

Cruciaal is dus, dat de door het schadeherstelbedrijf vernoemde calculatiekosten bestaan uit meerdere factoren als tijd/arbeid en de kosten van gebruik van het systeem per aangemaakt dossier en VIN-bevragingen. Dit zijn dus variabele kosten welke op het moment je een calculatie start moet betalen en vormen dan ook net als de benodigde tijd om een schade goed op te schrijven, een onderdeel van deze schade. De arbeid verschilt trouwens per schadevoertuig, daar geen schade(auto) identiek is.

Het zijn kosten die je maakt per calculatie en deze kosten vormen een onderdeel van de schade en zullen dus ook betaald moeten worden. Dit staat los van de abonnementskosten (vaste kosten) welke in het uurtarief van een schadeherstelbedrijf verwerkt zijn.

Daarom is het belangrijk om zoals uit de uitspraak ook blijkt deze separaat in Audatex (Solera) met “code 1000 benaming calculatiekosten” te bereken in elke schadecalculatie, zodat het transparant is voor iedereen en dit niet tot nog meer onnodige discussies gaat leiden.

Je zou toch verwachten dat iedereen hier blij mee zal zijn en dit zal omarmen?!

Hoe calculatiekosten verwerken in rapport
Audatex:
In Audatex altijd eerst de begrotingskosten code 90 – 12 AE verwijderen uit je schadecalculatie en checken dat het nergens meer onderaan de pagina’s van je schadecalculatie vermeld staat, voordat je deze verzendt of mailt naar de expert.

SilverDAT:
Bij het calculatiesysteem SilverDAT kun je per dossier verwijderen, waarbij je scherp moet zijn daar bij opening dossier dit weer elke keer terug staat in je calculatietekst; Tenzij je deze permanent laat verwijderen door de helpdeskmedewerker van SilverDAT! Ik adviseer je dit laatste dan ook te doen.

Handmatig calculeren:
Gebruik je helemaal geen calculatiesysteem maar calculeer je handmatig, dan kun je bij overige kosten gewoon calculatiekosten opvoeren zoals in dit artikel vermeld.

Nu kun je per dossier in de gebruikte calculatiemethode de besteedde tijd (AE’s) invoeren en de kosten voor dit dossier en VIN-bevraging opvoeren (€). Deze laatste zijn de kosten welke achteraf per maand aan de hand van het aantal aangemaakte schadecalculaties van die periode aan het schadeherstelbedrijf worden gefactureerd en kunnen dus als er handmatig gecalculeerd wordt, niet meegenomen worden daar deze laatste kosten dan niet gemaakt worden/zijn.

Borging – het is goed of niet goed
Experts zijn de ogen voor de opdrachtgevers in het veld. Het is belangrijk dat de kosten die een schadehersteller moet maken om uiteindelijk tot een correcte schadevaststelling en reparatie te komen, waarin borging kwaliteit, veiligheid en correcte schadeloosstelling, het allerbelangrijkste onderdeel zijn van de schadevaststelling en het schadeherstel en dus ook zo meegenomen moeten worden in de afwikkeling van de schade door elke schadehersteller, expert, maar ook door de opdrachtgevers, zoals verzekeraar en leasemaatschappijen. Borging mag niet in gesneden worden en dient altijd goed te zijn. Het is goed of niet goed, een middenweg is er niet; dus vakmensen vergeet dit niet! Laat iemand anders je niet anders doen laten geloven.

Bovendien de Gedragscode schade expertiseorganisatie, spec. 3. Basisregels Gedragscode schade-expertiseorganisaties, waarin de volgende belangrijkste kernwaarden zijn verwerkt: Betrouwbaarheid, Professionaliteit, Kennis en Kunde, Helderheid, Communicatie en Efficiency, Integriteit en Objectiviteit, en dient een expertisebureau en diens expert zich hier ook aan te houden.

PRAKTIJK
Het is dan ook bijzonder dat er in de praktijk door experts, al dan niet in opdracht van hun organisatie of “broodheer”, voorbij wordt gegaan aan deze uitspraak en dat men zonder enige- of geen goede uitleg, soms zelfs weigerend, de eindcalculatie van de schadehersteller voor akkoord door te zetten naar de opdrachtgever.
Maar er zijn ook experts die eigenhandig SilverDAT calculaties (moeten) omzetten; En/of ingebrachte uitvoeringen worden door de expert gewijzigd om af te kunnen rapporteren en soms wordt het schadeherstelbedrijf daarvan niet eens op de hoogte gesteld. Met als gevolg dat in dit soort niet incidentele gevallen de uitkering aan de klant te kort wordt uitgekeerd en de klant niet correct schadeloos wordt gesteld. Dit staat lijnrecht tegenover de gedragscodes Schade expertiseorganisatie.

Soms blijven expertiserapporten hierdoor ongewild liggen en worden deze schades financieel niet, dan wel veel te laat afgewikkeld. Dit resulteert dan weer in geen, dan wel dat er veel te laat en/of een niet correcte schade-uitkeringen plaatsvindt en de autobezitter met schade dus niet correct schadeloos wordt gesteld. Dit is een onwenselijke situatie voor alle partijen waarbij communicatie cruciaal is!

