Ook wettelijk betalingstermijn-factuur schadeherstelbedrijven beter beschermd

Betalingstermijn-factuur
Per 1 juli 2018 worden schadeherstelbedrijven nóg beter beschermd tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote ondernemingen.
Vanaf deze datum verloopt het overgangsrecht van de Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen namelijk.

Grote ondernemingen die het afgelopen jaar hebben nagelaten de betalingstermijnen naar 60 dagen te zetten, worden per 1 juli 2018 geconfronteerd dat een betalingsafspraak van meer dan 60 dagen ongeldig is en dat in plaats daarvan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt.

Consequentie schadeherstelbedrijven
Schadeherstelbedrijven kunnen dergelijke ongeldige afspraken voor niet-geschreven houden en aanspraak maken op de verschuldigde wettelijke handelsrente en incassokosten vanaf 30 dagen na ontvangst van hun factuur.

Consequenties ongeldige betalingsafspraken/structureel te late betalingen/slecht betalingsgedrag
Consequenties voor grote ondernemingen kan doorwerken in de financiële cijfers van een onderneming. Bij structureel te late betaling moet immers een voorziening op de balans worden geplaatst voor na te vorderen wettelijke handelsrente voor de duur van de verjaringstermijn van 5 jaar.  Bovendien zijn grote ondernemingen publicatieplichtig. Slecht betalingsgedrag wordt dan ook zichtbaar voor de buitenwereld  door publicatie van de jaarcijfers. Blijken dergelijke financiële verplichtingen niet uit de boeken van de onderneming in kwestie, dan dient er bovendien rekening mee te worden gehouden dat een accountantsverklaring mogelijk niet wordt verleend. Voor de accountant van een grote onderneming is er dus meer oplettendheid geboden per 1 juli 2018.

Kies uw soort klant en volg het betreffende stroomdiagram totdat u bij de toepasselijke betalingstermijn uitkomt.

wettelijke betalingstermijn

bronvermelding incl. beeldmateriaal:  e-Legal incasso advocaten

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie