Tag Archief van: verzekeraar

Keuzestress in schadeland?

Schadeherstel draait om vakmanschap
De schadeherstelbranche weet dat vakmanschap vooral staat voor: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”.
Maar de echte vakmensen zeggen: “Vakmanschap laat zich niet sturen door economisch gewin, daarom wordt er niet gesneden in kwaliteit en veiligheid!”

De verantwoording ligt bij de ondernemers
Waarom staan jullie als schadeherstel ondernemers toe dat je reparaties netjes uitvoert, maar klaarblijkelijk geen geld meer mag verdienen?
Je hebt omzet, maar geen rendement.

Angst afhankelijkheid van “gestuurde omzet”
Verzekeraars en leasemaatschappijen maken gebruik van angst.
Angst de “gestuurde” reparatieomzet kwijt te raken.
Maar wat heb je aan gestuurde omzet als je keihard werkt,
maar onder aan de streep nog maar net een “droge boterham” overhoudt?

Er kan er maar één de goedkoopste zijn
In de schadeherstelbranche probeert men elkaar weg te concurreren, maar er kan er maar één de goedkoopste zijn. Neem het omvallen van CARe als voorbeeld. Door kortingsafspraken en bedrijfsvoering is deze “marktleider” omgevallen met alle gevolgen van dien.

Hoe trouw is een verzekeraar en leasemaatschappij?
Verzekeraars en leasemaatschappijen zijn niet trouw.
Ze creëren angst waardoor je nog dieper gaat.
En ook al sloof je je helemaal uit voor deze klanten, het kan zomaar zijn dat je in 2020 niet meer mee mag spelen.

Bewust je eigen keuzes maken
Een reparateur die zijn vakmanschap verloochent, is in mijn optiek geen ondernemer, maar een verkapte “marionette-pop”. Maar ja, ook jij bepaalt.
“Ik werk hier niet meer aan mee”, is immers ook een antwoord.

Graaicultuur
Er wordt met zoveel geld geschoven en iedereen handelt met geld van anderen. Verzekeraars zonder winstbejag; maar het zijn vaak de “bestuurders” die het in “de zak steken”.
Handel in geld is te ziek voor woorden. Het is graaien, en men wordt beïnvloed door deze graaicultuur. Kijk maar eens goed naar de financiële wereld en de onderlinge verbanden.

Schadeherstel begint met kennis en kunde en een goede zuivere calculatie. Zorg dan ook dat het schadeherstel gebeurt op de werkvloer. Zorg dan ook dat het geld verdient wordt op de werkvloer, maar ook weer besteed wordt op de werkvloer. Want als je het niet meer kunt verdienen op de werkvloer, dan kun je beter stoppen.

Upgrade jezelf als ondernemer
Vanuit een hernieuwd ondernemeringsplan kun je niet alleen meer vat krijgen op je rendement, maar ook onderzoeken wie je nu echt als klant wilt bedienen. Met een gezond ROI op de werkvloer, gericht op bruto winst minus kosten en goed budgetteren, kan de schademarkt weer gezond gemaakt worden.
En met een beetje geluk en wijsheid er is dan ook weer wat meer ruimte voor een fatsoenlijk salaris voor de medewerkers.

Met de basistraining “weer aan zet of schaakmat” en de vervolgtraining “weer aan zet of schaakmat” in combinatie met de workshop “Kostprijs en Exploitatieanalyse” upgrade je jezelf als schadeherstel ondernemer.

Schroom niet en upgrade je ondernemerschap
Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Pilot Fixico en Nationale Nederlanden, Schadegarant verzekeraar

Sinds januari 2018 vindt een pilot plaats tussen de Schadegarant verzekeraar Nationale Nederlanden en herstelveiling Fixico.

Op het moment dat een verzekerde van Nationale Nederlanden schade heeft veroorzaakt aan een ander voertuig wordt aan deze tegenpartij voorgesteld om de schade via Fixico te laten herstellen.

Fixico stuurt de foto’s naar een aantal geselecteerde herstellers waarna een offerte volgt.
De door de schadeafdeling van Nationale Nederlanden benaderde tegenpartij kiest hieruit zijn schadehersteller en laat zijn voertuig herstellen.
Nationale Nederlanden zorgt dan voor de volledige financiële afwikkeling.

CED  Mobility heeft van Nationale Nederlanden de opdracht gekregen het verschil tussen een Audatex calculatie en de offerte van de Fixico hersteller inzichtelijk te maken. Tevens voert CED tegelijkertijd een kwaliteit controle uit om vast te stellen of het herstel goed uitgevoerd is.

De opdracht die de CED experts mee hebben gekregen is duidelijk:
niet de naam van Nationale Nederlanden te noemen.
De experts mogen alleen aangeven dat het om een Fixico steekproef gaat.