MASSA IS KASSA RIJMT NIET MET VAKMANSCHAP
Schadeherstel is vakmanschap en geen schade is identiek, dus stop met het vakmanschap verloochen. Ga ook als expert staan voor je vak, vakmanschap en de borging van kwaliteit, veiligheid en correcte schadeloossteling. Dit wordt van je verwacht! Dus laat je niet onder druk zetten of “manipuleren”.

Alles moet goedkoper in een wereld die alleen maar duurder wordt

Ik vraag me af of we niet al jaren kunnen stellen dat de grootste expertisediensten in hetzelfde schuitje als de schadeherstelbedrijven in de sturing zitten.

Stop hiermee en blijf trouw aan je vakmanschap.
Uiteindelijk ben je allemaal verantwoordelijk voor,

Borging van kwaliteit en veiligheid en een correcte schadeloosstelling!  

 

Voor een gezonde discussie of vragen hieromtrent mag je altijd contact met mij opnemen.

 

 

Gratis lesmateriaal over elektrische auto’s

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Stichting EV Kenniscentrum gratis lesmateriaal over elektrische auto’s beschikbaar gesteld voor de mobiliteitssector en onderwijsinstellingen. Dit om een kennisachterstand te minimaliseren daar de ontwikkelingen op dit vlak razendsnel gaan. De kans is aanwezig dat bestaand materiaal vaak onvolledig of achterhaald is.

Basiskennis van accu- en waterstof-elektrische auto’s is essentieel, net als kennis van laadpalen, accu’s en belangrijke technologische ontwikkelingen.

Het lesmateriaal is modulair ingedeeld en bestaat uit 6 thema’s:
Thema 1 Algemene Kennis
beschrijft het hoe en waarom: waarom is de transitie belangrijk, welke doelstellingen zijn er en wat is de actuele stand van zaken.

Thema 2 EV in gebruik
beschrijft de praktijk zoals de verschillen van alle typen voertuigen en de voor- en nadelen.

Thema 3 en 4 Elektriciteit en Laadinfrastructuur
wordt zowel praktisch als technisch ingegaan op laden, laadpalen, vermogen, gelijk- en wisselstroom, laadpalen en snelladen onderweg.

Thema 5 Waterstof
staat helemaal in het teken van waterstofauto’s, inclusief de onderliggende techniek en complexiteit, maar ook de verschillen ten opzichte van batterij-elektrische auto’s.

Thema 6 Subsidie en fiscale regelingen
gaat over het fiscale deel en omvat onder meer vrijstellingen en subsidies. Alle thema’s sluiten af met links voor meer verdiepende informatie, opdrachten voor leerlingen en quizvragen.

Het lesmateriaal is gratis te downloaden via www.evlesmateriaal.nl als Powerpoint en als PDF en kan vrij gebruikt worden door docenten en leerlingen.
In de toekomst zal het verder worden uitgebreid en geactualiseerd.

Kennissessies  Marina van Helvoort van het EV Kenniscentrum
Dinsdag 31-01-2023 t-m donderdag 02-02-2023 DOME A
16:30 uur | Alles wat komt kijken bij Elektrisch rijden.

Over het lesmateriaal
Het lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van I&W speciaal voor MBO-opleidingen. Het is ontwikkeld in samenspraak met een brede werkgroep van EV-experts binnen de EV-sector, inclusief docenten van de opleiding adviseur/verkoper in de mobiliteitsbranche. Bij de opzet van het lesmateriaal is uitgegaan van het vernieuwde Kwalificatiedossier MBO (After)Sales in de mobiliteitsbranche.

Dit lesmateriaal wordt actueel gehouden, zodat het  multi-inzetbaar is voor meerdere bedrijfssectoren en opleidingsrichtingen.
Zonder voldoende kennis en inzicht dreigt er een achterstand te komen, waardoor ook de energietransitie in gevaar kan worden gebracht. De ontwikkelingen gaan immers enorm snel.

Op verzoek van de werkgroep is ieder EV-thema opgezet om als losse module te gebruiken binnen het MBO-onderwijs.
Download via deze link:

Betrokken partijen:
Bovag, MBO Raad, Innovam, Summa College, OOMT, Milieu Centraal en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bron:
AutoProf 2023  ook voor gratis toegang tickets tot de AutoProf 2023 in Gorinchem

 

Schadebegroting, laat jij als schadehersteller ook geld liggen?!

Als afsluiter van het jaar 2022 wil ik nog wat belangrijke informatie met vakmensen werkzaam in de schadeherstelbranche delen.
Want wellicht laat je als schadehersteller geld liggen, terwijl je hier (mogelijk) recht op hebt. Elke schadehersteller kan hiermee zelf onderzoeken, waar ze zichzelf tekortdoen.
Dit betekent handelingen die je daadwerkelijk uitgevoerd hebt per dossier, maar welke bijvoorbeeld niet automatisch doorberekend worden in het door jullie gebruikte calculatiesysteem.
Per dossier bekijk je of deze zaken een onderdeel van het herstelproces zijn geweest. Zo ja, dan dien je deze ook daadwerkelijk handmatig of met bepaalde codes op te voeren in je calculatie. Krijg je hier discussies over, vraag dan of ze dit per mail aan je willen bevestigen en stuur deze dan door naar: irene@schadeherstelbranche.nl.

In elke calculatie die wordt opgesteld door het schadeherstelbedrijf staat onderaan bij de eindcalculatie:

“INCL. BEGROTINGSKOSTEN REPARATEURS; AANTAL AE  12.00 -“. 

Om te zien waar het staat, klik dan op de foto boven dit artikel als voorbeeld. Maar waar kan je die 12 AE van je uurtarief als zijnde de begrotingskosten daadwerkelijk in de door jullie opgestelde calculaties als uitkomst vinden? Nergens dus!

Solera verklaart dat met tekstzonecode 90 een bedrag voor begrotingskosten reparateur kan worden opgegeven. En verwijst vervolgens naar de nieuwe Gedragsregels voor Expertise, punt 8., opgesteld door de BOVAG, FOCWA, NIVRE en NVVA, waarin het volgende staat vermeld:

“Bij opdracht tot expertise en het daaropvolgende besluit tot het niet repareren van de schade aan het voertuig, worden de werkelijke kosten die gemaakt zijn ter vaststelling van het schadeherstelbedrag met een minimum van 12 arbeidseenheden in rekening gebracht aan de eigenaar van het voertuig.
Deze kosten zijn bij schaderegeling op basis van reparatie inbegrepen in het schadebedrag en kunnen maar éénmaal in rekening worden gebracht.”

Doordat de begrotingskosten reparateur zijn opgenomen in het schadebedrag staan ze dus volgens Solera niet apart vermeld, maar met een regel onderaan de eindcalculatie.
Nieuw zijn deze Gedragsregels voor Expertise trouwens niet; De laatste versie is van 17 mei 2005.

Maar klopt dit wel?!
Laten we daarvoor teruggaan naar de basis van autoschade en waardeherstel.

Basisproces – onderzoek van een beschadigd voertuig:

 1. De buitenkant moet vóór de inspectie van een voertuig worden gewassen en gereinigd;
 2. De inspectie moet alle gebreken omvatten, van de primaire impactschade, de secundaire impactschade maar ook de impactschade van eerdere gelegenheden en normaal weggebruik;
 3. De inspectie bij het voertuig duurt in de meeste gevallen max. 30 minuten;
 4. Dit wordt meegenomen in het calculatieproces en beperkt de aansprakelijkheid van zowel het schadeherstelbedrijf als ook de verzekeringsmaatschappij.

Eindproces – na de reparatie van het beschadigd voertuig:

 1. De buitenkant moet vóór de inspectie worden gewassen en gereinigd;
 2. De inspectie dient alle gebreken te onderzoeken om de juiste kwaliteit te waarborgen;
 3. De inspectie duurt in de meeste gevallen max. 30 minuten.

Neem jij vanaf basis- tot eindproces deze uitgevoerde handelingen met AE’s of vast bedrag mee in de schadecalculatie?

 • Wassen voertuig om schade te kunnen inspecteren;
 • Tijd inspecteren schadevoertuig;
 • Kosten gebruik van calculatiesysteem (lees: niet je abonnement, maar kosten per calculatie);
 • Tijd opstellen reparatieplan en eventueel communicatie diverse systemen als Dispatch, eXperate etc.;
 • Eventueel de- en monteren om schade goed vast te kunnen stellen bij alleen expertise;
 • Tijd bestellen onderdelen voor aanvang herstel en controleren van onderdelen bij binnenkomst;
 • Transportkosten onderdelen (code 60 Audatex);
 • Transportkosten carrosserie of cabine (code 61 Audatex);
 • OEM reparatievoorschriften voor de reparatie opvragen;
 • Tijd benodigd voor verpakkingsmateriaal onderdelen af te kunnen voeren;
 • Daadwerkelijke tijd benodigd door vakmensen alvorens te starten met reparatie zich eerst moeten inlezen OEM reparatievoorschriften.

Deze handelingen worden niet automatisch gegenereerd in de calculatiesystemen.
Het zijn immers variabele kosten, welke niet in je uurtarief verwerkt kunnen zijn.

Werkzaamheden in de voorbewerkingstijd verwerkt zijn (Solera):

 • Voertuig en voertuigdelen verplaatsing;
 • Gereedschap, hulpmiddelen voorbereiden, reinigen en opruimen;
 • Materialen voorbereiden en opruimen;
 • Kleur mengen (standaard);
 • Kleurstaal/stalen maken;
 • Oppervlakte controle;
 • Spuitcabine klaarmaken en opruimen;
 • Beschermkleding aan- en uittrekken;
 • Uitdamptijden;
 • Voertuigdeel (-delen) afdekken;
 • Finish uitvoeren, omdat:
  • spuitnevel verwijderen;
  • schuurstof verwijderen
  • afplaksporen en afplaklijnen bij sponningen en (fels)randen verwijderen;
  • kleine lakzakkers m.b.v. schuren/polijsten verwijderen.

