Tag Archief van: schadeherstelbedrijven

Voorbeeldbrief aan je energieleverancier

Juridische basis voor een prijsverlaging?
Er is immers een overeenkomst en daarop zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Daarin staat zeker dat energiebedrijven het recht hebben hogere tarieven te vragen.

Toelichting beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid
Artikel 6:2 BW bepaalt een norm die voor alle verbintenissen geldt: de norm van redelijkheid en billijkheid. De schuldeiser en de schuldenaar moeten zich in overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid gedragen.
De redelijkheid en billijkheid kunnen een beperkende werking hebben. Dit betekent dat afspraken tussen partijen buiten toepassing kunnen worden gelaten als zij in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Afspraken moeten soms buiten beschouwing blijven als zij naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. 

Voorbeeldbrief aan je energieleverancier 
Vergeet alleen niet om deze wel aangetekend te versturen. Een voorbeeldbrief die je als consument maar m.i. ook als ondernemer in schadeherstelbranche naar je energieleverancier kunt sturen. Daarmee kun je je energieleverancier bewegen het maandbedrag substantieel te verlagen. Maar al is het maar om later nooit tegengeworpen te kunnen krijgen dat je nooit tijdig bezwaar hebt gemaakt. 

** pas onderstaande voorbeeldbrief zelf nog aan waar nodig, in ieder geval de oranje gekleurde teksten **

 

AANGETEKEND

Naam energieleverancier
Postbus …….
Postcode + vestigingsplaats

 

Datum,  .. ………………………….. 2022
Betreft, verhoging van het maandelijkse voorschotbedrag voor energielevering


Geachte heer, mevrouw,

U stuurde mij bericht over de verhoging van het maandelijkse voorschotbedrag voor energielevering. Met 90 %. Dat is buitensporig.

Ik verzoek u het voorschotbedrag vast te stellen op een substantieel lager bedrag.

Het leveringscontract zal vast wel bepalingen bevatten waarom u denkt deze prijsstijging te kunnen doorvoeren. Toch kan dit niet. In de gegeven omstandigheden is dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Relevante omstandigheden:

  • Het contract is eenzijdig opgesteld;
  • Ik kan helemaal niets doen aan de prijs van energie, maar u wel;
  • U heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de levering van energie. Daarom behoort u energie tegen acceptabele prijzen te leveren;
  • U kunt aanzienlijke invloed uitoefenen op de politiek. Als kiesgerechtigde is mijn invloed minimaal;
  • U onderbouwt de verhoging niet, financieel noch juridisch.

Het nieuwe bedrag zal ik wel voldoen, maar onder protest.
Ik ga mij beraden of ik nu een vordering zal instellen of wacht tot de eindafrekening.

Met deze brief stuit ik in ieder geval de verjaring van mijn rechten.

Hoogachtend,

Naam
Naam onderneming

 

Bronvermelding voorbeeldbrief:
Advocaat mr Jan van Duijvendijk, LinkedIn 
& Mr Online 

Forse toename verwacht in aantallen ruitschades?

Door het toevoegen van keten gelieerde schadeherstelbedrijven en banden- en onderhoudsformules als “preferred suppliers” bij verzekeraars verwacht ik een fikse toename in het aantal ruitschades.

Consumenten die voor andere zaken als ruitschade bij een schadeherstelbedrijf of onderhoudswerkplaats komen, worden nu attent gemaakt op het mogelijk aanwezig zijn van het sterretje in de voorruit.

Gemiddelde schadelast naar beneden maar volume stijgt
Daardoor gaat de gemiddelde schadelast van ruitherstel naar beneden maar de aantallen ruitschades gaan (zeer) fors stijgen. Dit omdat er immers actief gezocht gaat worden naar ruitschades door medewerkers op de werkvloer. Ik sluit een stijging van zo’n 100.000 tot 150.000 ruitschades per jaar niet uit. Een aantal jaren geleden hebben we dit ook al meegemaakt op parkeerplaatsen.

Als de gemiddelde schadelast ook voor sterreparaties een uitgangspunt gaat worden, dan zal de gemiddelde schadelast fors gaan dalen (marktwerking) maar de totale schadelast op ruiten zal gaan stijgen.

Ik ben benieuwd wat verzekeraars hiervan vinden
De hoeveelheid medewerkers die fysiek voorruiten gaan repareren zijn zodanig fors dat ik het mij afvraag of deze mensen nog wel conform de OOC/BKS branchenorm opgeleid en module 1 gecertificeerd zijn.

Bij mij rijst de vraag of deze vorm van schade colportage valt binnen de doelstelling van het fenomeen verzekeren?

Ondernemers schadeherstelbedrijven word weer “baas in eigen bedrijf!”

Schadesturing en schadelastgaranties zijn een sturingssysteem
dat schadeherstel ondernemers verleidt met schijnzekerheid en veiligheid.
Maar ondertussen steelt het je vrijheid als een ervaren zakkenroller.

Het beperkt je in je denken, remt je in je groei
en houdt je klein als schadeherstel ondernemer.
Maar het houdt je wel in leven.
Je bent tenslotte keihard nodig voor dit sturingssysteem.

Voel je je prettig in het sturingssysteem en/of de schadeketen, dan is dat prima.
Maar niet meer klagen dan!

Zie je het schadesturingssysteem en wil je eruit?
Hier heb je de allereerst de juiste instelling voor nodig.
Zonder de juiste instelling zie je namelijk niet wat het sturingssysteem betekent.
Dus als je iets niet ziet, of niet wilt zien, dan verander je ook niets.

Om te ontsnappen is het dan ook belangrijk om een besluit te nemen
Een besluit over wie je wilt zijn als ondernemer en wat je wilt.
Ondernemen en goed vakmanschap
is namelijk niet zomaar “een beetje” doen.

Hoe maak je een ontsnappingsplan als schadeherstelbedrijf?
Resultaten worden bepaald door de juiste actie(s).
Ontsnappen doe je dan ook met de juiste strategie,
In combinatie met focus, lef en het gewoon DOEN

Stop met je aan te passen aan de rest om erbij te horen.
Stop met focussen op omzet, bandbreedte van filters en KPI’s
Wat heb je aan een heleboel werk, hoge (administratieve) werkdruk,
als je einde van het jaar onder aan de streep niks overhoudt.
Het sturingssysteem is de veiligste weg richting gemiddelde,
maar het gemiddelde zijn is uiteindelijk voor verliezers.
Zorg dat je geen verliezer wordt.

Wat kost zo’n ontsnappingsplan?
Je zal minimaal één dag uit je comfortzone moeten komen.
Je zal serieus aan de bak moeten, maar je staat niet alleen
Je krijgt alle handvaten benodigd om snel stappen te maken

Ik help ondernemers met een systeem
dat schadeherstelbedrijven en consumenten helpt.
En je wilt nooit meer terug, als je ziet dat mijn systeem werkt.
Dat je met mijn systeem je eerste succesjes behaald naar onafhankelijkheid en financieel resultaat.
En je als ondernemer je vak weer uit kunt oefenen vanuit het vakmanschap
En hier ook nog eens naar beloond wordt.

Klinkt dit je als muziek in de oren, maar heb je drempelvrees
Maak vrijblijvend een afspraak met me en bel 06-52762087.
en ik trek je gegarandeerd over de streep.

De eerste trainingszaterdag “weer aan zet of schaakmat” is op zaterdag 22-09-2018
Meld je snel aan door een mailtje te sturen naar irene@schadeherstelbranche.nl wat heb je te verliezen?!

Kennis is macht, kennis delen is kracht

“Prijs van schadeherstel? Daar gaan wij niet over!”

Na FOCWA neemt nu ook de BOVAG in persoon van Toine Beljaars, voorzitter afdeling schadeherstel, deze stelling in: “Prijs van schadeherstel? Daar gaan wij niet over!”
Maar welk belang bedienen deze brancheorganisaties uiteindelijk dan nog voor de ondernemers van schadeherstelbedrijven? Als deze ondernemers en uiteindelijk de consumenten niet geholpen worden met de ‘’oneerlijke handelspraktijken’’, dan hebben we toch als Schadeherstelbranche te maken met een immens probleem?!

Het wordt tijd dat er nu daadwerkelijk eens met de vuist op tafel wordt geslagen en alle misstanden, oneerlijke handelspraktijken en niet transparante “malafide” verdienmodellen van leasemaatschappijen en verzekeraars, keihard worden aangepakt.

Wat is de betekenis van een brancheorganisatie?
“Een brancheorganisatie is een bundeling van meerdere bedrijven uit één branche. Een brancheorganisatie, vaak een stichting of een vereniging, kan verschillende doelen nastreven: de behartiging van de collectieve belangen van de aangesloten leden, de behartiging van deelbelangen van groepen leden en de behartiging van individuele belangen van leden. Daartoe verrichten zij activiteiten als lobby, CAO-onderhandeling, het opzetten van innovatieprojecten, het geven van juridisch advies, het organiseren van bijeenkomsten, collectieve inkoop, etc. Een brancheorganisatie kan aangesloten zijn bij een werkgeverskoepel, zoals MKB-Nederland of VNO-NCW.” (Bronvermelding Wikipedia!)

Dus het komt er op neer dat het belang van de leden, de ondernemers van de schadeherstelbedrijven dus behartigd dient te worden.

Waar ontstaat het conflict over het behartigen van belangen?
FOCWA welke niet met de vuist op tafel durft te slaan en heeft te maken met een conflictsituatie. Welk belang gaan ze nu behartigen? Het belang van de schadeketens en haar gelieerde schadeherstelbedrijven en haar stakeholders, onder andere de verzekeraars, of het belang van de onafhankelijke schadeherstelbedrijven die niet meegaan in de prijzenoorlog. Samen gaat dit niet; de belangen liggen te ver uit elkaar.

Of BOVAG, wiens naambekendheid sterk is bij consumenten, maar wel 100 % BOVEMIJ. Dus wat krijg je dan?
Een verzekeraar die de belangen van de Schadeherstelbranche gaat behartigen!
Waarbij opgemerkt moet worden dat zo’n 10.000 autobedrijven/dealers lid zijn van de BOVAG  tegenover een kleine 200 schadeherstelbedrijven. De schadeherstel-afdeling zal dan meer geënt zijn op schade-/merksturing specifiek naar de BOVAG leden.

Is een brancheorganisatie dan nog noodzakelijk voor de Schadeherstelbranche?
Je zou haast denken van niet, als niet de belangen van de ondernemers van schadeherstelbedrijven, maar die van de opdrachtgevers (lees: leasemaatschappijen en verzekeraars) worden behartigd en er niet keihard opgetreden wordt tegen de misstanden en malafide handelspraktijken waar ondernemers al wat jaren mee te maken hebben.

Schadeherstellers,  is uw brancheorganisatie nog wel uw brancheorganisatie ondanks dat uw belangen niet of niet voldoende behartigd worden?

Ook wettelijk betalingstermijn-factuur schadeherstelbedrijven beter beschermd

Betalingstermijn-factuur
Per 1 juli 2018 worden schadeherstelbedrijven nóg beter beschermd tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote ondernemingen.
Vanaf deze datum verloopt het overgangsrecht van de Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen namelijk.

Grote ondernemingen die het afgelopen jaar hebben nagelaten de betalingstermijnen naar 60 dagen te zetten, worden per 1 juli 2018 geconfronteerd dat een betalingsafspraak van meer dan 60 dagen ongeldig is en dat in plaats daarvan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt.

Consequentie schadeherstelbedrijven
Schadeherstelbedrijven kunnen dergelijke ongeldige afspraken voor niet-geschreven houden en aanspraak maken op de verschuldigde wettelijke handelsrente en incassokosten vanaf 30 dagen na ontvangst van hun factuur.

Consequenties ongeldige betalingsafspraken/structureel te late betalingen/slecht betalingsgedrag
Consequenties voor grote ondernemingen kan doorwerken in de financiële cijfers van een onderneming. Bij structureel te late betaling moet immers een voorziening op de balans worden geplaatst voor na te vorderen wettelijke handelsrente voor de duur van de verjaringstermijn van 5 jaar.  Bovendien zijn grote ondernemingen publicatieplichtig. Slecht betalingsgedrag wordt dan ook zichtbaar voor de buitenwereld  door publicatie van de jaarcijfers. Blijken dergelijke financiële verplichtingen niet uit de boeken van de onderneming in kwestie, dan dient er bovendien rekening mee te worden gehouden dat een accountantsverklaring mogelijk niet wordt verleend. Voor de accountant van een grote onderneming is er dus meer oplettendheid geboden per 1 juli 2018.