De opdracht van Nationale Nederlanden aan CED samengevat:
De controle dient zo laat mogelijk op de dag plaats te vinden, zodat de werkzaamheden zijn afgerond.
Als het schadebedrijf vragen stelt, aangeven dat het om een Fixico steekproef gaat.
Nationale Nederlanden mag niet genoemd worden!
Kwaliteit van het herstel controleren en dit dient vermeld te worden in het rapport
Een Audatex calculatie aan de hand van de foto’s maken en in het rapport het verschil aangeven tussen de Fixico offerte en de Audatex calculatie.

 

 

Tip: Op welke naam wordt de schade gefactureerd?

Ik constateer dat er schadeherstellers zijn die niet de naam van de klant (lees: opdrachtgever) als naam en adres op de factuur zetten, maar de naam en adres van de verzekeraar welke middels getekende akte van sessie door opdrachtgever aan jou moet gaan uitkeren.

Wie heeft opdracht gegeven om de auto te herstellen?
Is dat de verzekeraar of de klant geweest?

Verzekeraar nooit opdrachtgever
Inderdaad een verzekeraar kan wettelijk gezien geen opdracht geven tot herstel, en is dus nooit opdrachtgever! Het is de auto van de consument, je klant, die ook als enige opdracht tot reparatie kan geven. De klant (lees: opdrachtgever) tekent een akte van sessie en blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een correcte en complete betaling van de factuur.

Hoe dan als de verzekeraar moet uitbetalen middels akte van sessie?
Maak de factuur gewoon zoals je deze normaal maakt op naam van de klant (lees : opdrachtgever). Zet boven de naam en adresgegevens de volgende regel:

per mail verzonden: (mailadres schadeafdeling verzekeraar) dik gedrukt. Ook vermeld je duidelijk het schadenummer van de verzekeraar op je factuur: uw schadenummer: ……….

Je weet dan voor jezelf dat je deze factuur verstuurd hebt per mail.
In het mailberichtje zet je achternaam klant, kenteken en schadedatum en vermeld je het schadenummer/kenmerk van de verzekeraar nog een keer.
Ook vermeld je in de tekst eventuele bijlagen zoals SAF, acte van sessie, huurfactuur, huurovereenkomst e.d. welke je als bijlagen ook meestuurt.
Stuur een bcc, naar jezelf zodat je altijd kunt controleren of de ook mail aangekomen is.
Vermeld bij vragen dat ze contact met je op kunnen nemen onder telefoonnummer: ………

Als een klant een akte van sessie tekent geeft hij aan dat zijn geld (het geld dat hij tegoed heeft van de verzekeraar) aan jou overdraagt.
Heb je vragen of opmerkingen, hoor ik ze graag.

irene@schadeherstelbranche.nl

Verzekeraar ook aangeklaagd in zaak niet goed gerepareerde Honda

Afgelopen woensdag is ook de verzekeraar,  State Farm aangeklaagd wegens haar vermeende invloed op schadeherstel door Tracy Law Firm, het advocatenkantoor dat het dealer gelieerd schadeherstelbedrijf al eerder voor meer dan 1 miljoen dollar wegens nalatigheid heeft aangeklaagd

Schadeherstelbedrijven kunnen maar beter stoppen met “naar de pijpen van verzekeraars te dansen”
“”De dag des oordeels is hier” schreef de advocaat van Tracy Law Firm gisteren in haar mail.
Schadeherstelbedrijven kunnen maar beter stoppen met “naar de pijpen van verzekeraars te dansen door wie ze betaald worden” en de reparatievoorschriften van de OEM’s opvolgen tijdens het reparatieproces. Autofabrikanten besteden honderden miljoenen dollars in het ontwikkelen, ontwerpen, produceren en testen van voertuigen zodat tijdens een ongeval wordt voorzien in maximale veiligheid.
“Verzekeraars repareren geen voertuigen en ook ontwikkelen, ontwerpen, produceren deze de voertuigen niet. Verzekeraars moeten degene die belast zijn met de bescherming van onze families niet in de weg lopen op het moment dat er een ongeluk gebeurt.”

State Farm heeft de reparatie van de hagelschade uit 2012 vergoed, waarin het schadeherstelbedrijf John Eagle de te vernieuwen dakplaat van de Honda Fit uit 2010 in plaats van te lassen zoals de reparatievoorschriften van Honda voorschrijven, heeft verlijmd. De toenmalige manager is inmiddels ontslagen.

Een door eisers ingeschakelde technische deskundige veklaarde dat de verlijming van de dakplaat bij deze Honda, de door deze aanrijding te beheren crash-energie bij de kooiconstructie van het voertuig heeft geleid tot ernstigere schade voor de huidige eigenaren, de cliënten van Tracy’s Law Firm. Het echtpaar zat vast in de kooiconstructie na het crashen in een aquaplaning geraakte 2010 Toyota Tacoma.