De volgende uitgevoerde handelingen dien je dus zelf in de schadecalculatie op te nemen:

 • Voertuig wassen;
 • Voertuig interieur reinigen;
 • Voertuig voorbereidingswerkzaamheden  en/of polijsten van aangrenzende delen.

Maar denk ook eens aan de volgende zaken die je wellicht laat liggen:

 • Opslag voor gebruik van duurdere kleuren in kleurrecept – laat je kleurmaker/autospuiter uitprinten of foto toevoegen wat het bedrag paint daadwerkelijk is voor de aangemaakte verf voor dit specifieke schadedossier(voertuigschade). Deze is vaak zichtbaar op de digitale weegschaal;
 • Zelfdrogende lakproducten, welke nu aangeboden worden in verband met hoge energiekosten, zijn gemiddeld 30 % duurder. Hoe heb je dit verwerkt in je calculatie?
 • Energietoeslag – schadeherstelbedrijven die te maken hebben met deze (extreem) hogere energiekosten, heeft recht om energietoeslag per schadedossier, ook als je geen schadeherstelpartner bent van een verzekeraar.

Regionale kennisbijeenkomsten Schadeherstelbranche.nl 2023:
Dit is een klein stukje van specifieke kennis die gedeeld wordt met leden van de schadeherstelbranche.nl. Wil je ook deelnemen aan één van de regionale kennisbijeenkomsten welke 3 x per jaar worden gehouden? Neem dan contact op via whatsapp: 06-52762087.

In januari 2023 op dinsdagavond vanaf 18.30 uur in de regio Rotterdam.
In februari 2023 zal de eerste regionale kennisbijeenkomst plaatsvinden in de regio Drenthe.
In maart 2023 zal de eerste regionale kennisbijeenkomst plaatsvinden in de regio Midden in Dreumel.
En bij genoeg animo kan een kennissessie ook georganiseerd worden in regio Zuid/België.

Bijgaand tref je de Audatex Codekaart 03112020 Solera aan.

*** Wens alle vakmensen werkzaam in de schadeherstelbranche, verzekeraars, schadebehandelaars, experts, medewerkers brancheorganisaties en alle anderen werkzaam in onze mooie branche een heel gezellig uiteinde en een sprankelend, succesvol, winstgevend 2023 toe in goede gezondheid! ***

Voorbeeldbrief aan je energieleverancier

Juridische basis voor een prijsverlaging?
Er is immers een overeenkomst en daarop zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Daarin staat zeker dat energiebedrijven het recht hebben hogere tarieven te vragen.

Toelichting beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid
Artikel 6:2 BW bepaalt een norm die voor alle verbintenissen geldt: de norm van redelijkheid en billijkheid. De schuldeiser en de schuldenaar moeten zich in overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid gedragen.
De redelijkheid en billijkheid kunnen een beperkende werking hebben. Dit betekent dat afspraken tussen partijen buiten toepassing kunnen worden gelaten als zij in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Afspraken moeten soms buiten beschouwing blijven als zij naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. 

Voorbeeldbrief aan je energieleverancier 
Vergeet alleen niet om deze wel aangetekend te versturen. Een voorbeeldbrief die je als consument maar m.i. ook als ondernemer in schadeherstelbranche naar je energieleverancier kunt sturen. Daarmee kun je je energieleverancier bewegen het maandbedrag substantieel te verlagen. Maar al is het maar om later nooit tegengeworpen te kunnen krijgen dat je nooit tijdig bezwaar hebt gemaakt. 

** pas onderstaande voorbeeldbrief zelf nog aan waar nodig, in ieder geval de oranje gekleurde teksten **

 

AANGETEKEND

Naam energieleverancier
Postbus …….
Postcode + vestigingsplaats

 

Datum,  .. ………………………….. 2022
Betreft, verhoging van het maandelijkse voorschotbedrag voor energielevering


Geachte heer, mevrouw,

U stuurde mij bericht over de verhoging van het maandelijkse voorschotbedrag voor energielevering. Met 90 %. Dat is buitensporig.

Ik verzoek u het voorschotbedrag vast te stellen op een substantieel lager bedrag.

Het leveringscontract zal vast wel bepalingen bevatten waarom u denkt deze prijsstijging te kunnen doorvoeren. Toch kan dit niet. In de gegeven omstandigheden is dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Relevante omstandigheden:

 • Het contract is eenzijdig opgesteld;
 • Ik kan helemaal niets doen aan de prijs van energie, maar u wel;
 • U heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de levering van energie. Daarom behoort u energie tegen acceptabele prijzen te leveren;
 • U kunt aanzienlijke invloed uitoefenen op de politiek. Als kiesgerechtigde is mijn invloed minimaal;
 • U onderbouwt de verhoging niet, financieel noch juridisch.