Kies uw soort klant en volg het betreffende stroomdiagram totdat u bij de toepasselijke betalingstermijn uitkomt.

wettelijke betalingstermijn

bronvermelding incl. beeldmateriaal:  e-Legal incasso advocaten

merkherkend vs merkerkend

Schadeherstel probleem – oplossing!

De kern van het probleem
Er wordt “gesjoemeld” en dat gaat twee kanten uit.
Verzekeraars forceren in de schadeafhandeling en vragen onmogelijke dingen.
Schadeketens gaan hierin mee om eigen bestaansrecht te verzekeren.
Deze afspraken zijn dwingend voor de schadeherstelbedrijven, die om nog enigszins voldoende werk af te leveren gaan “sjoemelen”.
Niet keten gebonden schadeherstelbedrijven voelen zich gedwongen uit concurrentieoverwegingen en omwille van hun bestaansrecht.

Verzekeraars lokken willens en wetens schadeherstelbedrijven uit tot niet goed repareren, maar te “sjoemelen”.
Schadeherstelondernemers houden rug niet recht, stellen zich te zwak op, zijn vaak geen ondernemer meer.
De schadeketens maken afspraken met verzekeraars en leasemaatschappijen en “dwingen” de ondernemers voor deze tarieven te werken.

Een verzekeraar verkoopt iets wat hij niet altijd bij claimen schade levert
Verzekeraars verkopen een allriskdekking, maar verzekerde krijgt bij het claimen van zijn schade niet de volledige correcte waarde terug.

De verzekeraar verkoopt een allriskdekking, past tussendoor de polisvoorwaarden éénzijdig aan, waardoor de verzekerde ervan uit gaat goed verzekerd te zijn, maar bij schade niet krijgt waar hij voor heeft betaald.

De verzekeraar behandelt de auto bij schade als zijnde haar auto, terwijl we het hier over het bezit en investering van de verzekerde hebben. De verzekeraar speelt met het geld van de verzekerde.
Het is tenslotte het geld van de verzekerde!

Wat is de oplossing van het probleem?
Aanpak verzekeraars, schadeketens, leasemaatschappijen, zodat deze “schuldigen” het niet meer doen.

Omstandigheden weer gezond maken zodat eenieder zijn vak weer naar behoren kan uitvoeren in de voedingsketen van schadeherstelbedrijven, expertisebureau ’s, tussenpersonen en letseladvocaten.

De verzekerde moet weten waar hij recht op heeft en wat er gebeurt bij schade, en vooral bij het claimen van de schade.

Wat is er nodig om tot oplossing te komen

1. Ombudsvrouw Schadeherstel
Alles wat er gebeurt, alles wat er is, gaan we aan de kaak stellen.
Blijf vooral misstanden melden via Meldpunt Misstanden of neem contact op met Ombudsvrouw Schadeherstel of bel 06-52762087.

2. Auto Schade Keuring
Het overtuigend bewijs voor de verzekerde dat de auto goed hersteld is.

3. Claimservice Jijbepaalt – rechtstreeks vorderingsrecht!
Door rechtstreeks vorderingsrecht toe te passen draai je het om,
en is er geen enkel excuus meer om niet te herstellen zoals ’t hoort!
Op het moment dat de klant krijgt waar hij recht op heeft,
heeft de schadehersteller de mogelijkheid te repareren zoals ’t hoort.
En is er dan ook geen reden meer, om concessies te doen in kwaliteit dan wel veiligheid.

Klant heeft schade aan zijn auto,
Klant is eigenaar van de auto,
Klant is opdrachtgever,
Klant dient schadeloos gesteld te worden
En volledig vergoed te worden in zijn geleden vermogenssituatie.
Verzekeraar dient schadeloos te stellen
Niet meer en niet minder.
Het toverwoord hiervoor is rechtstreeks vorderingsrecht!
Interesse in de training waar je dit leert, check hier