Macht verzekeraar over een schadeherstelbedrijf
De schadecalculaties van het schadeherstelbedrijf en de verzekeraar zijn bijgevoegd (link). Tracy’s Law Firm bevestigd niet dat door de verzekeraar aan het schadeherstelbedrijf is aangegeven, gesuggereerd of verzocht te verlijmen. Echter in een eerdere rechtszaak tegen de manager van het schadeherstelbedrijf is door deze manager een verklaring afgegeven over de macht die een verzekeraar kan hebben over een schadeherstelbedrijf. De ex-manager beschuldigt verzekeraar State Farm dan ook ervan verzocht te hebben om deze specifieke reparatie.

In deze rechtszaak staat vermeld “er moet aandacht besteed worden aan de korting van $3,580.31 welke Autoschade John Eagle aan de verweerder (verzekeraar) heeft verstrekt.”

Vragen en antwoorden  in rechtszaak tegen ontslagen manager (A) en advocaat”(Q,)

A.“Verlijming is een geaccepteerd reparatie alternatief, op basis van onze auto’s en verzekerings-certificeringen.”
Q. “Ok. En laten we vandaag afspreken dat we niet het woord “Verzekeringen” gebruiken. Kunnen we dat afspreken, is dat akkoord?”
A. “Goed. Helaas worden we geleid door de verzekering. Dus als u uw auto naar ons schadeherstelbedrijf brengt voor reparatie, dan dicteert de verzekeringsmaatschappij ons wat, hoe we uw auto moeten gaan repareren.”
Q. “Ik begrijp het. Maar u, als een gecertificeerd merk erkend schadeherstelbedrijf, je moet toch de reparatieprocedures van de autofabrikant volgen. De verzekeringsmaatschappij kan deze OEM specificaties toch niet overtroeven? Dat klopt toch mijnheer?”
A. ”Ja, dat kunnen ze wel.”
V. “Waar staat dat de verzekeringsmaatschappij dat zegt?”
A. “Door de factuur niet te betalen.”

Betaald krijgen verzekeraar weegt zwaarder dan de veilig en betrouwbaar repareren van de auto
“Het was zowel voor de nieuwe eigenaren als het personeel van dealer Kia Huffines onmogelijk te zien dat het dak verlijmd was in plaats van gelast, omdat de lak en glanzende trim een tijdbom bedekte,” zei Tracy in een verklaring vorige week.
“De verklaring en de feiten in deze rechtszaak tonen duidelijk aan dat autoschade John Eagle  lijm gebruikt heeft in plaats van de duurdere lassen, omdat het schadebedrijf het belangrijker vindt door de verzekeringsmaatschappij betaald te krijgen, in plaats van dat zij het belangrijker vinden de zorg om een voertuig weer veilig en betrouwbaar op de weg te krijgen.”

Verzekeraar beschuldigd van o.a. nalatigheid, machtigen en dicteren gedrag schadeherstelbedrijf
In de rechtszaak wordt verzekeraar State Farm beschuldigd van nalatigheid; “machtigen, goedkeuring geven, ratificatie en/of het gedrag van John Eagle dicteren” in een civiele samenzwering; het overtreden van de Texaanse Handelsgedragsregels en nalatig ondernemen.”

“State Farm besloot te betalen voor diensten waarvan zij wist of had moeten weten dat deze de crashbestendigheid van de 2010 Honda Fit zou degraderen”, beweert de Staten van Geschillen in het aantonen van nalatigheid onderneming door de verzekeraar. “Ook is State Farm mislukt in het uitvoeren van haar zorgplicht van deze diensten, en met deze prestaties heeft de verzekeraar het risico van schade verhoogd.”

De eigenaren van de Honda hebben ook het dealer gelieerde schadeherstelbedrijf en haar moedermaatschappij aangeklaagd voor “GARANTIEBREUK.”

Belang geldverdienen verkozen over veiligheid autobezitter
“State Farm  heeft ingenieurs advies uitgebracht en probeerde als verzekeraar haar eigen reparatie-normen vast te stellen, en deed dat ten behoeve van de bottom line,” verklaard de rechtszaak. “State Farm vond als verzekeraar het belangrijker om kosten te besparen dan het waarborgen van de veiligheid van het voertuig van haar verzekeringnemer voertuig. Verweerder (verzekeraar) verkoos haar verlangen om geld te verdienen over de veiligheid van iedereen die ooit zou werken aan  of rijden in de 2010 Honda Fit.”

Meer informatie:

“John Eagle Collision Center Auto Body Scam Turns Honda Driver Into Human Torch Says Vehicle Safety Lawyer Todd Tracy”

Tracy Law Firm via PR Newswire, July 24, 2017

Honda OEM repair procedures portal on OEM1Stop

Foto:
Ford GT engineer and plaintiff consultant Neil Hannemann wrote that in his expert opinion, the failure of the roof of the Seebachans’ 2010 Honda Fit during a crash compromised the overall structure and collision energy management of the vehicle — contributing to the Seebachans being trapped inside and the subsequent fire. (Neil Hannemann report; provided by Tracy Law Firm