Het nieuwe bedrag zal ik wel voldoen, maar onder protest.
Ik ga mij beraden of ik nu een vordering zal instellen of wacht tot de eindafrekening.

Met deze brief stuit ik in ieder geval de verjaring van mijn rechten.

Hoogachtend,

Naam
Naam onderneming

 

Bronvermelding voorbeeldbrief:
Advocaat mr Jan van Duijvendijk, LinkedIn 
& Mr Online 

Het kost wat het kost

In reactie op de brief van Peter Hubregtse, directeur van ASN Schadeherstel vindt Irene Sommeling, Ombudsvrouw SchadeHerstel, ook dat er wat moet gebeuren. Ze roept dat al jaren.
Vandaar ook het initiatief jijbepaalt, dat de schademarkt verbindt met de schadeherstelbranche, door middel van juridische- en specialistische kennis en kunde.

Hierdoor zorgt Irene Sommeling dat de ondernemers en vakmensen weer kunnen doen waar ze goed in zijn én goed betaald krijgen. En dat ook de extra diensten en services gewoon netjes betaald worden.

Wie heb je nu echt nodig voor het herstel van autoschade?
Je hebt de consument of ondernemer met schade aan zijn/haar auto nodig.
En voor het herstel heb je het schadeherstelbedrijf met de vakmensen op de werkvloer nodig.

Alle andere partijen zijn niet verplicht en niet bepalend!

Met de branche in gesprek
Waarom zijn er schadeherstelbedrijven die uurtarieven kunnen hanteren van dik in de € 90,00 excl. btw, die ook nog jaarlijks via de CPI-index worden verhoogd in bijvoorbeeld Dispatch? Terwijl de schadebedrijven in de sturing al jaren niets meer kunnen doorberekenen.
En schadeherstelbedrijven met een onderbouwd uurtarief krijgen netjes betaald.

En komt er een enkele keer een expert, die namens de verzekeraar vraagt het uurtarief te verlagen, dan verwijs je deze expert naar de gedragscodes. Zij dienen tenslotte onafhankelijk en integer te handelen.

Het verbaast mij sowieso dat experts bepaalde schadereparaties goedkeuren tegen beter weten in!

Maar de werkelijke kosten moeten doorbelast worden, zo simpel is het. Het kost wat het kost! Of je nu schadehersteller, expert, verzekeraar, leasemaatschappij of tussenpersoon bent.

Dat de prijzen stijgen is een feit. Een schadeherstelbedrijf zal de werkelijke kosten dan ook zelf jaarlijks in kaart moeten brengen en met een winstopslag doorbelasten. Dan kun je ook, zoals nu, sneller doorschakelen en je tarief verhogen. Elektriciteits- en gasprijzen zijn immers een feit, maar vergeet ook niet de andere kosten, want dat gaat ook allemaal keihard door.

In 2000 was het gemiddelde uurtarief voor arbeid € 56,15 en spuitwerk € 58,29. De prijzen moesten in de loop der jaren flink naar beneden in de keten gelieerde schadeherstelbedrijven. Dat heeft geleid tot een prijserosie die deze schadeherstelbedrijven nu, in 2022, nog steeds niet te boven zijn. Maar ook andere schadeherstelbedrijven staat het water tot de lippen. Omdat ze onder druk van partijen ook de tarieven naar beneden hebben gezet, bang anders helemaal niks meer te mogen repareren.

Onder de kostprijs
We willen bewerkstelligen dat een opdrachtgever erkent dat schadeherstelbedrijven door de ketenafspraken onder de kostprijs werken. Daardoor kan er vaak niet goed hersteld worden.
Immers de bedongen uurtarieven, kortingen, bonussen, niet originele onderdelen en facturen voor systemen zijn al jaren niet meer toereikend om goed vakmanschap te kunnen leveren. En dat heeft er de laatste jaren toe geleid dat goede vakmensen uit de branche zijn gegaan. Ze konden niet meer achter hun werk staan. En als ze er wat van zeiden, konden ze vertrekken.

Het is aan de ondernemer om het aantrekkelijk te maken voor zijn medewerkers, de vakmensen.
Dit doet hij door correct te betalen voor goed schadeherstel. Dat betekent niet kijken naar het klantenboek maar uurtarieven correct uitrekenen naar de huidige kosten anno 2022. Waarbij ook investeringen in opleidingen en apparatuur, om überhaupt nog auto’s nu en in de toekomst te repareren, meegenomen dienen te worden. Laat angst niet regeren, maar maak gezonde keuzes.

Door zelf als ondernemer weer de regie te nemen over het schadeherstel, en alle daarbij komende handelingen en dossiervorming.

Zorg dat de klant jouw klant is
Zorg dat je als schadeherstelbedrijf weer geld gaat verdienen op een zuivere manier, waarbij de vakmensen weer auto’s kunnen repareren zoals het hoort en er ook weer correct voor betaald krijgen.

Stop met de regie aan verzekeraars, schadeketens en andere partijen te geven die geen auto’s repareren. Wordt weer baas in eigen zaak, waardoor je uiteindelijk weer bestaansrecht voor nu en de toekomst hebt en krijgt.

En maak je eigen kostprijsberekening voor 2022. Hiervoor lever ik graag de kostprijsberekening Excel sheet aan.
Daarbovenop zet je een gezonde winstmarge. Dit bepaal je als ondernemer zelf.

En ga met elkaar in gesprek. We moeten terug naar de basis. Het kost wat het kost, zo krijgen we ook weer een gezonde branche.
Ik kom graag met jullie in gesprek.

Zie dan ook eerder verschenen artikelen:

http://schadeherstelbranche.nl/schadegarant-offerteronde-2019/

http://schadeherstelbranche.nl/bereken-je-uurtarief-2020/

en voor de liefhebbers nog andere artikelen zoals:

http://schadeherstelbranche.nl/houdbaarheidsdatum-massa-is-kassa-is-verstreken/

http://schadeherstelbranche.nl/ondernemers-schadeherstelbedrijven-wordt-weer-baas-in-eigen-zaak/

http://schadeherstelbranche.nl/wij-zijn-de-schadeherstelbranche/

Je auto total-loss na blussen met ABC-brandblusser poeder

Onwetendheid
Niet alleen in de schadeherstelbranche, maar ook bij (Nivré) experts blijkt er nog veel onwetendheid over de (gevolg)schade op het moment je auto met ABC-brandbluspoeder geblust is.

Google maar eens “ABC-bluspoeder elektronica” en het is klaar. Dit is niet misschien, maar zeker.
Het bluspoeder stuift overal tussen. En als in alle onwetendheid de auto gewassen wordt bij het schadeherstelbedrijf, door de klant zelf of door een poetsbedrijf, dan vindt het bluspoeder zeker zijn weg.

Schade vaak niet direct zichtbaar
Het is bekend bij specialisten dat ABC-bluspoeder enorme schade aanbrengt aan elektronica en alles opvreet van binnenuit, ook metalen etc. Schade door ABC-bluspoeder is dus onherstelbaar en vaak niet direct zichtbaar na professionele reiniging door poetsbedrijf. Het bluspoeder is soort zout. Dit poeder tast elektronica en printplaten en computers aan, het is een sluipmoordenaar.

En als het met de huid in aanraking komt via de luchtkanalen als kachel, airco etc.  in je auto, dan krijg je ook irritaties als jeuk, brandende ogen, tot zelfs diarree.

 “Blijf met je vingers ervan af, zo’n auto is bijna altijd einde verhaal!”

Gevolgschade zichtbaar binnen periode van maanden tot zo’n 3 jaar na schade
En je wilt toch niet, nadat je toch uit onwetendheid de auto teruggeeft aan de verzekerde, blijkt dat na 6 maanden, 1 jaar of zelfs 3 jaar tijdens een rit op de snelweg met 120 km per uur spontane uitval plaatsvindt met alle gevolgen van dien. Inspuitcomponent kan uitvallen, lambda-sonde weet niet meer wat te doen en alle veiligheidscomponenten kunnen uitvallen te pas en te onpas. Het kan zelfs leiden tot brand.

Na brandblusschade met ABC- brandbluspoeder is niet direct bekend welke schade wordt veroorzaakt in de komen jaren; Hoe groot die schade gaat worden. Het kan zelfs brand veroorzaken. Maar één ding is zeker, de auto is eigenlijk gewoon technisch total loss.

Of het moet zo zijn dat er nieuwe kabelboom in mag met alle computercomponenten en alle andere randverwanten meer. Vaak wordt ABC-bluspoeder vergeleken met het spel Packman. Pacmannetjes die beginnen te knagen en houden niet meer op tot alle stipjes zijn opgegeten.

Total loss met sloopverklaring
Als verzekeraars, experts en schadeherstelbedrijven het weten en snappen, dan is zo’n auto gewoon technisch total loss en dient deze afgevoerd te worden. Maar dan ook zo afgevoerd dat het voertuig niet weer de weg op komt, waar ter wereld. Anders vindt het probleem zijn weg bij een andere eigenaar waar dan ook ter wereld. Total loss met een sloopverklaring is mijns inziens dan ook de oplossing.
Dit moet ook zeker meegenomen worden bijv. de projectgroep RDW, “Veilig voertuig ook na schade”, welke in opdracht van Ministerie van I & W wordt uitgevoerd.
De kans is trouwens groot als niet total loss met sloopverklaring, je twee auto’s afrekent onder aan de streep als verzekeraar.

Garantie geven een verstandige keuze?
Nadat het schadeherstelbedrijf de verzekerde belt dat de auto professioneel gereinigd is word je verzocht je auto op te halen. Is dat een verstandige keuze? Mijns inziens niet gezien bovenstaande.

Maar FOCWA-garantie of BOVAG-garantie zijn toch minimaal 4 jaar?! Dit risico mag en moet je niet willen lopen. Zorg dat je samen een expert dit soort schades niet onderschat.

Krijg je zo’n auto binnen, en je komt er niet uit met de klant, expert of verzekeraar, neem dan contact met Irene Sommeling.

 

Voorkom spanningsval tijdens diagnose aan voertuigen

Moderne auto’s vragen meer stroom. Daarom is bijvoorbeeld deze GYSFLASH 100.12 HF onmisbaar in je schadeherstelwerkplaats. Een gestabiliseerde voeding op basis van inverter technologie, met een hoge stroomafgifte van 100 Ampère.

Bij diagnose stellen aan het voertuig komt het vaak voor dat de capaciteit van de standaard accu te klein blijkt te zijn zodat je last kunt krijgen van spanningsdaling. Daardoor ontstaan nieuwe problemen in de elektronica die de werking van de componenten en processen negatief kunnen beïnvloeden tijdens een diagnose of kalibratie. Het resultaat van je werkzaamheden wordt daarbij  mogelijk negatief beïnvloed, waardoor de uitkomst niet betrouwbaar is.

Dit kun je voorkomen door gebruik te maken van een flinke stabiele voeding die net zoveel stroom kan leveren als de boordaccu.
Deze stabiele 100 A inverter voorkomt de instabiliteit tijdens je werkzaamheden aan de moderne hedendaagse voertuigen.
In mijn optiek een onmisbaar instrument in je schadeherstelwerkplaats.

DAAROM DEZE SUPERAANBIEDING VOOR € 468,00
exclusief BTW en eventuele verzendkosten.
Voorraad is beperkt, dus OP = OP !!!

Ondernemers schadeherstelbedrijven word weer “baas in eigen bedrijf!”

Schadesturing en schadelastgaranties zijn een sturingssysteem
dat schadeherstel ondernemers verleidt met schijnzekerheid en veiligheid.
Maar ondertussen steelt het je vrijheid als een ervaren zakkenroller.

Het beperkt je in je denken, remt je in je groei
en houdt je klein als schadeherstel ondernemer.
Maar het houdt je wel in leven.
Je bent tenslotte keihard nodig voor dit sturingssysteem.

Voel je je prettig in het sturingssysteem en/of de schadeketen, dan is dat prima.
Maar niet meer klagen dan!

Zie je het schadesturingssysteem en wil je eruit?
Hier heb je de allereerst de juiste instelling voor nodig.
Zonder de juiste instelling zie je namelijk niet wat het sturingssysteem betekent.
Dus als je iets niet ziet, of niet wilt zien, dan verander je ook niets.

Om te ontsnappen is het dan ook belangrijk om een besluit te nemen
Een besluit over wie je wilt zijn als ondernemer en wat je wilt.
Ondernemen en goed vakmanschap
is namelijk niet zomaar “een beetje” doen.

Hoe maak je een ontsnappingsplan als schadeherstelbedrijf?
Resultaten worden bepaald door de juiste actie(s).
Ontsnappen doe je dan ook met de juiste strategie,
In combinatie met focus, lef en het gewoon DOEN

Stop met je aan te passen aan de rest om erbij te horen.
Stop met focussen op omzet, bandbreedte van filters en KPI’s
Wat heb je aan een heleboel werk, hoge (administratieve) werkdruk,
als je einde van het jaar onder aan de streep niks overhoudt.
Het sturingssysteem is de veiligste weg richting gemiddelde,
maar het gemiddelde zijn is uiteindelijk voor verliezers.
Zorg dat je geen verliezer wordt.

Wat kost zo’n ontsnappingsplan?
Je zal minimaal één dag uit je comfortzone moeten komen.
Je zal serieus aan de bak moeten, maar je staat niet alleen
Je krijgt alle handvaten benodigd om snel stappen te maken

Ik help ondernemers met een systeem
dat schadeherstelbedrijven en consumenten helpt.
En je wilt nooit meer terug, als je ziet dat mijn systeem werkt.
Dat je met mijn systeem je eerste succesjes behaald naar onafhankelijkheid en financieel resultaat.
En je als ondernemer je vak weer uit kunt oefenen vanuit het vakmanschap
En hier ook nog eens naar beloond wordt.

Klinkt dit je als muziek in de oren, maar heb je drempelvrees
Maak vrijblijvend een afspraak met me en bel 06-52762087.
en ik trek je gegarandeerd over de streep.

De eerste trainingszaterdag “weer aan zet of schaakmat” is op zaterdag 22-09-2018
Meld je snel aan door een mailtje te sturen naar irene@schadeherstelbranche.nl wat heb je te verliezen?!

Kennis is macht, kennis delen is kracht

Overtreding Privacywet in uw werkplaats door non stop dashcam opnames

Dit is een scenario wat elke ondernemer kan overkomen. U wordt geconfronteerd met oneigenlijk opgenomen en gebruik van opgenomen beeldmateriaal door een klant. Gedurende een reparatie aan zijn auto in uw werkplaats, zijn er door de dashcam van de klant non stop opnames gemaakt. Uw medewerkers zijn vol in beeld te zien en kentekens van auto’s van klanten zijn duidelijk leesbaar.

Helaas is dit recent waarheid geworden voor een autoschadeherstelbedrijf in het midden van het land. De directeur kreeg na reparatie van de auto door de klant filmpjes toegezonden met opmerkingen erbij.

Lees hieronder welke stappen je moet volgen, maar nog beter, hoe dit simpel is te voorkomen.

Zonder gerechtvaardigde grondslag
Zonder medeweten dan wel toestemming heeft de klant bewust en zonder gerechtvaardigde grondslag beeldmateriaal verzameld in uw werkplaats van medewerkers maar ook van auto’s van andere klanten, welke te identificeren zijn aan de hand van de goed leesbare kentekens.

Privacywetgeving AVG
De klant maakt zich hier strafbaar door het overtreden van de AVG- Privacywet.
De beelden zijn immers onrechtmatig verkregen, zonder de toestemming van u als eigenaar, directeur of vestigingsmanager.

Hoe te handelen na overtreding privacywet
U dient de klant officieel in kennis te stellen dat u als goed werkgever wettelijke verplicht bent om hier een officiële melding van te maken bij het Informatie Meldpunt Privacy. In dit dossier is er eerst telefonisch contact geweest met Autoriteit Persoonsgegevens.

In een aangetekende brief aan de klant wijst u de klant erop  dat de beelden, onrechtmatig opgenomen en bekeken door klant en wellicht door derden, volledig onder de AVG vallen.
Vermeld dat gebruik van deze beelden niet is toegestaan en dat deze vernietigd dan wel volledig gewist dienen te worden (artikel 12 en 17 van de Algemene verordening).

U bent verplicht medewerkers en klanten te informeren
Door het onrechtmatig handelen van uw klant bent u nu verplicht om medewerkers en klanten in kennis te stellen dat er zonder uw toestemming oneigenlijk beeldmateriaal is opgenomen in uw werkplaats, en dat zij mogelijk zijn geschaad in hun rechten.
Ben duidelijk dat u niet van tevoren in kennis bent gesteld door klant dat in zijn auto een dashcam non stop opnames maakt. Had de klant het aangegeven had u hier immers geen toestemming voor verleend.

Beter voorkomen dan genezen
Vraag tijdens de intake aan de klant of er een dashcam of ander apparaat in de auto is geplaatst welke non stop of tijdens rijden opnames maakt. Vermeld in een standaardzin op de reparatieopdracht dat in verband met de Privacywet het niet toegestaan is dat er filmopnames dan wel geluidopnames gemaakt worden in uw bedrijf zonder uitdrukkelijke toestemming. Vraag de klant de dashcam te verwijderen alvorens hij de auto ter reparatie aanbiedt.

Met dank aan medewerkers Autoriteit Persoonsgegevens, 088-1805250

Voorbeeldbrief ontvangen?
Dit kan via ons contactformulier.

Ook wettelijk betalingstermijn-factuur schadeherstelbedrijven beter beschermd

Betalingstermijn-factuur
Per 1 juli 2018 worden schadeherstelbedrijven nóg beter beschermd tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote ondernemingen.
Vanaf deze datum verloopt het overgangsrecht van de Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen namelijk.

Grote ondernemingen die het afgelopen jaar hebben nagelaten de betalingstermijnen naar 60 dagen te zetten, worden per 1 juli 2018 geconfronteerd dat een betalingsafspraak van meer dan 60 dagen ongeldig is en dat in plaats daarvan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt.

Consequentie schadeherstelbedrijven
Schadeherstelbedrijven kunnen dergelijke ongeldige afspraken voor niet-geschreven houden en aanspraak maken op de verschuldigde wettelijke handelsrente en incassokosten vanaf 30 dagen na ontvangst van hun factuur.

Consequenties ongeldige betalingsafspraken/structureel te late betalingen/slecht betalingsgedrag
Consequenties voor grote ondernemingen kan doorwerken in de financiële cijfers van een onderneming. Bij structureel te late betaling moet immers een voorziening op de balans worden geplaatst voor na te vorderen wettelijke handelsrente voor de duur van de verjaringstermijn van 5 jaar.  Bovendien zijn grote ondernemingen publicatieplichtig. Slecht betalingsgedrag wordt dan ook zichtbaar voor de buitenwereld  door publicatie van de jaarcijfers. Blijken dergelijke financiële verplichtingen niet uit de boeken van de onderneming in kwestie, dan dient er bovendien rekening mee te worden gehouden dat een accountantsverklaring mogelijk niet wordt verleend. Voor de accountant van een grote onderneming is er dus meer oplettendheid geboden per 1 juli 2018.

Kies uw soort klant en volg het betreffende stroomdiagram totdat u bij de toepasselijke betalingstermijn uitkomt.

wettelijke betalingstermijn

bronvermelding incl. beeldmateriaal:  e-Legal incasso advocaten